Oldal kiválasztása

1.Hét
Szenvedélyes vágyakozás Isten után

 

„Én már mellette voltam, mint kedvence,

és gyönyörűsége voltam mindennap,

színe előtt játszadozva mindenkor.

Játszadoztam földje kerekségén,

és gyönyörködtem az emberekben.”

Példabeszédek 8,30-31.

„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez,

úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem!

Isten után szomjazik lelkem,

az élő Isten után: Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt?”

Zsoltárok 42, 2-3.

„Mert a fügefák nem fognak virágozni,

a szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs.

Hiányozni fog az olajfák termése,

a kertek sem teremnek ennivalót.

Kivész a juh az akolból,

és nem lesz marha az istállókban.

De én vigadozni fogok az Úr előtt,

víg örömre indít szabadító Istenem.”

Habakuk 3,17-18.

 

 

 

Szenvedélyes vágyakozás  Isten után

Mi életed legfőbb célja? A Heidelbergi Káté ezt mondja: Isten az embert arra teremtette, „hogy teremtő Istenét megismerje, őt szeresse, és vele örökké tartó boldogságban élve őt dicsérje és magasztalja.” A Westminsteri Káté ezt így fogalmazza meg: „Az ember végső és legfőbb célja, hogy dicsőítse Istent és teljesen benne gyönyörködjön örökké.”

Nem két külön célról van szó – az egyik pillanatban dicsőíted Istent, aztán később pedig gyönyörködsz benne -, hanem egy célról:  az ember arra kapta az életét,  hogy dicsőítse Istent azáltal hogy gyönyörködik benne.

Istenben való gyönyörködésre teremtve

Életünk célja az, hogy gyönyörködjünk Istenben! Nem nagyszerű ez? Micsoda nyugalmat ad. Ha körbe nézünk a társadalmunkban, inkább úgy tűnik mintha az lenne a cél ezen a bolygón, hogy bontakozz ki maximálisan, legyél sikeres, valósítsd meg a tíz lépés programot a boldogsághoz. Dolgozz keményen úgy, hogy jó eséllyel bukás lesz a vége. A templomban az hallod, hogy nem körülötted forog a világ, minden Istenről szól. Minden általa és őrá nézve teremtetett. (Kolossé 1, 16.) Az élet nem a boldogságról, hanem Isten dicsőségéről szól. Ez úgy hangzik, mintha a boldogságról végleg le kellene mondanunk ahhoz, hogy Isten dicsőségére éljünk.

És akkor jön a káté és azt mondja a Biblia alapján, hogy Isten az embert arra teremtette, hogy dicsőítse Istent azáltal, hogy gyönyörködik benne. Hirtelen tapasztalhatjuk, hogy a boldogságkeresésünk, és Isten dicsősége nem ellenkezik egymással. Mert vele leszünk csak igazán boldogok.

Igaz ugyan, hogy már nem az Éden kertben, a tökéletes gyönyörködésnek a helyén élünk – amióta a bűn megjelent a világban, sok minden összetört az Istennel való kapcsolatunkban is, állandóan beleütközünk a ’még nem’-be, mert még nem valósult meg a mennyország a földön – mégis realitás lehet az örömünk Istenben ’már itt és most’.

Ezért, ne elégedjünk meg kevesebbel a boldogság utáni kutatásunkban, hanem tartsuk szem előtt, hogy a legmélyebb megelégedettségünket Istenben találjuk meg. Amikor ezt fedezzünk, akkor dicsőítjük Istent leginkább, mert akkor élünk azzal a céllal, amit ő kigondolt nekünk, amikor teremtett minket.

Mély intimitásra teremtve

Amikor Mózes első könyvében az ember teremtéséről olvasunk, a Biblia nem véletlenül írja többes számban ezt a mondatot: „Alkossunk embert a képmásunkra.” 1Mózes 1, 26.  A kereszténység egyedülálló abban, hogy a Szentháromságban hisz: Isten három Személy, akik nagyon szoros kapcsolatban vannak. Öröktől fogva három Személy volt, akiknek örömük volt egymásban és szeretetkapcsolat volt közöttük. Az, hogy mi az ő képére teremtettünk, mutatja, hogy kapcsolatra teremtettünk egymással és Istennel is. Arra kaptuk az életünket, hogy szeressünk.

A Biblia képe a Szentháromságról a mély intimitás képe. János evangéliumának kijelentése arról, hogy a Fiú, az Atya kebelén van (János 1,18), egy anya és gyermeke kapcsolatára emlékeztető kép, vagy két szerelmesre, akik szinte összeolvadnak. Ennyire intenzíven kötődnek egymáshoz. Olvasd el Prédikátor könyve 8. részének 27-31. verseit: a teremtéskor a Fiú, mint „legkedvesebb gyermek”, ott van az Atyával. „…mellette voltam…, gyönyörködött bennem mindennap, mindig ott játszottam színe előtt…” Atya, Fiú és Szentlélek öröktől fogva szeretetben, tökéletes boldogságban, egységben és dicsőségben.

Így kapja a valódi mély jelentését az a mondat: „Alkossunk embert a képmásunkra.” Amikor a Szentháromság teremtette az embert, a célja az volt, hogy mély intim kapcsolatban éljünk Vele, hogy Őt szeressük és intenzíven gyönyörködjünk benne.

Vágyakozni Isten után azért, aki Ő

A mély vágyakozás Isten után önmagáért, állandó visszatérő téma a Bibliában. Amikor Mózesnek már régóta intenzív kapcsolata van Istennel, akit nagyon szeret. Mégis azt mondja az Úrnak: Kérlek, „mutasd nekem dicsőségedet!” 2Mózes 33, 18. Vagyis: „Nem tudok betelni vele!”. Ha láthatsz valamit az Isten dicsőségéből – Mózes is csak hátulról láthatta -, az azt jelenti, hogy kezded megtanulni csodálni őt és szeretni, azért aki Ő. A kiteljesedése ennek majd később az újjáteremtett világban lesz. De már itt és most is mélyen megérinthet minket Isten kegyelme és szépsége. A vele való kapcsolat így lesz igazán a legfontosabb az életedben.

Gyönyörű az a szenvedély, ami a 42. zsoltárból érződik: „Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem!” Szomjazni és éhezni Isten után, intenzíven vágyódni utána. Ismered ezt?

