Oldal kiválasztása

„Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben,
  …. hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata.”
Lukács 2,34-35

A Simeon és Anna kör gyülekezetünk új alkalma! Elsősorban, idősebb Testvéreknek kínálunk elmélyedést az Ige körül. Igyekszünk olyan Igehelyeket a látogatók elé tárni, ami élethelyzeteikre, kori sajátosságaikra adnak felelet. Ezen az összejövetelen van lehetőség egy-egy nehezebben érthető Igeszakasz közös kibontására is. Az alkalom igei köszöntéssel, énekléssel, imádsággal veszi kezdetét. A napi Ige felolvasása után, rövid Igemagyarázat következik, amit testvéri szeretettel és egymásra figyeléssel beszélünk meg, asztalközösségben! Az alkalmat imaközösséggel, énekléssel, majd Isten áldásával zárjuk le!

Hisszük, a Simeon és Anna kör erősíteni tudja az Istenbe vetett hitünket, erősíti az Úr Jézus Krisztus értünk felvett és elhordozott bűnbocsánatát, amihez egymás hitéből és bizonyságtételéből is táplálkozhatunk! Ugyanúgy, ahogy Pál apostol írja a római gyülekezetnek: „ … hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által, a tietek és az enyém által.” Róma 1,12

Az összejövetel időtartama egy óra, melyet csütörtökön 16 órai kezdettel tartunk meg! Bűnbánati héten az alkalom elmarad, mivel a gyülekezet közösségében készülünk az Úrvacsora vételére, ezért érdemes megtekinteni a gyülekezeti naptárat!

Az alkalom végeztével lehetőség van a lelki vezetővel lelkigondozói beszélgetést kezdeményezni!

Tartalmi, lelki vezető: Schwancer Pál.  Technikai felelősök: Lukácsné Ági és Pálné Évike

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!

„Jöjjetek ide, és hallgassátok meg Isteneteknek, az ÚRnak beszédét!” Józsué 9,3b

Szolnoki Református Egyházközség