Oldal kiválasztása

Egyházfenntartói járulék

Egyházfenntartói járulék évente legalább egyszer fizetendő az egyháztagok részéről, melynek összegét mindenki saját maga határozhatja meg. A bibliai mérték a tized, amit azonban nem teszünk kötelezővé. Zsinatunk határozata a hívektől azt kéri, hogy legalább éves jövedelmük (fizetésük, nyugdíjuk, bevételeik, stb.) 1 % -ával támogassák azt az egyházközségüket, ahová tartoznak és amelynek szolgálataival élnek. (Ez természetesen nem összetévesztendő a személyi jövedelemadó felajánlható 1 % -ával, amivel közegyházunkat és annak intézményeit támogathatjuk, továbbá az szja másik, szintén felajánlható 1 % -ával sem, amivel jótékony szervezetek, pl. a “Szolnok-Szandaszőlősi Református Templomért alapítvány: 18835388-1-16” is támogatható.)

Az éves egyházfenntartói járulék átutalással (Szolnoki Református Egyházközség K&H Bank: 10404993-00026896-00000005) vagy személyesen befizethető vasárnaponként, istentisztelet előtt és után, vagy a Lelkészi Hivatalban.

AKADÁLYMENTESÍTÉS
Szolnoki Református Egyházközség