És ott van a Habakuk 3. csodálatos üzenete: „a fügefák nem fognak virágozni (…), De én vigadozni fogok az Úr előtt, víg örömre indít szabadító Istenem”. Örömünk Istenben nem akkor lesz, amikor egészséget, kellemes munkahelyet és egy kedves családot kapunk tőle. Szeretem őt azért, aki Ő: a jelleméért, a kegyelméért, szeretetéért azért, mert sok embert – köztük engem is – megszabadított.

És ha te ezt nem így éled meg? Akkor valószínűleg a szíved mélyen máshol keresed a boldogságot és megelégedettséget.  Minden emberben benne van a vágy szeretet és boldogság után. Nem az a bűnünk, hogy szenvedélyesen keressük a boldogságot, hanem az, hogy nem nála keressük azt. A bűnünk az, hogy megelégszünk sokkal kevesebbel, mint amire Isten teremtett minket, és nem azt a teljes örömöt keressük, amit ő ad mindenkinek, aki meg akarja Őt ismerni.

1. Nap – Vasárnáp
Várakozás Isten után

 

Azok az emberek, akik pogány környezetből jönnek – telve szellemektől és istenektől való félelemmel -, gyakran óriási örömöt és éhséget mutatnak, amikor először hallják az Evangéliumot. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez…” Az Úr Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve” Máté 11, 28. Milyen felszabadító, amikor rájössz, hogy Krisztus kegyelme százszázalékos, hogy neked ehhez nem kell már teljesíteni, és hogy semmi sem szakíthat már el Krisztus szeretetétől.

Bibliatanulmányozás:        42. Zsoltár

Feldolgozás:                        Emlékezz vissza mi módon jutottál élő hitre. Ismered a  feszült várakozást arra, hogy Isten mi mindent szeretne neked mondani? Ismered az Isten utáni sóvárgást, amiről a zsoltáríró beszél?

Imádság:                               Atyám, köszönöm, hogy megszabadítasz engem attól a félelemtől, hogy nem vagyok elég jó a szemedben. Köszönöm neked, hogy Krisztus helyettem eleget tett. Kérlek, add, hogy a Szentlélek engem mindig visszavezessen hozzá, hogy elcsendesüljön a szívem és egyre inkább vágyódjon utánad. Ámen.

2. nap – hétfő
Isten dicsőségét látni

 

A 2Mózes 33-ban Mózes már régóta ismeri Istent. A kijelentés sátrában Isten közvetlenül, személyesen beszél Mózessel, mint ahogy valaki a barátjával beszél. Ha valaki ismeri Istent, akkor az Mózes. Mégis ezt kéri Istentől: Kérlek, „mutasd nekem dicsőségedet!” 2Mózes 33, 18. Mózes éhezik és szomjazik Isten után.

Martyn Lloyd-Jones írja: „Kétségtelen, hogy amikor növekszünk hitben, ismeretben és hittapasztalatban, egyre jobban vágyakozunk Istenre magára, és nem csak arra, amit ő ad nekünk.”

Ha látsz valamit Isten dicsőségéből, azt jelzi, hogy kezded csodálni, és szeretni őt önmagáért. Azt jelzi, hogy töltekezel a kegyelmével, és gyönyörködsz benne. A vele való kapcsolatod lesz a legfontosabb számodra.

Bibliatanulmányozás:        2Mózes 33,7-23. és 34,29-35. Kor. 3,7-18.

Feldolgozás:                        Mózes szó szerint ragyogva jön le a hegyről, telítve Isten dicsőségével! Az Isten dicsősége az a teljesség, amiben Isten nagyszerű, magasztos, szent, erőteljes, ragyogó és gyönyörűséges. Ez az Ő dicsősége, fényessége és káprázatos ragyogása. Ezt a dicsőséget Mózes nem láthatja színről színre, Isten azt mondja neki, hogy ez a halálát jelentené. Ez túl nagyszerű. Amikor Mózes lejön a hegyről eltakarja az arcát a nép előtt. Isten ragyogása rejtve marad. Egyedül Isten az, aki világosságban lakozik (1Tim 6,16.) Valami azonban alapvetően megváltozott Mózes ideje óta: ha Jézusra nézzünk, mégis látjuk azt az ragyogó dicsőséget. Olvasd el a Lukács 9, 29-et! Itt Jézuson tündöklik az Isten dicsősége. Krisztusban felénk ragyog az Isten dicsősége. A Zsidókhoz írt levélben olvashatjuk, hogy Jézus, az Atya „dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása” Zsidók 1,3. Jézusban látjuk az Isten dicsőségének káprázatos ragyogását.

A Korintusbeliekhez írt második levélben azt olvassuk, hogy az Úr dicsőségét takaró leplet pünkösd után a Szentlélek elvette Krisztus által. „Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.” 2Korinthus 3, 18.

Ez szinte hihetetlen, nem? Micsoda ígéret!

 

Imádság:                               Uram, Istenem! Köszönöm, hogy Te a Bibliában teljesen világossá teszed, hogy szerethetlek Téged azért, aki vagy. Tökéletes a Te szereteted és kegyelmed felém. Köszönöm Neked azt a csodát, hogy Fiadban láthatom a Te gyönyörűségedet, a végtelen szeretetedet – felém is. Kérlek, Szentlelkeddel növeld bennem a vágyat a Te dicsőséged után. Adj nekem erőt, hogy Téged tegyelek az életem központjává, hogy bízzak benned és szeresselek bármi történjék is. Tölts be dicsőségeddel és formálj a Te képedre. Micsoda ígéret Uram! Köszönöm. Ámen.

3. nap – kedd
A legmélyebb boldogságod Istenben van

Ha saját magamat helyezem a világom közepébe, hajlamos vagyok azt gondolni, hogy Isten azért van, hogy megadja a pillanatnyi kéréseimet. Keserűen kérem számon rajta, ha az egészségem romlik, vagy elveszítem a munkámat. A Biblia ezzel szemben, Istent teszi a középpontba. Ő teremtette a világot a saját dicsőségére. Mindennek az alapja, hogy övé a dicsőség. Mit jelent ez számomra? John Piper azt mondja: „Istent akkor dicsőítjük leginkább, amikor a hívő benne találja meg legnagyobb boldogságát és elégedettségét. A boldogságra törekvés és Isten dicsősége így nem mondanak ellent egymásnak.” C.S. Lewis pedig ezt mondja: „Nem az a baj, hogy keressük a boldogságot. A baj az, hogy mi megelégszünk droggal, alkohollal, szexszel, pénzzel és hatalommal. Isten pedig annyival többet, annyival mélyebbet kínál nekünk!”

Bibliatanulmányozás: Habakuk 3,17-19.

