Oldal kiválasztása

Szolnoki Református szeretetszolgálat „kiskátéja”

Mi a gyülekezeti diakónia?

  • A gyülekezeti szeretetszolgálat oka, az Isten iránti hála kifejezésének megmutatása;
  • A gyülekezeti szeretetszolgálat feladata a közösségé formálás ill. formálódás szolgálata;
  • A gyülekezeti szeretetszolgálat célja, a belső és külső szolidaritás kifejezése.

egymás terhét hordozzátok…

Kik a gyülekezeti diakónusok?

Isten munkatársai vagyunk – mindannyinkra Isten képességeket ruházott és életprogramot adott.

Hogyan dolgozik a diakónus?
Az emberi szükség felismerése és betöltése az Istennel és egymással történő párbeszéd folytatása alapján, annak megértésével történik.

…keressétek először az Isten országát és ezek mind ráadásul megadatnak nektek!

Hogyan szolgálunk?

  1. Egymást kiegészítve, Isten csapatának munkatársaiként. „Minden erőtök az összefogásban rejlik, és minden rátok leselkedő veszély a széthúzásban!”  – Henry Wadsworth Longfellow
  2. Önkéntes munkával – küldetéstudat erejével – közös célok megfogalmazásával.
  3. „Mindenki találja meg a neki leginkább megfelelő szolgálati területet, feladatot és azt szeretettel, hűséggel folyamatosan végezze.”

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Csak oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor… (133.zsoltár)

Miért fontos az egység?

Az egység nem egy ideális állapot, hanem az alapfeltétele annak, hogy Isten egy közösséget megáldjon. Egyszerűen egység nélkül nincs áldás! Ez bibliai alapelv! Miért? Mert Istennek fontosabb az, hogy formáljon bennünket, mint hogy eredményeket produkáljunk.

Miért gyülekezetépítő eszköz a szeretetszolgálati munka?

Világos, áttekinthető kapcsolat rendszert nyújt a gyülekezet szolgálatai között. Döntési és kompetencia szinteket határoz meg a hatékonyság szempontjai szerint. Megbízható az, aki a rá szabott terheket elhordozza, a munkájával elszámol, a rá bízott feladatokat elvégzi.

Minőségi munka elvárása

„A titok, hogyan leljük örömünket a munkánkban, egyetlen szóban rejlik:kiválóság. Ha az ember tudja, hogyan csináljon valamit igazán jól, máris örömét leli benne.”

Elköteleződés erősítése

„Nem akkor nyered el jutalmad, ha belekezdesz valamibe, hanem egyedül és csakis akkor, ha ki is tartasz mellette…”

Felkészülés támogatása

„A látványos eredményeket mindig a láthatatlan felkészülés előzi meg!”

Probléma-központúság helyett megoldás orientáltság

„Az akadályokat attól függően látod nagynak vagy kicsinek, hogy te magad milyen vagy: nagy vagy kicsi!”

A diakóniai bizottság célja:

Olyan gyülekezetekről álmodunk, amelyek a társadalom, a kultúra, a gazdaság motorjai és építőkövei, ahol emberek élete változhat meg, épülhet fel, nyerhet értelmet és teljesedhet be boldogságban, hasznosságban.

Hogyan támogathatnak a gyülekezet vezetői a presbiterek?

A gyülekezetet családi vállalkozásnak tekintik, ahol Isten a tulajdonos és mi mindnyájan alkalmazottként gazdálkodunk a ránk bízott javakkal. A saját kapcsolat rendszerüket a gyülekezet javára fordítják: Mindenki azzal szolgáljon amit az Isten a kezébe és a fejébe helyezett. Nem pénzt, hanem kapcsolatokat keresünk és építünk!

Szolnoki Református Egyházközség