Oldal kiválasztása

Kérjük, támogassa Ön is a szolnoki református templom felújítását!

Személyes adomány befizetéssel a református lelkészi hivatalban,

vagy

küldje el felajánlását a Szolnoki Református Egyházközség számlaszámára: 10404993 – 00026897 – 00000004 A megjegyzés rovatban minden esetben tüntesse fel: “templomfelújítás”

Segítségét, hozzájárulását köszönjük!

Egyházfenntartói járulék

Egyházfenntartói járulék évente legalább egyszer fizetendő az egyháztagok részéről, melynek összegét mindenki saját maga határozhatja meg. A bibliai mérték a tized, amit azonban nem teszünk kötelezővé. Zsinatunk határozata a hívektől azt kéri, hogy legalább éves jövedelmük (fizetésük, nyugdíjuk, bevételeik, stb.) 1 % -ával támogassák azt az egyházközségüket, ahová tartoznak és amelynek szolgálataival élnek. (Ez természetesen nem összetévesztendő a személyi jövedelemadó felajánlható 1 % -ával, amivel közegyházunkat és annak intézményeit támogathatjuk, továbbá az szja másik, szintén felajánlható 1 % -ával sem, amivel jótékony szervezetek, pl. a “Szolnok-Szandaszőlősi Református Templomért alapítvány: 18835388-1-16” is támogatható.)

Az éves egyházfenntartói járulék átutalással (Szolnoki Református Egyházközség K&H Bank: 10404993-00026896) vagy személyesen befizethető vasárnaponként, istentisztelet előtt és után, vagy a Lelkészi Hivatalban.

„…okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely kedves az Istennek.” Róma 12,1

Adományok Isten dicsőségére

Ez egy kötetlenebb formája az adakozásnak. Általában szabad felhasználású adomány, amelyet adakozója megkötés nélkül ad a gyülekezetnek, abból a célból, hogy közössége arra fordítsa, amire a legnagyobb szüksége van. Természetesen, mint ahogyan minden adománnyal, ezzel a pénzzel is szigorúan elszámolunk az év végén, és róla szabályos nyugtát állítunk ki az adomány adójának.

Céladományok

A céladomány mindig valamilyen megnevezett célra történik. Bármilyen gyülekezeti célra adakozhatunk: közüzemi költségekre, mások megsegítésére, épületek felújítására, stb.! Ha céladományt adunk, akkor megnevezhetjük azt a célt, amire adakozunk, és akkor a gyülekezet vezetősége az általunk megnevezett célra fordíthatja adományunkat.

Perselyes adakozás

A perselyes adakozás szintén szabad felhasználású adomány, amely a gyülekezet pénztárába kerül, és onnan kerül felhasználásra, éppen arra, amire szükség van. A perselyes adakozás istentiszteleteink után történik úgy, hogy kifelé menet a templomból mindenki a bejárat közelében elhelyezett perselyekbe dobja adományát. Senki sem ellenőrzi, hogy ki mennyit dob a perselybe, és senki sem szólja meg azt, aki nem adakozik így. Presbiterek jelenlétében számoljuk, pontosan és szigorúan tartjuk nyilván. Erre is szabadok vagyunk.

A heti adakozásról, összesítve számolunk be a vasárnapi Istentiszteleteken a gyülekezeti élet hirdetéseiben. 

ado2

Szolnoki Keresztyén Ifjúsági Egyesület

adószáma: 18821990-2-16

(a gyülekezet gyermek és ifjúsági szolgálatát támogatja)

vagy (!)

Szolnok-Szandaszőlősi Református Templomért” Alapítvány

adószáma: 18835388-1-16

(a szandaszőlősi gyülekezeti életet és templomépítést támogatja)

vagy (!)

Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület

adószáma: 18276314-2-16

(A Szer-telen Ifjúsági Ház (Talifish) ifjúsági misszióját támogatja)

 

Magyarországi Református Egyház

technikai száma: 0066

Köszönjük támogatásukat!

Szolnoki Református Egyházközség