Feldolgozás:             Gondoltál már arra, hogy nem helyes, ahogy a boldogságodat kerested? Megértetted már, hogy Isten amikor a saját dicsőségét tartja szem előtt, gondol a te boldogságodra is? Van olyan érzésed, hogy le kell mondanod a boldogságról, ha Krisztust követed? El tudod hinni azt, hogy minden vágyad akkor teljesül be igazán, ha nem a saját utadon keresed boldogságodat, hanem belehelyezkedsz abban a célban, amit Isten neked szánt?

Imádság:                   Atyám, köszönöm neked, hogy őszintén örülhetek neked. Legjobb pillanataimban tudom, hogy a benned való öröm a legszebb, amiben ember gyönyörködhet. Ugyanakkor megvallom, hogy sokszor nem tudom kimondani, amit Pál apostol, hogy azokat a dolgokat, amik régen olyan nagyon fontosak voltak nekem, most már máshogyan értékelem érted. Segíts Szentlelked által a helyükre tenni a dolgokat, és segíts felfedezni, hogy a legmélyebb vágyaim nálad lesznek igazán betöltve! Uram, megtanítanál arra, hogy a legmélyebb boldogságomat benned találom? Kérlek, taníts arra is, hogy az öröm, nem a problémák hiánya, hanem a te jelenléted. Ámen.

4. nap – szerda
Szeretni Istent

Mit jelent valójában Istent ismerni?

 

Vannak olyan egyházi emberek, akik sziklaszilárdan hisznek az igazságban és sok tényszerű ismerettel rendelkeznek. Az Igazság azonban nem változtatta meg az életüket. Hitéletüknek kevés öröme van. Lelkükben unalom uralkodik, és keveset várnak a Szentlélektől. Az imaéletük takaréklángon ég. Sok tudásuk van Istenről, de alig ismerik Istent. Ez halott ortodoxia. „Ismerni” a Bibliában azt jelenti: szeretni. Nem a tényszerű igazságot szeretni, hanem Azt, aki magát Igazságnak nevezi. Amikor elkezded szeretni Őt, az élő Urat, Ő kezd világítani az életedben. Gyönyörködsz benne. Iszod az élő vizet. Pál azt mondja, hogy aki így elmerül Krisztus szeretetében, az telve lesz Isten teljességével. Ez a legnagyobb dolog, ami egy emberrel történhet. Mert mi az Isten teljessége? Az Isten szeretet. Tökéletes szentség, igazságosság, irgalom, kegyelem. Gondoskodó, figyelmes, bölcs, nagylelkű, erős, megbocsátó. Sorolhatnánk még… Isten olyan, mint egy gyémánt – mindegy melyik oldalról közelítesz hozzá, mindig gyönyörű. Én is tele lehetek ezzel a teljességgel. Hiszem ezt?

Gondolj egy szivacsra. Ha belemártod olajba, tele lesz azzal. Ha ezután a szivacsot vízbe teszed, nem fog már felvenni egy csepp vizet sem. Tele van olajjal. Miért is nem lesz több bűn az újjáteremtett világban? Mert akkor Isten lesz minden mindenekben. A lelki növekedés azt jelenti, hogy már itt és most elkezdem megismerni Istent, és hagyni, hogy beteljesedjek az Ő teljességével.

Ez a fajta ismeret megváltoztat. Érinti az egész lényedet: elméd és érzéseid. Megtapasztalod, amiben hiszel. Nem egy világnézetről van szó, amelyet elfogadsz igaznak, hanem egy életet megváltoztató, mély szeretetkapcsolatról Vele, aki maga a szeretet.

Bibliatanulmányozás:        Efezus 3,14-21.

Feldolgozás:                         Látod, hogy az, amit tudsz Istenről és a Bibliáról azt a célt szolgálja, hogy többet tapasztalj Istenről? Volt már úgy, hogy egy hitkérdést nagyon hevesen védtél, de utólag be kellett vallanod magadnak, hogy igazán hidegen hagyott Isten is és a másik ember is? Hiszel Istenben? Szereted Őt?

Imádság:                               Uram, Istenem, köszönöm neked, hogy szabadon gyakorolhatjuk a vallásunkat, hogy senki nem akadályozza azt, hogy Bibliát olvasunk, gyülekezetbe járjunk, hittant tanulhatnak a gyerekek az iskolákban. Tisztában vagyok vele, hogy egy nemzet végét jelenti az, amikor nincs ismerete a Szentírásról. Imádkozom azért, hogy ez a tudás ne csak a fejünkben legyen, hanem a szívünkig hatoljon, és megtöltse azt. Segíts, hogy meglássalak téged, Uram, a szavak mögött. Segíts, hogy hagyjam magamat megszólítani általad. Uram, vágyom arra, hogy megteljek a teljességeddel. Ismerni szeretnélek Uram, szeretni, teljes szívemmel. Jézusért, Ámen.

 

5. nap – csütörtök
Több mint tapasztalat

Minden hívőnek vannak olyan időszakai az életében, amikor egyáltalán nem érzi, hogy Isten közel van hozzá. Ha az érzéseidet használod mércének, akkor egyre mélyebben süllyedsz a lelki mocsaradba. Az egyetlen módja annak, hogy kiszabadulj onnan, hogy újra Isten ígéretére összpontosítasz, miszerint ő valóban közel van.

Manapság sokan keresik a spirituális érzéseket. De valójában ez a spiritualitás? A lelki élmények nem bizonyítják a spiritualitást. Az ilyeneket gyakran valami kívülről származó dolog idézi elő: zene, magával ragadó beszéd, kellemes hangulat. De az igazi lelkiség belülről fakad. Egy teológiailag képzett ember, aki nagyon spirituálisnak tartotta magát, meglátogatott egy rabbit. „Háromszor rágtam át magamat a Talmudon” – jelentette büszkén. „Szép.” válaszolta a Rabbi „De a Talmud is átrágott téged?”

Az igazi lelki embereken látszik, hogy ismerik Istent. Békét sugároznak. A kegyelem tudata belső erőt ad nekik. Mindennapi életük mutatja, hogy kibékültek Istennel és önmagukkal. Az igazi lelkiség sokkal több, mint tapasztalat. Ez önmegtagadás, alázat, akaratod alárendelése Isten életedre vonatkozó akaratának.

