Oldal kiválasztása

 

 

Aki segítségül hívja az Úr nevét

Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik”.

Róma : 10, 13.

 

Kedves testvérem, aki olvasod ezt a néhány sort. Az Ur igéje ezt mondja: „Aki segítségül hívja az Úr nevét az megtartatik”! Az imádkozás nem más, mint az Atyával és a Fiúval való társalgás, mely jó, ha egy baráti bizalmas beszélgetés ővelük a Szentlélek által. Jézus maga is sokszor félre vonult egy csendes helyre, hogy zavartalanul megbeszéljék a közös dolgaikat. És ilyenkor erőt merített a mindennapi feladataihoz is. A saját emberi tapasztalatom, hogy nagyon jó érzés az Úr társaságában lenni, ilyenkor számomra szinte megáll az idő. Lélekben az Úr magához emel. Bizalommal elmondhatok néki mindent igazán, aki b8ztos segítség minden ember számára az élet minden adódó helyzeteiben. De mikor kell imádkoznunk? Csak a bajban, szorult helyzetben, ahogyan sokan teszik ezt nagy buzgalommal kétségbeesésükben? Nem! „Szüntelenül imádkozzatok!” – mondja maga Pál apostol is. A rendszeresen igét olvasó és imádkozó emberben, személyes bizalmi kapcsolat alakul ki az Úrral. Ezt kezd el otthon a magad csöndességében. Ha szorít a cipő, vagy kevés az idő, elég az, ami épen ott és akkor kijön a szívedből. Az ilyen imádságokat nagyon várja, és szereti az Úr!

Az egyházközségünkben régóta tartunk előre meghirdetett időpontban, havi egy alkalommal imaközösséget, amelyen bárki szabadon részt vehet. Hogy miért is imádkozunk közösen is? Mert ha közös dolgainkért közösen imádkozunk, akkor együtt tapasztalhatjuk meg Isten szeretetének, gondviselésének áldásait és növekedhetünk az egymással való szeretetközösségben is. És mert az Úrtól tudjuk,” Nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének” és hogy „ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”.

Az alkalom ideje: minden hónap 2. vasárnapján 9 óra

Helye: Szeretetszolgálati Központ

 

Csorba István

imakör vezető

 

Szolnoki Református Egyházközség