Oldal kiválasztása

 

 Cursillo

Ennek  a spanyol eredetű szónak a jelentése  kurzus,  tanfolyam, s egy  rövid , 3  napos keresztyénségről   szóló tanfolyamot  takar, amit alapvetően  laikusok, tehát nem lelkészek tartanak. A cursillo az 1940-es években a  polgárháború viharaiban megtépázott,  katolikus Spanyolországból  indult el a kiüresedett hitélet  és  lelkiség megújításáért.

Az első „számozott” cursillot 1949-ben  tartották, s  azóta az egész világon  elterjedt tanfolyamokon 20 millió katolikus vett részt. Magyarországon Gál Jenő atya, verbita szerzetes a cursillo „atyja”, aki 1989-ben szervezett először cursillot kanadai magyarok részvételével Szombathelyen. A hazai református cursillo még fiatal múltra tekinthet vissza: 2005 őszén tartották  az első alkalmat  a Kecskemét melletti  Emmaus-Házban , de azóta a helyszínek évről  évre bővülnek: Monoszló, Berekfürdő, Mályi, Terény.  Utóbbi az ifjúsági alkalom helyszíne. 

A magyarországi  testvérek  kitartó szervezésének és az Úr  védnökségének köszönhetően 2008-tól  Erdélyben, 2011-től pedig Kárpátalján  és a Felvidéken is elindultak a tanfpolyamok.  A cursillo nyitott mindenki előtt, átjárható a felekezetek között, de nem ökumenikus.

Célja, hogy mindenki megtalálja saját testvéri közösségét,  gyülekezetét, szolgálatát. Bátran ajánljuk  idősebb testvéreinknek is, mert felső korhatár nincs!

Mi  történik a 3 nap alatt? 

Mi,  „cursillisták” (akik, már  elvégezték a kurzust) azt mondjuk, ezt elmesélni nem lehet, ezt át kell élni. Egy beszélgetés  során elhangzott a kérdés: próbáljuk egy szóval megfogalmazni, mi a cursillo. Ilyen válaszok érkeztek: „elcsendesedés”, „öröm”, „hazatérés”. Talán a legjobb megfogalmazás a „találkozás”: találkozás önmagunkkal,  találkozás Istennel és találkozás a testvérekkel. A hitről,  keresztyénségről szóló előadások olyan személyes bizonyságtételekkel megerősítve hangzanak el, melyek valóban „színessé”, egyedivé teszik az élményt  ( erre utal a színes halacska jelképe), s a témák  feldolgozását kiscsoportos beszélgetések segítik.

2010  augusztusban a helyi cursillistákból megalakult cursillos kiscsoportunk a kapcsolattartás mellett azt a célt tűzte ki,  hogy minél több gyülekezeti testvérünket jutasson el  az alkalmakra. Hiszen  az Úr  nem kevesebbett bízott ránk: „…menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” Mk 16,15  Soli Deo Gloria!

Dr. Telek Judit

 

Szolnoki Református Egyházközség