Valamikor volt egy kegyetlen uralkodó: bárhová ment, mindenki menekült előle. Egy nap megérkezett egy kolostorba. Kiderült, hogy egy szerzetes még ott van. „Nem tudod, ki vagyok?” – ordított az uralkodó. „Én vagyok az, aki szemrebbenés nélkül átszúrlak a kardommal.” „Igen, tudom” – válaszolta a szerzetes. „De tudod, én ki vagyok? Én vagyok az, aki szemrebbenés nélkül hagyja, hogy átszúrj a kardoddal”.

Ez a spiritualitás.

Bibliatanulmányozás:        1Kor 15,19.

Feldolgozás:                        Mennyire befolyásolja életedet, érzéseidet és döntéseidet az a bibliai tény, hogy Isten örök örömet ígért neked?

Lehet, hogy nem nagyon érzed Isten közelségét, el tudod-e mégis hinni, hogy valóban igaz Isten ígérete, hogy közel van hozzád és a kezében tart? Veled van, életed minden napján.

Imádság:                               Mennyei Atyám, szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ilyen gyönyörűen megteremtetted az embert: elmével, érzésekkel, akarattal. Köszönöm, hogy adsz hitélményeket is nekünk. Mi a szeretet érzések nélkül? Köszönöm, hogy elém jössz szereteteddel, és szeretetkapcsolatban szeretnél lenni velem. Aggódom, mert ma olyan világban élünk, ahol a személyes érzések az igazság forrásává válnak. Ezt magamban is felismerem. Ha nem tapasztalom a jelenlétedet, akkor képes vagyok kételkedni abban, hogy valóban velem vagy. Kérlek, vezess vissza üdvösségem szilárd talajához, Krisztushoz! Segíts bízni az ígéreteidben, bármit érzek is! Ámen.

 

6. nap – péntek
A kishitűség céltévesztés

Az igazi lelkiség ellentmond annak, amit Jézus kicsinyhitűségnek nevez. A kishitűség különbözik a hitetlenségtől. Meg lehetsz győződve arról, hogy a Biblia Isten szava, és hogy Krisztus meghalt bűneidért, és mégis kishitűségben szenvedsz. Ha kishitű vagy, az életed ugyanazok körül a dolgok körül forog, mint a hitetleneknek, mint például a munka, egészség, megjelenés és kikapcsolódás. Te hiszel, de ez nem forgatja fel az életedet. Szenvedély Isten iránt? Nem is igazán tudod, mi ez.

A Kis-Ázsiai Laodicea gyülekezetében kishitűek voltak. Laodicea város a jólétéről volt ismert. A gyülekezet is virágzott és békében élt, látszólag nagyobb tévtanítások nélkül. Jól megvannak egymással, jól vannak a hitükben, de ez nem állította fejre az életüket. Hisznek, de nem izgatja őket különösebben. Ez a halott hit sírjának nyugalma. „Kiköplek” – mondja Isten -, mert sem meleg sem hideg, hanem langyos vagy. Zavar a buzgóság, megzavarja a nyugalmat. A langyosság a menő. A hívők megrekednek a völgyben, mikor Isten elérhetővé teszi a hegycsúcsokat. Csak pancsolunk a sekély vízben, miközben Isten lehetőséget kínál arra, hogy elmerüljünk kegyelmének óceánjában! Ha kishitű vagyok, mindenkit megrövidítek. Megrövidítem Istent, mert Ő igényt tart az egész valómra: elmémre, érzéseimre, szívemre és akaratomra. Megrövidítem a másik embert, mert ha keresztyénként nem sugárzom Krisztus fényét, ki fogja ezt helyettem megtenni? És megrövidítem magamat, mert messze vagyok attól, amit Isten szán nekem.

 

Bibliatanulmányozás:        Jelenések 3,14-22.

Feldolgozás:                        Nem gyűlölöd a gyülekezetbe járást, a bibliatanulmányozást és a gyülekezeti testvéreiddel való együttlétet, de azt sem mondod, hogy szívből lelkesedsz érte… Többé-kevésbé részt veszel, mert… Miért is? Most őszintén kérdezd meg magadtól, hogy mennyire ismerős ez a helyzet? Gratulálok, ha nem. Ha azonban igen, mi lehet az oka?

 

Imádság:                               Uram Isten, köszönöm, hogy jelzed a Bibliában, hogy aki Téged követ, megkapja tőled a lehetőséget, hogy szívből lelkesedjen a Te királyságodban végzett szolgálatért. Nem kell tovább pancsolnom, amikor felajánlod nekem, hogy merüljek el a szeretetedben. Taníts mérlegre tenni azokat a dolgokat, amelyek minden nap foglalkoztatnak! Kérlek, segíts abban, hogy ezeket a dolgokat az örökkévalóság szempontjából tudjam nézni! Segíts, hogy sokat várhassak tőled, hogy eljuthassak oda, ahol Te szeretnél látni. Ámen.

 

7. nap – szombat

 Szabad csak Istenben lehetsz

 

Három érdeklődési körre osztható az életed. A külső kör a felszínes vágyakról szól: kényelemről, nyaralásról, napi ügyekről. Elég sok energiát fordítunk ilyen dolgokra. Ha itt minden a tervek szerint halad, akkor már egészen boldognak érezzük magunkat.

A középső kör a kapcsolatokról szól. Hogyan viszonyulnak hozzánk mások a családunkban, a gyülekezetben, a munkahelyen, az utcánkban? Ha itt is minden kívánság szerint alakul, akkor nagyon jól érezzük magunkat. Valójában olyan jól érezhetjük itt magunkat, hogy figyelembe sem vesszük azt a tényt, hogy van még egy középső kör: a legbelsőbb vágyunk. Olyan szomjúság, amelyet még nem sikerült csillapítani. Iszunk és iszunk, de még mindig szomjasak vagyunk… Ez egy velünk született vágy a mély boldogság és az elégedettség után. Minden vákuumot ki kell tölteni. Ezért soha ne gondoljuk, hogy a szívünk üres maradhat, ha nem ismerjük Istent a legmélyebb boldogságként. Ha nem a Teremtőt imádjuk, elkerülhetetlen, hogy valamit a teremtésből válasszunk bálványnak. Ez lehet az egészségünk, vagy az önkiteljesedés a munkánkban, a gyerekeink, a megjelenésünk, a szexualitásunk és sok minden más. Azt hisszük, hogy szabadok vagyunk, de meg vagyunk kötözve. A bálványok mindig cserbenhagynak, amikor nehéz helyzetbe kerülünk. Amikor az ember megtalálja legmélyebb boldogságát Istenben, és iszik az élő vízből, a bálvány elveszíti a hatalmát.

