Oldal kiválasztása

A koronavírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel az Istentiszteleteinket Youtube-on is megtekinthetik.

Igehirdetés

19 Heidelbergi Káté – Jézus mennybemenetele

HEIDELBERGI KÁTÉ18. úrnapja – Jézus mennybementele Olvasandó: ApCsel 1,9. Mt 26,64. Mk 16,19. Lk 24,51. Zsid 4,14. 7,2. 9,24. Róm 8,34. Ef 4,8-10. Kol 3,1. ApCsel 1,11. Mt 24,30. Mt 28,20. Mt 26,11. Jn 16,28. 17,11. ApCsel 3,21. Jn 14,17–19. 16,13. ApCsel 7,49. Jer...

Életpéldák – online csoportbeszélgetés 3.

Kedves Testvérek! „Online csoportbeszélgetésre” hívtunk meg benneteket az április 19-i igehirdetés kérdései alapján. A kérdésekre beérkezett bizonyságtételeket név nélkül, több részletben közzé tesszük e-mail körünkben. Szolgáljanak ezek az életpéldák,...

2020.05.17. Máté 6, 5-15. Isten valóságos jelenlétében

Isten valóságos jelenlétében (Szolnok 2020. május 17.) Olvasandó: 1Timótheus 2, 1-8. „Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek:...

Programjaink

Tanítás az (online) úrvacsorás istentisztelettel kapcsolatban 2020 húsvét

Egyszerű tanítás az úrvacsoráról és a rendkívüli online úrvacsorás istentiszteletbe való otthoni bekapcsolódásról   „Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és...

HIRDETÉSEK – 2020. ÁPRILIS 5.

Hirdetések – 2020. Április 5.   Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy továbbra is tartsuk be a járvány idejére érvényes rendszabályokat! Fontos, hogy hívő emberek mutassunk példát abban, hogy felelős józansággal betartjuk az érvényes rendszabályokat odafigyelve...

AKADÁLYMENTESÍTÉS
Szolnoki Református Egyházközség