Oldal kiválasztása

Temetés

Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él. János evangéliuma 11,25

urna

Református hitünk szerint, egy ember túlvilági élete – mert van folytatás, van Élet a halál után -, itt a földi világban eldől. Túlvilági hová kerülésünk egyetlen döntő feltétele az, hogy volt-e Istennel való élő kapcsolatunk vagy sem, elfogadtuk-e az Isten által elkészített, neki oly drága kegyelmet: a megváltást, amelyet Fiának egyszeri és tökéletes áldozata, Jézus Krisztusnak kereszthalála szerzett számunkra. Ő, azaz Jézus Krisztus, az egyetlen ÚT, az egyetlen IGAZSÁG és ő maga az ÉLET. Így mi, akik engedetlenségünkben messzire szakadtunk Teremtő Istenünktől, csakis általa juthatunk el Isten országába, a mennyországba.

A Biblia tanítása, és így református hitünk szerint tehát, teljesen értelmetlen az embernek önmagában, jócselekedeteiben bízni és remélni, mert mi semmit sem tehetünk önmagunk megváltásáért, a szabadulásért, csupán csak elfogadhatjuk ezt ajándékképpen, a nekünk Fiáért, ingyen kegyelemből felajánló Istentől. Ahogyan a Biblia tanítja: “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János ev. 3, 16.)

A református temetés nem az elhunytról szó. A református szertartás is istentisztelet, így az az Isten áll a középpontjában, aki minden vigasztalások Istene. Ő akar megszólalni a Biblia egy-egy versén keresztül, és Ő akar ezen keresztül az élőkhöz, az itt maradókhoz beszélni. A református temetés tehát az élőkhöz, a ravatalt körülállókhoz akar szólni, azokhoz, akik megtört szívvel állnak elhunyt szerettük földi maradványai mellett.

Szertartásunk két részből áll.

1. Ravatal mellett:

Igei köszöntés – Ének: 90. zsoltár = 1-2. – Fohász – Igeolvasás – Rövid Igehirdetés, Búcsúztatás, amely a család kérésére elmaradhat – Az élőkért, különösen a gyászoló családért elmondott ima, amely hálaadás is az elhunyt életéért – Ének. – Áldás.

2. Sírnál:

Fohász – Jézus Krisztusnak, a feltámadott Úrnak szavai (igeolvasás) – Hitünk és reménységünk megvallása az Apostoli hitvallás szavaival (Hiszekegy) – Áldás – A betemetés alatt a lelkipásztor éneklésével imádkozik. – A lelkész elbúcsúzik a gyászoló családtagoktól, meghívja őket a következő vasárnapi megemlékező istentiszteletre.

Gyülekezeti szolgálat igénylő űrlap

Tudomásul veszem, hogy a teljes szándéknyilatkozat, vagy annak egyes részeinek kitöltése nem kötelező, önkéntes, azt a Szolnoki Református Egyházközség bizalmasan kezeli. A szándéknyilatkozat kitöltésével és aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolnoki Református Egyházközség a szándéknyilatkozatban foglalt adatokat gyülekezeti élet folytatása, elősegítése, kapcsolt tartás céljából kezelje, felhasználja.
Az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával önkéntesen hozzájárulok, hogy a Szolnoki Református Egyházközség (5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 1.), a személyes adataimról nyilvántartást vezessen, hivatalos megkeresés esetén azokról adatot szolgáltasson, de más személyeknek és cégeknek nem szolgáltatja ki, azzal nem kereskedik. Az együttműködés során tudomására jutott különleges adatait a mindenkori hatályos jogszabályokban előírtak szerint kezelje.

Szolnoki Református Egyházközség