Egy lelkész beszélgetett egy fiatalemberrel, aki ezt mondta magáról: „Túl nyugtalan vagyok ahhoz, hogy Istenhez menjek. Nem igazán élek, ha nem tudok minden hétvégén dohányozni, inni, és lányok után járni!” „Fiam” – válaszolta a lelkész – „szomjúságod nem az életmódod mellett, hanem ellene szól. Túl keveset gondolsz magadról! A szomjad bizonyítja, hogy arra lettél teremtve, hogy az örök élet forrásából igyál.”

 

Bibliatanulmányozás:        János 4,13-14.

 

Feldolgozás:                         Megtapasztaltad már, hogy ha a legmélyebb boldogságot valami másban keresed, mint Istenben, akkor végül elégedetlen maradsz? Ez volt minden? Hogy lehet kezelni azt a tartós többre vágyakozást? További ingereket keresel az éhség kielégítésére, megpróbálod elfojtani a vágyadat, vagy az élő vízhez mész?

 

Imádság:                               Atyám, dicsérlek, hogy szívünkbe adtad az intenzív boldogság utáni vágyat. Ez a vágy arra késztetheti az embereket, hogy téged keressenek. És megígérted, hogy aki keres, megtalálhat. Kérlek, add, hogy egyre többen belássák, hogy amiket imádnak, azok bálványok, amelyek végül csalódást okoznak és cserben hagyják őket. Szentlelked töltse be szívemet, hogy az élő vizet igyam, és életemet látva mások is kíváncsiak legyenek a forrásra. Ámen

 

2. hét
A bűn a legnagyobb ellenség 

 

„Amikor az Úr szólni kezdett Hóseáshoz,

ezt mondta Hóseásnak az Úr:

Menj, végy feleségül egy parázna nőt,

és legyenek gyermekeid a paráznától,

mert rútul paráználkodik ez az ország,

hátat fordít az Úrnak.”

Hóseás 1, 2.

 

 

 

„A négy élőlény, amelynek egyenként hat szárnya volt,

körös-körül és belül tele volt szemekkel,

és szünet nélkül, éjjel és nappal ezt mondta:

„Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten,

aki volt, és aki van, és aki eljövendő!”

És amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet

és hálát adnak a trónuson ülőnek, aki örökkön-örökké él,

leborul a huszonnégy vén a trónuson ülő előtt,

és imádja az örökkön-örökké élőt;

koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják:

„Méltó vagy, Urunk és Istenünk,

hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom,

mert te teremtettél mindent,

és minden a te akaratodból lett és teremtetett.”

Jelenések 4, 8-11.

 

 

 

A bűn a legnagyobb ellenség

Sokan régóta keresztyének vagyunk. Nagyon jól tudjuk: bűnös emberek vagyunk és szükségünk van Isten bocsánatára. De ha oly régóta tudod ezt nagyon jól, lehet, hogy már észre sem veszed, mekkora csoda neked Isten kegyelme.

Vannak olyan gyülekezetek, ahol túl nagy hangsúlyt kap az ember bűnös volta, és keveset mondanak Isten gazdag kegyelméről. Vannak olyan egyházak is, ahol egyoldalú hangsúlyt fektetnek a hit örömére, és alig említik a bűnt. Mondhatnánk, de jó nekünk, a mi gyülekezetünk az „arany középúton” van: a bűnt és a kegyelmet egyaránt hirdetjük. Van azonban egy nagy veszélye az arany középútnak: a langyos kompromisszum – egy kis bűn, egy kis kegyelem. Az evangélium ezzel szemben a szélsőségek üzenete. Bűnösebbek vagyunk Isten előtt, mint azt valaha is felismerhetjük. És Isten jobban szeret minket, mint azt valaha is álmodnánk.

Ne lépj túl hamar túl ezen. Ne beszéljünk azonnal a kegyelemről. A történelem során soha nem volt még ébredés igazi mély bűnvallás nélkül. Csak akkor kezded felismerni, hogy mekkora Isten kegyelme, amikor rádöbbensz, hogy mekkora a bűnöd és mennyire elveszett vagy Krisztuson kívül. Ezért lesz most egy teljes héten át a bűnről szó. Csak ezután következik a történet másik oldala: Isten kegyelme a bűnösök iránt.

Még valami: Ne legyél biztos benne, hogy veled minden rendben van. Az, hogy minden vasárnap templomba jársz, istentiszteletet hallgatsz, még nem jelenti azt, hogy újjászülettél.

 

Isten szentségének fényében

 

Valójában mit gondolsz saját bűnösségedről? Lehet, hogy a szíved mélyén úgy gondolod, hogy nem is csinálod olyan rosszul? Akkor még nem vagy tisztában Isten szentségével. Félelmetes a maga teljességében. Nézzük meg Isten kijelentését a Sínai-hegyen (2Mózes 19.) Az izraelitáknak három napon keresztül kell megszentelniük magukat, és nem mehetnek a hegy közelébe, különben meghalnak. Amikor az Úr leereszkedik a hegyre, sötét felhő és füst borítja be azt, mennydörög és villámlik, hangos kürtszó hallatszik, és a föld remeg. Rettegve mondják Mózesnek: „Te beszélj velünk, és mi hallgatunk rád, de Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk!” 2Mózes 20,19.

Úgy érzed, hogy veled nincs nagy baj? Akkor szembesítsd saját életedet Isten szentségével. Isten szentségével szemben egyetlen ember sem állhat meg egy pillanatig sem. Az ő ragyogó, tiszta fényében megsemmisülünk, és végleg elveszünk a bűn iránti igaz haragjában. Százszázalékban függünk Tőle. Most menj Krisztus keresztjéhez. Gondold végig, hogy ő érted is meghalt. Ez a felismerés belátásra és bűnbánatra késztet. Meg fogod érteni, mi a bűn.

 

 

 

A bűn házasságtörés

 

A múlt héten megbeszéltük, hogy úgy tisztelhetjük Istent leginkább, ha legmélyebb boldogságunkat Őbenne keressük. Bízhatunk abban, hogy Isten a legjobbat nyújtja nekünk. A bűn: azt gondolni, hogy a Sátán valami jobbat kínál neked. Amikor Ádámhoz és Évához hasonlóan te is hiszel annak, amit a Sátán súg a füledbe, nem hiszel Istennek. Akkor nem Krisztus képét mutatod, hanem a Sátán képét. A bűn nem néhány szabályról szól, amelyet megszegsz. Arról szól, hogy ártasz annak a Személynek, aki azért adta neked ezeket a szabályokat, mert szeret. Amikor vétkezel, Isten – az Atyád – szívébe taposol. Nem veszed figyelembe, hogy Krisztus a vérét adta érted. Megszomorítod a Szentlelket. Azáltal, hogy vétkezel, megrontod azt a közösséget, amelyre Isten vágyik veled.

Mi történik, miután Ádám és Éva a jó és a rossz tudásának fájáról eszik? Valami megromlik az Istennel való kapcsolatukban, és elrejtőznek előle. Semmi sem bántja Istent jobban, mint az, hogy növekszik a távolság az ember és közte – és ezt teszi veled a bűn. Ezért olyan rossz a bűn.

Isten továbbra is keres téged, mindennek ellenére végtelenül hűséges. Most már jobban meg fogod érteni azt is, hogy a bűnt gyakran a Sátánnal való házasságtörésnek nevezi a Biblia: hűtlen vagy Istenhez, és házasságtörést követsz el. Annyira rossz.

 

Ne gondold, hogy veled nincs nagy baj

 

Az Úr Jézus komoly figyelmeztetéseket ad azoknak az embereknek, akik nem gondolják magukat olyan bűnösnek. Ellenállnak annak, amit a Lélek szeretne tenni: meggyőzni minket a bűnösségünkről és bűnbánatra vezetni és ezáltal visszavezetni Krisztushoz. Aki így ellenkezik a Lélek ellen, annak nem bocsátanak meg, nemcsak egy bűnt, hanem egyet sem.

Te újjászülettél? Akkor látszania kell abból valaminek az életedben, mert a megtérés nem hagy változatlanul. Tudod milyen érzés elszörnyedni saját bűneiden a szent Isten előtt? Ismered Krisztus üdvösségének kimondhatatlan örömét? Éhes vagy Istenre? Nem? Akkor minden okod megvan arra, hogy nagyon aggódj.

8. nap – vasárnap
Bizalomhiány

A kétely önmagában nem bűn. Kételkedni magadban bizonyos szempontból helyes is lehet. Ugyanakkor a Biblia világosan mondja, hogy Istenben soha nem kell kételkednünk. A kétség ellentéte a hit, vagyis az Istenbe vetett bizalom.

Egyszer egy apa a megszállott fiát hozta Jézushoz. Azt kérte „ha valamit lehet tenned, szánj meg minket, és segíts rajtunk! Jézus ezt mondta neki: „Ha lehet valamit tennem? – Minden lehetséges annak, aki hisz.” Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt: „Hiszek, segíts a hitetlenségemen!” Márk 9, 22-24. Pontosan ez számít. Az apa ismeri saját gyengeségét, de hisz Istenben, és Jézus meggyógyítja a fiút. A bizalom arról szól, akiben megbízol. Nem a hited erejéről szól, hanem arról, akiben bízol: az Úr Jézusról. Ő megbízható.

Egy kislány tántorog a hálószobaablaka szélén, tomboló tűz van mögötte. „Ugorj” – szólítja apja a földről. – „Elkaplak.” „Nem merek. Nem látlak.” – kiabálja az ijedt lány a fekete füstfelhőből. – „Nem baj” – válaszolja az apa. – „Ugorj, mert én látlak.”

A kétségnek különböző formái vannak, bár mind az Istenbe vetett bizalom hiányában gyökereznek:

  • Az értelmi kétség: mindenféle kérdésed van, például a világ szenvedéseivel kapcsolatban;

  • Az érzés kétsége: valójában nem érzed azt, amiben hiszel, és ezért kételkedsz abban, hogy valóban hiszel-e?

  • Az akarat kétsége: Ez valójában a makacsság egyik formája. Tudatosan és kitartóan megtartod magadnak életed egy részét, mert attól félsz, hogy különben boldogtalanná válsz. Nem tudod feltétel nélkül átadni magad Istennek. Az akaratkétség különböző kritikus kérdésekben nyilvánul meg. De ezek a kérdések valójában egy falat emelnek, amely távol tartja Isten állításait az életedtől. “Istennek előbb tisztáznia kell ezt vagy azt. Csak akkor tudok igazán hinni Őbenne.” A Biblia nagyon határozottan szól erről a fajta kételkedésről: „mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember.”

 

Bibliatanulmányozás:        Jakab 1, 5-8.

 

Feldolgozás:                         A Szentlélek csak akkor tölti be erejével az életedet, ha hajlandó vagy átadni annak minden részét. Hajlandó vagy erre, annak ellenére, hogy nem láthatod a következményeit? Ellenőrizd, van-e olyan területe az életednek, mint például a luxus, az emberek megbecsülése, a szexualitás, a hagyományok betartása vagy bármi más, ahol valójában nem akarod, hogy Isten változtasson!

Imádság:                               Szent vagy Uram, olyan dicsőséges és tökéletes vagy, hogy még csak egy egészen kicsit kezdem érteni, hogy te a végső célja vagy mindennek és mindenkinek. Még mindig nagyon keveset dicsőítelek téged. Atyám, minél inkább kérem a Szentlelket, hogy közelebb vigyen hozzád, annál inkább rájövök, hogy saját erőmből semmire vagyok képes.  Kérlek, taníts meg egyre jobban bízni benned, még akkor is, ha nem értelek, akkor is, ha veszélyesnek érzem teljesen átadni magam neked! Taníts meg bízni abban, hogy kegyelmed kimondhatatlanul több örömmel ajándékoz meg, mint a hamis bizonyosságok és rövid távú örömök, amelyeket a Sátán ígér minden alkalommal! Ámen.

9. nap – hétfő
Isten válasza neked

Isten teret enged a csüggedésnek, a kételyeknek és a kritikus kérdéseknek. Ugyanakkor Isten világossá teszi, hogy nem az érzelmeké az utolsó szó. Néha nyakon kell ragadnunk magunkat, hogy szembesítsük érzéseinket az igazsággal. Az evangélium igazságával.

Nem tapasztalod Isten jelenlétét? Rossz véleményed van a saját hitedről? Szerinted Isten elment melletted? Akkor tudd meg, hogy Ő Krisztusban lát téged, vagyis: gyógyultan és helyreállítva, ahogyan a mennyei dicsőségben leszel.

Nem érzel semmit, amikor Istenre gondolsz? Ne elégedj meg vele. Csak menj hozzá! Ostromold. Isten olyannak mutatja meg magát, amilyen. Mert milyen? János írja: “Isten szeretet.” 1János 4, 8. A szeretet a lényege. Nem csak szeret, hanem Ő szeretet.

Hát nem haragvó Isten? Dehogynem, ebben a Biblia egyértelműen fogalmaz. Haragja szentségének és szeretetének következménye: gyűlöli a bűnt, ami tönkreteszi azt, amit Ő jónak teremtett. János folytatja: “Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.” 1János 4, 9.

Mi Isten irántad való szeretetének végső bizonyítéka? Nézd meg a Golgotát. Mindent megad, hogy helyreállítsa a kapcsolatot közte és közted.

 

Bibliatanulmányozás:        Ézsaiás 43: 1-2.

 

Feldolgozás:                         Gyakran azt gondoljuk, hogy nem illik Istentől azt kérdezni, hogy „miért”? De jó tudni, hogy Atyádnak sokkal jobban tetszik, ha gyermeke komolyan veszi őt azzal, hogy megbeszéli vele kétségeit, mint hogy figyelmen kívül hagyja őt. Te is ezt tapasztalod? Hagytad már, hogy a Szentírás bátorítson téged, mint Ézsaiás könyvének ebben a részében? Ismersz valakit a gyülekezetben, aki segíthet ebben neked?

Imádság:                               Hűséges Atya, szívből köszönöm ezt a biztatást Ézsaiás könyvéből. Nem szabad elbátortalanodnom a kérdéseimtől és kétségeimtől. Gyakran nem látom, hogy mi lehet a célod. Olyan sok nyomorúság van a világban. Éhezés, betegség, szenvedés, gyász és halál. Köszönöm, hogy ezzel is kereshetlek téged. Taníts meg bízni akkor is, ha nem értek mindent! Úr Jézus, segíts egyre jobban megértenem, hogy te méltó vagy a bizalmamra, hiszen a Golgotán önmagadat adtad értem! Ámen.

 

10. nap – kedd
Adós a szent Istennel szemben

Mit gondolsz valójában a bűnösségedről? Úgy érzed, hogy nem is vagy olyan rossz? Templomba jársz, egész ügyesen betartod a Tízparancsolatot, és igyekszel kedves lenni a körülötted élőkhöz. Nem tudjuk elképzelni, hogy Isten hagyná pokolba menni a hozzánk hasonló embereket. Nem vagyunk olyan rosszak? Jó, nem mindig figyelünk annyira Istenre, mint szeretnénk, és a templom is langyos és kiszámítható néha. De ez természetes, nem?

Nézzük meg egy pillanatra az egyháztörténelmet. Mindig is voltak langyos gyülekezetek, jól nevelt tagokkal. De mindig voltak olyan egyházak is, ahol megtörtént a csoda: hirtelen élő egyházakká váltak, amelyek bátran tettek bizonyságot Krisztusról! Olyan egyházakká váltak, amelyek valóban hasonlítottak az Újszövetség gyülekezeteire.

Hogyan indultak ezek az ébredések? Dicsőítő istentiszteleteket tartottak? Vagy missziós módszerekkel? Nem. Kivétel nélkül azzal kezdődött, hogy mélyen rájuk tört a bűnbánat. Emberek térdre estek Isten előtt, mert elborzadtak a saját bűneiktől.

Elég jól csináljuk? Nem! Mélyen adósok vagyunk a szent Istennel szemben.

 

Bibliatanulmányozás:        5Mózes 32, 35-36. és 1Kor 14, 24-25.

Elmélkedés:                         Bibliai gondolat az, hogy minden ember, aki megbizonyosodik saját bűnösségéről, arcra borul, akárcsak az az ember az 1Kor 14, 24–25-ben? Vagy te ennél józanabb gondolkodású vagy és ezt azért túlzásnak érzed? Akkor gondold át, hogy a bűnt még parancsolatokban és törvényekben fejezed-e ki, amelyek többségét teljesíteni tudod? Ebben az esetben, észre sem vetted, milyen gőgös lettél más emberekkel szemben. És Istennel szemben…

Imádság:                               Uram, te vagy célja és értelme mindennek a világegyetemben. Köszönöm, hogy a saját életemet megvizsgálhatom a te fényedben. Csak így kényszerít térdre saját bűnöm és adóságom előtted. Krisztushoz szeretnék futni! Egyedül Ő az üdvösségem sziklája. Bevallom, hogy gyakran felszínesen gondolkodom a bűnről. Kérem Szentlelkedet, hogy mutassa meg, miben kell változnom és növekednem. Egyre inkább Fiadhoz szeretnék ragaszkodni. Ámen.

11. nap – szerda
A Sátán képmását mutatni

Mind az Ó-, mind az Újszövetségben a „bűn” céltévesztést jelent: elfordulni a helyes útról és az Isten tekintélyét semmibe venni. A bűn figyelmen kívül hagyja Istent, saját kezébe veszi az ügyet, istent játszik. Aki vétkezik, a Sátán képmását mutatja az Úr Jézus képmása helyett.

Ez azonban még nem minden. A bűn nem csak Isten törvényével ellentétes. A törvény mögött láthatod mennyei Atyád arcát, aki szeret téged. A legrosszabb az, hogy amikor vétkezel, Isten szívében taposol. Fájdalmat okozol neki. Ádám és Évához hasonlóan elhiszed, hogy a Sátánnak jobb ajánlata van számodra, mint Istennek. Míg Ő, mindennek ellenére hűséges irántad, te félrelépsz a Sátánnal: hűtlen vagy Istenhez.

Amikor erre rájössz, nemcsak sajnálod a bűneidet, hanem igaz bűnbánatra jutsz. Ez egy mélyen benned zajló, valódi változás kezdete.

Bibliatanulmányozás:        1Mózes 39, 1–9. és Hóseás 1-2.

Elmélkedés:                         Talán nem szoktad olyan értelemben személyessé tenni a bűneidet, hogy bele gondolsz mennyi fájdalmat okozol velük Istennek. Pedig ez segíthet a kísértések elleni küzdelemben. Nem egy szabályszegésről van szó csupán, hanem az Istennel való kapcsolatodról. Olvasd el Hóseás könyvének 2. fejezetét és próbáld jobban megérteni Isten bánatát!

Imádság:                               Köszönöm, Istenem, hogy a keresztyén hit lényege a veled való szeretetkapcsolat. Szerető és szerethető Isten vagy. Nekem is fáj a szeretetlenségem és az, hogy újra és újra megszegem a parancsolataidat, amelyeket a javamra adtál. Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te kívül-belül ismersz engem, és tudod, hogy vágyom arra, hogy ne okozzak neked fájdalmat. Kérlek, segíts! Az Úr Jézus Krisztus kegyelmével, Szentlelked erejével. Olyan hihetetlenül gyenge vagyok! Ámen.

12. nap – csütörtök
Ne állj ellene a Léleknek

Az ember hajlamos bűneit megmagyarázni magának: másokra mutogatni vagy enyhítő körülményeket keresni. Ilyenkor nem igazán érzünk megbánást. Az Úr Jézus komolyan figyelmezteti azokat az embereknek, akik nem gondolják magukat annyira bűnösnek. Ellenállnak a Lélek munkájának, aki meggyőz a bűnről, bűnbánatra vezet és így Krisztushoz kísér. Aki így ellenáll a Szentléleknek, annak nem csak egy bizonyos bűn nem bocsáttatik meg, hanem egy sem. Tényleg olyan bűnösek vagyunk? Igen! A bűn az, hogy eltévesztjük Isten célját, és elpusztítjuk az Ő szeretettel alkotott teremtését. Ezt csináljuk, amikor Istentől függetlenül, önállóan próbálkozunk. Azért okozzunk Istennek annyi fájdalmat, mert egyre nagyobb szakadékot vágunk közte és köztünk, míg Ő vágyakozik a szívünkre.

 

Bibliatanulmányozás:        Róma 3,9-18.

Elmélkedés:                         „Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem.” Róma 3, 10-12. Vedd ezt magadra. Kissé eltúlzottnak érzed Pál szavait, vagy egyet tudsz velük érteni? Késztetést érzel bűneid igazolására?

„Most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták, mégpedig Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét.” Róma 3, 21-23. Gondold végig a Tízparancsolatot, és őszintén mond el, mennyit szegtél meg ezen a héten belőle (gondolatban, szóban, tettben, mulasztásban)!

Imádság:                               Uram, köszönöm, hogy Te tanítottál minket imádkozni, és az Úri imádságban megtanítasz minket arra, hogy újra és újra imádkozzunk az ellened elkövetett bűneink bocsánatáért. Tapasztalom ennek szükségét. Csak bűneim megvallásával áll helyre kapcsolatom az Atyával. Megbocsátasz, hetvenszer hétszer, vagyis: mindig. Szentlélek, kérlek, vezess minden nap a kereszthez! Add, hogy a bűnbocsánatot átélve olyan szeretet égjen a szívemben, hogy még a nehéz helyzetekben is csak a te akaratodat teljesítsem! Ámen.

13. nap – péntek
Megtörve és legyőzve (1)

A nagy hithősök a Bibliában, akikre szívesen felnézünk, jól ismerték önmagukat, és tisztában voltak bűneikkel. Jób ezt mondja: „bűnbánatot tartok porban és hamuban.” Jób 42, 6. Ézsaiás így kiált: ” Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom.” Ézsaiás 6, 5. Péter így vall: „Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!” Lukács 5, 8. Pál pedig így: Minden bűnös közül első vagyok (1Timótheus 1, 15.) Nyomorult ember vagyok!

Ez megrendítő! Hogyan jutottak ezek a férfiak ilyen pusztító ítéletre önmaguk felett? Úgy, hogy találkoztak a tökéletes Istennel. Egyetlen ember sem képes egy pillanatra sem megállni Isten szentségével szemben.

Néha úgy teszünk, mintha fizetési moratóriumot kaptunk volna. Mit csinál az a cég, amely halasztást kap számláinak kifizetésére? Vesz egy nagy levegőt, összeszedi magát, visszafogja a kiadásait, segítséget keres. Ez talán megmentheti a csődtől.

Nem gondolkodunk sokszor így Istennel kapcsolatban is? Amikor rájövünk, hogy rossz állapotban vagyunk, úgy gondoljuk, hogy egy kis extra lelki erőfeszítéssel és a Szentlélek segítségével javíthatunk életünkön és így visszanyerhetjük Isten jóindulatát. Micsoda tévedés! Istennel előtt teljesen csődbe mentünk. Menthetetlenül elveszettek vagyunk. Százszázalékban függünk Tőle.

Ismered Jézus példázatát a gerendáról és a szálkáról? Az Úr Jézus nem akarja, hogy mást elítéljek, mert nekem is sok van a számlámon, ami bocsánatra szorul. Nem kell felháborodottan megkérdeznem, hogy miért mindig nálam van a gerenda, és a másiknál a szálka. Nincsenek nálam nagyobb bűnösök? A válasz? Csak nekem van hozzáférésem a belső szobámhoz. Csak én tudom, mi rejtőzik a szívem mélyén. De tudom, hogy néha egy apróság is elég ahhoz, hogy egy mérgező forrás életre keljen. Milyen vagyok én, amikor teljesen egyedül vagyok, senki sem lát, és nem kell „megjátszanom” magam? Igaz, egy keresztény életében a bűn lekerült a trónról, de még nem semmisült meg. Valójában a bűn megpróbálja visszaszerezni az elveszített terepet az életemben. „Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat.” – mondja Pál (Róma 7, 19.)

Nagy dolog, ha már megtörten és legyőzötten a keresztnél jársz! Nincs rosszabb a lelki önelégültségnél, amikor azt gondolod, hogy nem csinálod olyan rosszul. Semmi sem állja jobban az üdvösség útját.

Bibliatanulmányozás:        Róma 7, 24.

Feldolgozás:                         Gyakran észre sem vesszük, hogy az önzés milyen mélyen bennünk van. Sokszor úgy teszünk, mintha körülöttünk forogna a világ. Próbáld meg magad meghatározni, hogy a te életedben konkrétan miben nyilvánul meg az, hogy annak a Krisztusnak követője vagy, akinek az öröme a mi örömünk? Miben nyilvánul meg például az, hogy a templomban melletted ülő testvéredet kiválóbbnak tartod, mint magad?

Rájöttél már, hogy teljes mértékben függsz Krisztustól? Jártál már megtörten és legyőzötten a keresztnél? Vagy blokkolod még az üdvösségedet a lelki önelégültségeddel?

Imádság:                               Atyám, bűnvallással kell kezdenem. Bevallom, hogy gyakran önző vagyok, többnyire öntudatlanul, de néha tudatosan is. Milyen messze vagyok Krisztustól, aki odaadta az életét, hogy másokat, köztük engem is, örökre megmentsen! Köszönöm, hogy a Biblia arra tanít, hogy a krisztusi szeretet tulajdonképpen a benned való öröm, ami túlárad bennünk.  Kérek, Uram, egyre több ilyen örömet tőled! Ámen.

Szolnoki Református Egyházközség