Oldal kiválasztása

Gyülekezeti csoportjaink

Kedves Testvérem!

Szeretettel várunk a református gyülekezetünk bármely kis csoportos alkalmára! A kis csoportos gyülekezeti találkozások egyedülálló fontosságát a hitmélyítésben és a közösségépítésben ismertük fel.
Az evangelizációt és a belső erősödést egyaránt szolgálják ezek a „beszélgetős csoportok”.


A havi Cursillo csoport tematikus Biblia tanulmányozáson túl, állandó meghívást közvetít egy négy napos elcsendesedési lehetőségre, az országos programjuknak megfelelően.

A Dömösi kör szenvedélybeteg embertársaink felé nyit ajtót, lehetőség szerint Jézus Krisztus és a gyülekezet közössége felé is tovább vezetve őket. A Dömösi kör alkalmait a Hetényi Géza Kórházzal folytatott együttműködés keretében rendszeresen látogatják a kórház pszichiátriai osztályán aktuálisan kezelés alatt álló szenvedélybetegek is. Minden évben, a heti találkozások mellett márciusban Dömösön, nyáron, Nagycsepelyen csendes hétvégét is tartanak csoportunk, év közben pedig több egész napos találkozásra is volt lehetőségük a csoport tagjainak.

A Kereszt-kérdések kör komoly missziói eszköz a gyülekezet életében, ahol az érdeklődők egy 10 hetes evangelizációs sorozaton vehetnek részt ismerkedve a keresztyénség, az evangélium lényegével. A sorozat munkálja a hitből fakadó személyes döntést az Úr Jézus mellett és az elkötelezett bekapcsolódást a gyülekezet életébe. Évente két sorozatot is tartottunk, tavaszi sorozatunkat párhuzamosan futó reggeli és esti alkalom keretében széles kör részvételével. Gyülekezeti munkatársaink ennek keretében a csoportvezetésben is gyakorolhatták magukat. A tavaszi sorozat résztvevői pünkösd előtti csütörtökön keresztelkedtek illetve konfirmáltak. Az ősz sorozatunk résztvevői a következő év pünkösdjére készülnek fel a konfirmációra. A gyülekezet teljes körét hívogatjuk hétközi beszélgető kis csoportjainkba, melyeken a vasárnapi igehirdetés által felvetett hit- és életkérdéseket beszéljük meg és imaközösségben vagyunk egymással. A csoportokat presbiterek, gyülekezeti munkatársak vezetik.

Az egységet szolgálja a közös igei tartalom, melyet a lelkipásztor készít elő. Havonta egyszer a lelkipásztor vezetésével találkoznak a csoportvezetők, hogy hálát adjanak a megtapasztalásokért, a kérdéseket, problémákat megbeszéljék, és együtt imádkozzanak. Jelenleg szerda este három asztalnál beszélgetnek testvérek, ennek az alkalomnak a felvezetését és lezárását Csorba Zsuzsanna presbiterünk végzi.
Kedden reggel 10-12 fő találkozik egyelőre a lelkipásztor vezetésével, ezen kívül elindult egy házi csoport is. Reménységünk, hogy ebben a formában minél több gyülekezeti tagunk kapcsolódik majd be a testvéri közösségbe.
Az Istennel és egymással kis csoportban gyakorolt közösségre adtak lehetőséget a fentieken kívül a Baba-mama kör, a vasárnapi imaközösség, az énekkar és a páros kör alkalmai is gyülekezeti tagjaink szolgálatával.

Az asszonykör és a „csütörtöki bibliaóra” összevonásával indítottuk útjára a „Simeon és Anna” kört, mely idősebb gyülekezeti tagjainknak ad rövid igei bevezető után Ige körüli beszélgetésre és imádságra lehetőséget. A kis csoportos beszélgetések mellett fontosak a személyes találkozások, négyszemközti beszélgetések is.
A Lelkészi Hivatal félfogadása a személyes találkozások lehetőségét adja, ahol a hivatali ügyintézésen túl gyakran lelki beszélgetés is történik. A lelkipásztorral folyatott lelki gondozói beszélgetések lehetőségének szélesítése érdekében heti rendbe foglaltan hirdettük meg a gyülekezet felé ezt a szolgálatot szerda délutánonként „lelkigondozói órák” névvel.

Természetesen egyeztetés szerint ettől eltérő időpontban is volt és lesz lehetőség a lelkigondozói beszélgetésre.

Hogyan lehet a csoportokba jelentkezni?

Gyülekezeti szolgálat igénylő űrlap

Tudomásul veszem, hogy a teljes szándéknyilatkozat, vagy annak egyes részeinek kitöltése nem kötelező, önkéntes, azt a Szolnoki Református Egyházközség bizalmasan kezeli. A szándéknyilatkozat kitöltésével és aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolnoki Református Egyházközség a szándéknyilatkozatban foglalt adatokat gyülekezeti élet folytatása, elősegítése, kapcsolt tartás céljából kezelje, felhasználja.
Az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával önkéntesen hozzájárulok, hogy a Szolnoki Református Egyházközség (5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 1.), a személyes adataimról nyilvántartást vezessen, hivatalos megkeresés esetén azokról adatot szolgáltasson, de más személyeknek és cégeknek nem szolgáltatja ki, azzal nem kereskedik. Az együttműködés során tudomására jutott különleges adatait a mindenkori hatályos jogszabályokban előírtak szerint kezelje.
Szolnoki Református Egyházközség