Oldal kiválasztása

A templomfelújítás igei háttere

„Mindnyájuk lelkét arra indította az Isten, hogy menjenek el, és építsék fel az ÚR házát Jeruzsálemben.”
Ezsdrás 1:5b.
„ … akkor ismertesd velük a templom tervét és elrendezését, kijáratait és bejáratait, egész tervét és előírásait, egész tervét és a rá vonatkozó törvényeket; rajzold le a szemük láttára, hogy jegyezzék meg tervének és előírásainak minden részletét, és valósítsák meg! Ez a templom törvénye. A hegy tetején körülhatárolt egész terület igen szent. Íme, ez a templom törvénye.
Ezsdrás 43:11-12

Templomfelújítás: honnan tudom, hogy Isten és az elöljáróink most támogatnak?

  • Elhinnétek, hogy úgy kaptunk egyházkerületi támogatást, hogy sem pályázatot nem írtunk, sem személyes közbenjárást nem kezdtünk?
  • Elhinnétek, hogy úgy lett templomtervünk, hogy 2016-ban nem is gondolhattunk pályázatra?
  • Elhinnétek, hogy éveken keresztül úgy kérték be egyházmegyénk elöljárói a templomunk ügyét, hogy semmivel nem biztattak.
  • Elhinnétek, hogy minden templom megóvására tett gyülekezeti erőfeszítésünkkor, szembesültünk anyagi erőforrásaink korlátjával.

Mink van 2018 február 15.-én?

  • Istenünktől kapott biztató Igék
  • Templom felújítási engedélyes ( nem kiviteli! )terv
  • Szakértő önkéntes csapat (építész, jogász, presbiterek)
  • Részleges anyagi tehetségünk (87.249.000,- Ft)
  • Felújítandó 124 éves templomunk

„ Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban „
Apcsel2,46

A templomfelújítás a teljesítményünktől függ?

Mi az áldás forrása?
Nem a teljesítményünktől, hanem az Istennel és egymással megélt szeretetkapcsolatunktól függ!

Váljunk, mint presbitérium EGYügyű Testvérekké!

„Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.”
1.Péter 2:5.

Áldások forrása a személyes életünkben

Ismerjük fel, hogy Isten ránk bízta a templom felújítás ügyét 2018-ban
Ismerjük fel a lehetőséget,hogy a templom felújítás ügyével személyes bizonyságot tehetünk a környezetünkben, városunkban!

Közösségi életünkben egyedülálló lehetőség a templom felújítás lehetősége, mert közös hitvalló gyülekezetté formálódhatunk!
Isten 124 éve beleültette elődeinkbe a templomépítés gondolatát, hitvallásban, s nekünk felelősségünk , ezt a hitvallást tovább vinni, hordani a mostani templom felújításban is!
Közösségi életünkben a gyülekezet történelembe írhatjuk magunkat, nem név szerint, hanem azzal az összefogással, amely példát adhat az utánunk következő presbiter generációknak.

Miként lesz a templomépítés közügy?

Úgy, ha bizonyságot teszünk családunkban , munkahelyeinken és az összes kapcsolatunkban a templom szeretetéről.
Pénzt gyűjtsünk? Nem, Testvéri közösségbe hívjunk lehetséges támogatókat!
Aki pénzt ad, az közösségi értékeket és templom felújítást egyformán támogat!

ISTEN GONDOLATAI, ÚTJAI ÉS TERVEI SZÁZSZOR CSODÁLATOSABBAK, MINT BÁRMI, AMIT MI EL TUDNÁNK KÉPZELNI!

Szolnoki Református Egyházközség