Oldal kiválasztása

Küldetésnyilatkozat

A Szolnoki Református Egyházközség Diakóniai Szolgálataként célkitűzéseink megvalósítása során két nagyon fontos tényezőt tartunk mindenekelőtt szem előtt, az Isten dicsőségét és a felebarátainkon való önzetlen segítségnyújtást. Az ige egyházának tagjaiként különösen fontosnak tartjuk hangsúlyozni azt a bibliai igazságot mely szerint hitünk valódi gyümölcsei cselekedeteink által válnak kézzelfogható áldássá mind mások, mind magunk életében, ahogy Jakab apostol is írja:

„Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet.” (Jak 2,18)

Ugyanakkor hisszük és valljuk, hogy mindezt nem érdemeink gyarapítására tesszük, még csak jutalmat sem szerezhetünk Isten, a mi mennyei Atyánk előtt, ezért azoktól a felebarátainktól sem várunk semmilyen nemű fizetséget, akik fele fordulunk, hiszen azt mondja az ige:

„Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.” (Mt 10,8)

Isten ingyen kegyelméből közli az ő gondviselését, áldásait és ajándékait. Mindez véget nem érő szeretetéből fakad. Küldetésünknek érezzük felvállalni Isten üzenetét a diakónia eszközein keresztül, hogy minden ember számára, akiket elérhetünk, átadhassuk Krisztus üzenetét, mely vigasztalásunk sarokköve:

„…nem hagylak titeket árván.” (Jn 14,18)

Isten irgalmát hordozni Krisztus követőként lehet. Urunk útmutatása világos célt jelöl ki számunkra, melyre egyre több testvért szeretnénk elhívni. Tudjuk és ismerjük, hogy a szenvedés, a nélkülözés és a kiszolgáltatottság emberi életeket taszít naponta nyomorba, boldogtalanságba és pusztulásba. Hitünk tapasztalata szerint azonban azzal is tisztában vagyunk, hogy van kiút az emberi élet céltalan útveszőiből, melyhez szeretnénk mi is segítséget nyújtani, azok számára, akiket elérhetünk, de mind emellett főleg azoknak, akik erre elhatározzák magukat. Ezért egyre sürgetőbb feladatnak tekintjük megértetni azt a világos üzenetet, amelyre Krisztus urunk tanít:

„keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6,33)

Szolnoki Református Egyházközség