Oldal kiválasztása

Hogyan érthetem meg Isten vezetését? – 1.
– Szolnok, 2021. január 10. –

 

Olvasandó: 23. zsoltár, János 10, 1-11. 27-30.  Efézus 4, 17-32.

 

„Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem.” János 10, 27.

 

Az új év kezdetén mindig jobban foglalkoztat bennünket életünkkel kapcsolatban a “merre tovább?” kérdés. Hívő emberként szeretnénk Isten akaratát felismerni, és az ő vezetése alatt járni. De hogyan ismerhetjük fel az ő vezetését, hogyan érthetjük meg az ő akaratát? Erre a kérdésre keressük a választ a következő néhány vasárnapi igehirdetésben.

A Biblia örömhíre: Isten akarata az, hogy mi élő kapcsolatban legyünk vele. Ezt a kapcsolatot úgy írja le a Biblia, mint Atya és gyermekei vagy Pásztor és juhai kapcsolatát. Isten a vele való kapcsolatunkban VEZETNI AKAR BENNÜNKET.

Fontos, hogy megértsem Isten vezetését, akaratát, mert az áldott élet számomra azt jelenti, hogy ott vagyok, ahol Isten szerint lennem kell – mert ő készítette el azt a helyet nekem – és azt teszem, amit Isten szerint tennem kell – mert ő adta, bízta rám azt a feladatot személy szerint rám szabva.

Az ember önmagától alapvetően kétféle úton indul el: tudatosan a saját céljai szerint vezeti az életét – mondhatnánk úgy az önmegvalósítással, tudatos karrierépítéssel foglalkozik az általa fontosnak tartott területen vagy sodródik az árral: életének vezetését kiengedi a kezéből, hagyja, hogy mások döntsenek helyette, vagy csak sodorják az élet eseményei.

A Biblia szerint mindkét út zsákutcába vezet: mások irányítása vagy az élet eseményei maguktól nem a „jó legelőre” sodornak, s én sem találom meg azt magamnak a legnagyobb igyekezet mellett sem.

A jó Pásztor vezet a jó legelőre – mondja a bibliai zsoltár. Ezért a keresztyén ember számára a legfontosabb kérdés: Isten vezetése alatt élek-e? Az életem nem „ahogy esik, úgy puffan” módon, véletlenszerűen; de nem is a saját tervezésem és irányításom szerint megy előre áldottan, hanem úgy, hogy tudatosan odafigyelek Isten vezetésére. Istennek személyre szabott terve van számodra, ezt felismerve, ebbe beleilleszkedve, erre aktívan igent mondva leszel áldott.

 

Hogyan ismerem fel Isten akaratát? Egyszerű lenne, ha Isten egy fényreklámon minden percben előírná, hogy mit kell most tennem, ilyen azonban nincs. Nincs mindent tudó bölcs ember, guru sem, akihez minden döntés előtt odaszaladhatunk, és biztosan a jó választ mondja.

Sajnos sokan – biztos vezetésre vágyva – a Sátán tévútjaiba futnak bele, amikor a jóslás különböző eszközeit, vagy a horoszkópot illetve más okkult módszereket használva próbálnak tájékozódni életük útján. Vigyáznunk kell, mert ezeken az eszközökön keresztül a Sátán vezeti (meg) az embert, s ezeknek éppen ezért súlyos és káros lelki következményei vannak, melyekből csak Jézus Krisztus tud megszabadítani bennünket.

 

  1. Isten vezetésének megtapasztalásához mindenek előtt és alapvetően rendezett kapcsolatban kell élnünk Istennel. Hinni Jézus Krisztusban. A bűneinket rendeznünk kell Isten bűnbocsátó kegyelmében megvallva és tudatosan elhagyva az Ige fényében felismert bűnt. A bűn ugyanis tompává, vakká tesz Isten vezetése iránt: „Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévelygésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemedtek nyereségvágyukban.” Ef 4, 17-19. Ez a bűnös ember „természetes” állapota: a hit érzékszerve, a lelki látás nem működik. Ez csak a megtérés és újjászületés után kezd működni. A bűn ködössé teszi, összezavarja, félrevezeti, ide-oda irányíthatóvá teszi az embert. Gyökössy Endre használja azt a példát, hogy a sakál azért tudja megenni a romlott húst, mert nincs szaglása, nem tud különbséget tenni a friss és a romlott között. Ugyanígy a bűn lelkileg elveszi az ember „szaglását”, megzavarja erkölcsi érzékét. Amióta az ember kiesett Isten kezéből, nem tudja többé biztosan, hogy mi a jó és mi a rossz. Keresi, néha eltalálja, de alapvetően nem tudja. Ha valaki nem él Isten országában, akkor teljesen irreális számára ez az ország, ennek a puszta léte és a szabályai egyaránt. Természetünk szerint csak a szemmel látható, érzékszerveinkkel felfogható részét vesszük komolyan a valóságnak, ez mozgat bennünket. Egyszerűen nincs szemünk, fülünk, érzékszervünk az Isten világára, csak a valóság felét – a látható felét – vesszük komolyan, „más hullámhosszon” éljük az életünket. Az elveszett juh nem követi a pásztor hangját.

„Az én juhaim hallgatnak a hangomra…” Jn10,27. – mondja Jézus. Hallgatnak, mert már van fülük a hallásra, hitük az Istenre figyelésre. Isten országába nem születünk bele, oda be kell lépnünk. „Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál.” Jn10,9. – mondja Jézus. Őbenne rendeződik a viszony Istennel, s találsz Pásztorodra benne (bűnbocsánat, befogadás, rehabilitáció).

Nagyon fontos, hogy ezt megértsd, mert Isten elsősorban erre a kapcsolatra akar elvezetni téged, hogy el ne vessz. És ebben a kapcsolatban vezetni az örök életre. Az ő elsődleges akarata az, hogy üdvösségre juss és ne vessz el örökre. Isten vezetésének a célja nem az, hogy hatékony lépéseket tudj tenni a minél teljesebb földi boldogulás felé. Nem befektetési (vagy sportfogadási) tippeket ad, hogy szerencsés legyél, vagy esetleg udvarlási tippeket, hogy sikeres legyél a kapcsolataidban… Sajnos sokan (csak) ilyesmit várnak Isten vezetésétől: egy mennyei súgót, amelyik a mindig sikeres élet kulcsa itt a földön. Isten azonban elsődlegesen arra hív, hogy jöjj hozzá, rendezd vele a kapcsolatodat, és bízd rá magad, mint Pásztorodra, hogy vele maradj minden helyzetben itt a földön, és vele legyél örökké. Ezt hívja a Biblia örök életnek, üdvösségnek. Természetesen, ha vele élsz, akkor ő a földi életed döntéseiben is vezetni fog téged – bár nem a te elképzeléseid szerint, sokkal inkább az ő akarata szerint -, más szemmel kezdesz látni itt a földi dolgokban is, nyiladozni kezd az értelmed Isten akaratára.

Jézus Krisztusban bízó, újjászületett ember új látásra jut: egy csodálatos világ nyílik meg előttünk, amit addig nem láttunk. Lehet, hogy hallottunk róla addig is, de nem éltünk benne. Ehhez be kell lépni az ajtón, rendezni kell az életemet Istennel az ő bűnbocsátó kegyelmében.

Az Istennel való kapcsolatrendezés alapvető lépése a bűnbocsánat elfogadása. Mert egyetlen egy valami választhat el Istentől, és tehet vakká az Isten igazságára, országának valóságára: a saját rendezetlen bűnöm. „Valami zavarja a látásodat.” Mi az a valami? A bűnünk, amit rejtegetünk Isten előtt, amire nem vettük át a bocsánatot, amit nem vallottunk meg, nem tettünk le Isten kegyelmes kezébe. Ezért fontos beszélnünk a bűnről, mégpedig nem általánosságban, hanem konkrétan a te bűnödről… Ahogy Jézus tette azt a Samáriai asszonnyal például. Élete legkínosabb, legfájóbb kérdéséről kezdett vele beszélgetni: 5 férjed volt, és akivel most élsz, az nem a férjed. Éppen erről kellett beszélni, mert itt akadt el az élete: az Istenbe vetett bizalom helyett az újabb és újabb párkapcsolatokban kereste az elrejtettséget, békességet és boldogságot. Ezért élt vissza a párkapcsolataival. És éppen ez választotta őt el az Isten szeretetének valóságos megtapasztalásától az Istennel való közösségtől. A te látásodat mi zavarja?     

Vigyázzunk, mert a hívő ember lelki látását is elhomályosítja, ha ragaszkodik Isten által megítélt bűnéhez, nem bánja meg, nem hagyja el, hanem életvitelszerűen benne él. Találóan mondta valaki: a lelki vakság és a tévtanítások forrása a megterhelt lelkiismeret. Fontos, hogy mindig legyünk készen az önvizsgálatra és a bűnbánatra abban, amit Isten Igéje megítélt életünkben. Isten kegyelme által megtisztított lélekkel várhatjuk Isten vezetését (vö. Zsolt 51, 12-15.)

 

  1. Az Istennel való kapcsolat nem azt jelenti, hogy bocsánatot kaptam, azután folytatom úgy az életemet, ahogyan én akarom. Sajnos ezt nagyon sok hívő félre érti. A nyáj számára a biztonság és a táplálék, az áldott élet a vezetéssel függ össze: a Pásztor vezet. Ő tudja, hogy hol jó és mikor. A bárány nem akkor megy ki legelni, amikor jól esik neki, vagy amikor eszébe jut, hanem amikor a Pásztor kivezeti. És oda megy, ahová a Pásztor vezeti.

Ezért, ha áldott életet akarsz élni, ha komolyan szeretnéd venni Isten vezetését az életedben, adj szabad kezet Istennek a teljes életed felett! Térj meg! – mondja a Biblia. A megtérés uralomváltást jelent. Ne csak a bajból akarj megszabadulni, egy-egy pillanatnyilag feszítő kérdést megoldani, hanem az egész életedet rendeld Isten uralma alá. A vezetés ezzel átkerül Isten kezébe. Isten elmondja, hogy ez az eredeti rend, az áldott rend. Nem istenné kell lenned, nem irányítanod kell az életedben, hanem emberré kell lenned. A helyedre kell kerülnöd: Isten irányítása, vezetése alá. Ha Isten lehet Isten, ő irányít és te hallgatsz rá, engedelmeskedsz neki, ember leszel, áldott ember. Térj meg! Tőled telhetően, de becsületesen adj szabad kezet Istennek az életedben. Akarod-e? Kész vagy-e rá?

Úgy is fogalmazhatunk: ha Isten vezetésére vágysz, legyen az iránytűd szabad, és legyen az teljesen Isten kezében. Ha a kezedben tartod az iránytűt, és aláteszel egy-két mágnest, ne csodálkozz, hogy nem a jó irányt mutatja. „Mindenben engedek neked, Uram, de egy-két területbe ne szólj bele (pénzügyeim, szabadidőm, párkapcsolatom, házasságon kívüli együttélésem, családi ügyeim pl.) – ott én vagyok az úr.” Ez így nem megy. Isten akkor vezet, ha átadod neki a vezetést. Az áldott élet pedig az, amelyiket Isten vezeti. Ő tudja, hol és hogyan a jó neked.

 

  1. A juhok bíznak a Pásztorban. Isten vezetésének megtapasztalásához fontos, hogy bízzam abban, hogy ő vezetni tud engem és vezetni is fog, mint gyermekét. Honnan tudom meg, hogy mit akar az Isten? Sokan eleve kételkednek abban, hogy Isten értésükre tudja adni konkrét akaratát, ezért lemondanak Isten vezetéséről és a saját fejük után élik életüket. A kisgyermek, amikor elmondja kérését, kérdését, vajon gondolkozik azon, hogy a szülő hogyan válaszol majd? Ez a szülő dolga. Isten dolga, hogy hogyan felel, te bízz benne, kérdezd, kérd őt és várj türelmesen, míg megérted akaratát.

Gondolj csak bele Isten kijelentésének a csodájába! Milyen mélyre hajolt Isten, amikor emberi nyelven megszólalt? Nem csak jóval többet tud nálunk, de ő alkotta a mindenséget, ma is kézben tartja, és teljesen átlátja nem csak a felszínét, de minden apró részletét, a működését. Szédítő ebbe belegondolni! Csodálkozz rá, hogy Isten úgy beszél hozzánk, mint ahogy mi egy kisgyerekhez beszélünk az ő nyelvén gügyögve, hogy értse, például akkor, amikor a teremtéstörténetet úgy mondja el a Bibliában, hogy az ókori ember is megértse! Milyen nagyképűen mosolyog a mai ember ezen a történeten, pedig gyönyörű bizonysága annak, hogy Isten azon a nyelven szól hozzánk, amit értünk, mert nagyon szeret! A mi felfogóképességünkhöz is alkalmazkodik!      

És úgy szól, úgy vezet, ahogyan arra nekünk szükségünk van. Nem vagyunk egyformák, de mindannyiunknak Isten vezetésére van szüksége. Emberi közösségi viszonyokkal kapcsolatban is például van, aki igényli azt, hogy részletes tanítást kapjon bizonyos helyzetekkel kapcsolatban arról, hogy pontosan mit tegyen, mire figyeljen; van, akit pedig egyenesen bosszant, ha „szájába rágják” a dolgokat. Neki elég az, ha az alapértékekkel világosan tisztában van, és az alapján már tudja, hogy mit kell tennie. Isten ismer téged, és tudja, hogy hogyan mondja el neked az akaratát.

Bárdos György fogathajtó legenda mondta el, hogy a négyesfogat minden lovának másra van szüksége. Van, amelyiknek elég egy pisszentés, vagy csettintés, és már tudja is, mit kell tennie, és van amelyiknek oda kell csapni az ostorral, mert csak abból ért… A jó fogathajtó ismeri a lovait, és tudja, hogy melyikkel hogyan kell kommunikálni. Nem fog az érzékeny fülűnek ostorcsapással jelezni, mert ért ő a halk szóból is, és csak összetörné… A lovaknak azonban bízniuk kell a hajtóban. Csak akkor lehet vezetni őket. „Bárdos György alkatában megvan az a lényeges elem, amely elválasztja a művészt az egyszerű festőtől, a sztárt a másodrendű csillagtól. Ez a valami a tehetség és a ragyogás. A szakmai tudás és az ösztönös megérzés, a vakmerőség és a hidegvér, valamint egy összehasonlíthatatlan időzítési készség ötvözete. Mindezt rendíthetetlen koncentrációval hozza előtérbe. Mindezek tulajdonságok nem tennék azonban különlegessé, ha lipicai fogatának minden egyes lova nem viseltetnék tökéletes bizalommal gazdája iránt” (James Brian,  Horse and Driving, szakújságíró) És most a lovaktól térjünk vissza hozzánk:  bizalom nélkül nem működik a vezetés. Bízz az Úrban, hogy ő jót akar neked, és értésedre tudja adni az akaratát!

 

  1. Vannak olyan kérdések, amelyekben az Ige egyértelmű, világos, általánosan érvényes útmutatást ad. Isten 10 parancsolatban kijelentett akarata ma is érvényes például. Sokszor tudjuk is ezt, sajnos mégis úgy teszünk, mintha nem lenne világos, mi Isten akarata egy-egy konkrét helyzetben. Lehet, hogy a vágyaink, vagy a pillanatnyi érdekünk, esetleg félelmeink mást diktálnának, mégsem mondhatjuk Isten vezetésének azt, ami Bibliában kijelentett akaratával ellentétes. Mindig szomorú, ha egy hívő ember vétkezik, ám még sokkal veszélyesebb az, ha vétkét megpróbálja kegyesen Isten vezetéseként feltüntetni. Nagyon sok problémát okoz például a párkapcsolati kérdésekben az, hogy az ember érzelmeinek vezetését tünteti fel Isten vezetéseként. Így történhet meg olyan, hogy valaki Isten világos parancsa ellenére érzelmeitől vezérelve elhagyja családját: feleségét, férjét, gyermekeit egy másik kapcsolatért, mondván: most találta meg az igazit „Isten akarata szerint”.

Természetesen van olyan is, hogy valaki valóban nem tudja egy-egy helyzetben mit kíván Isten rendje. A neveltetésünk szerint indulhatunk közelebbről vagy messzebbről, de egyikünk sem gondolkozik mindenben Isten szerint. Mindannyiunknak tanulnunk kell Isten országának a rendjét. Így csodálkoznak rá például gyermekük keresztelőre jelentkező szülők sokszor arra, hogy Isten rendje szerint házasságot kell kötniük. Rácsodálkoznak, mert a mai világban teljesen természetes, ha egy férfi és egy nő együtt él házasság nélkül.  Ez csak egy példa a sok közül. Több évtizedes hitgyakorlat után is van mit tanulnunk Isten országa rendjéről. Mert ezzel a renddel, Isten „gondolkodásmódjával” ismerkednünk kell, azt tanulnunk kell. Erre utal az apostol, amikor azt mondja: „Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust” Ef4, 20. Folyamatosan „tanulnom kell a Krisztust”, egy életen át. Olvasom a Bibliát, hallgatom az igehirdetést, mert nem tudok mindent.

Isten gyermekeinek életében lépésről lépésre tesz rendet, és jelenti ki akaratát. A jó Pásztor türelemmel vezet. Ha egyszerre megmutatna mindent, ami nem akarata szerint való az életünkben, akkor összeroppannánk. Legyünk mi is türelemmel egymáshoz. Sok mindent kell még tanulnunk, és gyakorolnunk, és ez a formálás folyik egy életen át. Jó pap is holtig tanul – szokták mondani -, egyesek még azt is hozzáteszik: és mégis tudatlanul hal meg…

Ez azonban ne legyen kibúvó az engedelmesség alól azokban a kérdésekben, amelyekkel tisztában vagyok. A nem tudásnál sokkal nagyobb ellenségünk a nem akarás. Mark Twain a Biblia nehezen érthető részei miatt panaszkodó barátjának mondta: „engem nem zavar az, amit a Bibliából nem értek, sokkal több gondom van azzal, amit már értek…”, ahhoz ugyanis igazodnom kellene, és ez bizonyos esetekben egyáltalán nem könnyű. Hogy becsületes istenkeresés van-e bennünk ott dől el, amikor megtudjuk, hogy egy kérdésben hogyan gondolkozik Isten Igéje. Készek vagyunk-e engedni neki, vagy továbbra is ragaszkodunk saját utunkhoz esetleg igazolást is gyártva magunknak? Isten országa általános rendjét tanulnunk kell, engedelmes szívvel hozzáigazítva magunkat a megértett igazságokhoz, és Isten megadja majd a világosságot és vezetést a nem egyértelmű kérdéseinkben is.

 

Kérdések az igehirdetéshez:

  1. Hogyan tapasztaltad meg az önvizsgálat, bűnbánat és a világosabb lelki látás kapcsolatát életedben?
  2. