Oldal kiválasztása

Szolnoki Református Gyülekezet Egyháztagsága

Jézus mondja:

„Jöjj és kövess engem!”

Ha érdekel téged Isten életet megújító szava, csatlakozz gyülekezetünkhöz, hogy:

 • megismerd a Bibliát,
 • erősödj a hitben,
 • közösséget találj,
 • örömöd, békességed legyen és
 • felkészülj a szolgálatra.

A keresztyénség a legszemélyesebb közügy!

Református Egyháztagság              (Egyházi Törvény 1994. II. 22 és 23.§)

A Magyarországi Református Egyház tagja:

 • akit református szertartás szerint megkereszteltek illetve aki nagykorúként magát reformátusnak vallja

A Magyarországi Református Egyház teljes jogú tagja:

 • akit megkereszteltek
 • konfirmációi fogadalmat tett
 • részt vesz az istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben
 • hozzájárul egyházközségében az egyház fenntartásához

Az egyháztag kötelességei:

 • evangélium szerinti tiszta erkölcsű, mértékletes és józan életet éljen
 • istentiszteleteken és úrvacsorában részt vegyen
 • házassága kötésénél, gyermeke keresztelésénél, halottja eltemettetésénél az egyház rendje szerint járjon el
 • gyermekeit a református vallásban neveltesse és konfirmálásukról gondoskodjék
 • az egyházi közterheket az egyházi előírásokban megszabott módon és mértékben viselje
 • az elfogadott egyházi tisztséget vagy megbízást híven betöltse

Az egyháztag jogai:

 • az istentiszteleti szolgálati, úrvacsorai közösségben való részvétel
 • házassága kötésénél, gyermeke keresztelésénél, halottja eltemettetésénél az egyház rendje szerint járhat el
 • gyermekének vallásos oktatását egyházi iskolákban vagy azokon kívül is igényelheti
 • az egyházi tisztségek betöltésekor választó és választható
Szolnoki Református Egyházközség