Oldal kiválasztása

Gedeon Társaság

Magyarországi Gedeon Társaság, Szolnok Csoport

Isten Igéjének szolgálatában – Jézus Krisztushoz vezetni sokakat
[info_box]
Cím: H-5000 Szolnok, Tószegi u. 3.
Telefon: 20-33-28-626 (56) 340-140
E-mail: szolnokigedeon@gmail.com
[/info_box]

Működési terület:

  • Jász-Nagykun-Szolnok megye általános- és középiskolái /178/
  • kórházai /6/
  • büntetésvégrehajtó intézet /1/
  • szállodák, motelek /43/
  • laktanyák /2/
  • rendőrség, tűzoltóság /5/

Titkár: Dr. Szabó Károly

Program: A Nemzetközi Gedeon Társaság célja, hogy minél több embert Jézus Krisztushoz, a mi Urunk megismerésére vezessen. Ezt a nagyszerű célt a következőképpen próbáljuk elérni:

Szolgáló Társaság: Azért társultunk, hogy együtt szolgálva osszuk Isten Szent Igéjét, a Bibliát és a szolgálat során bátorítsuk egymást. Tagjaink nem magányos farkasként dolgoznak, hanem egy társaságban.

Személyes bizonyságtétel: Minden tagot bátorítunk arra, hogy ossza meg hitét személyesen a körülötte élő emberekkel, munkatársaival, családtagjaival és barátaival. A személyes bizonyságtételre használt Újszövetségek nagyszerű eszközök arra, hogy az Úrról beszéljünk másoknak. A Gedeon Társaság tagjainak kiváltsága, hogy személyes bizonyságtételre használt Újszövetségeket kaphatnak miután adományt ajánlottak fel a tábornak minden egyes Újszövetségért.

Isten Igéjének elhelyezése: Az Ézsaiás könyve 55,11 versében olvashatjuk, hogy Isten Igéje nem tér Hozzá vissza üresen, hanem lehetőséget ad az embereknek arra, hogy megtalálják Őt. Isten Igéjét olyan területeken helyezzük el, ahol az emberek túlnyomó többsége kapcsolatba kerül vele. Minél több példányt helyezünk el a Bibliából, annál több emberhez jut el az Evangélium, és annál több ember juthat el az Úr Jézus Krisztus megmentő szeretetéhez.

Nem vagyunk Bibliatársaság: célunk elérésében fegyelmezettnek kell lennünk, és erőnket összpontosítani kell. Nem Bibliatársaság vagyunk, hanem szolgálatot végzünk. Keresztyén diplomás és üzletemberek társasága vagyunk, akiknek egyetlen céljuk, hogy a keresőket Krisztushoz vezessük.
[pullquote_center width=”90%”]Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. (Ézsaiás 55,11)[/pullquote_center]

Történetünk:

Csoportunk 1991- ben alakult 6 férfi testvér összefogásával. Csoportunk 3 gyülekezet tagjaiból szerveződött, reformátusokból, evangélikusokból és metodista gyülekezeti tagokból. A kezdetektől két testvérünk felesége is csatlakozott a munkánkhoz. Működési területünk 2 évig Szolnok városára, megyeszékhelyünkre korlátozódott. Taglétszámunk növekedésével 500.000. ember életterületét, a teljes megyénket próbáltuk megszólítani és ellátni Bibliával.

Nagyon korán megértettük, hogy csoportunk hatékony működéséhez pontos terveket kell készítenünk és a csoporton belüli fegyelmezett munkamegosztásra kell törekednünk. A szolnoki csoport legfontosabb épülése a rendszeres találkozók, a közös Bibliaolvasás, valamint az imaközösség gyakorlása során történt. A csoport belső életének fejlődése, egymás személyes életének megismerése, mindennapi gondjaink imádságban való hordozása által növekedett. A gedeoniták testvéri közösséget nem csak a közös szolgálat vállalásában, de egymás életének segítésében is alkottak. A szolnoki csoport a protestáns gyülekezetek támogatását a kezdetektől igényelte és meg is kapta. Rendszeresen szerveztünk lelkészekkel találkozókat és a gyülekezetek előtt mutattuk be a gedeonita szolgálatot, számoltunk be eredményeinkről. Kértük a testvéreket, akik elhívást kapnak, csatlakozzanak a csoporthoz.

Kértük, hogy a gyülekezetek missziói feladatai mellett, a gedeon szolgálatért is rendszeresen imádkozzanak, támogassák a csoport munkáját. A gyülekezeti alkalmak mellett nagyon fontos volt, más gedeon csoportok életének, munkamódszereinek megismerése, közös Biblia osztások megszervezése,országos rendszeres találkozókon egymás hitbeli és a szolgálatban való megerősítése. Munkálkodunk új csoportok létrehozásában, a gedeon szolgálat országos bemutatásában és elismertetésében.

2012-ben 32 gedeon csoport működik országunkban. Jelenleg 8 tagunk és 4 kisegítőnk tartozik csoportunkhoz. A megye 172 iskolájában, 6 kórházában, több mint 50 szállodában és motelben, 2 laktanyában, a rendőrség és a tűzoltóság egységeinél, valamint a börtönben végzünk rendszeres Biblia osztást. A börtönben havonta lelki gondozást végzünk, az iskolákban és a laktanyákban igen jó kapcsolatot ápolunk, az ott szolgáló, tanító lelkészekkel. Isten Igéjének terjesztésében magunkat szolgáló tanítványokként mutatjuk be, nem prédikálunk, nem akarunk egyetlen embert sem erőszakosan megtérésre hívni. Mélyen hisszük és minden Biblia osztásnál megtapasztaljuk, hogy Isten a csendes, hűséges szolgálatot tudja csak megáldani.

Nem mi, hanem az Ige és a Szentlélek ereje végzi el kiben-kiben azt a munkát, ami a Biblia kézbe vételétől a megtérésig eltelik. A gedeon szolgálat egyedülállósága éppen a toleranciában, a másság tiszteletében rejlik és abban az ajándékozó szeretetben, amellyel az ajándék Bibliában Isten megszólító szeretetét közvetíthetjük minden emberhez, bőrszínétől,
kultúrájától, neveltetésétől, vallásától függetlenül Az elmúlt több mint 20 év megannyi megtapasztalása, elsősorban Isten vezetésének jelei erősítenek meg testvéreimmel együtt a szolgálat örömében. Számtalan iskolai, kórházi és egyéb működési területeinken nyitott meg Isten a Biblia terjesztés előtt olyan kapukat, amelyeket bezártnak gondoltunk. Minden
külföldi testvérünk látogatása, nemzetközi tapasztalatainak bizonyságtétele, újabb megerősödést adott a munkánkhoz.
[info_box]20 év alatt több mint 250.000 Bibliát osztottunk szét.[/info_box]
És Isten megengedte meglátni néhány alkalommal, hogy emberek élete hogyan változott meg a Biblia olvasása kapcsán. Megváltozott a börtönből szabadult, a kórházi ágyon fekvő, reménytelenségben, egyedüllétben élő emberek élete – talán nem látható, látványos módon – azzal, hogy társat kaptak és elmondhatták, Jézus Krisztus kíséri őket minden napon.

Szolnoki Református Egyházközség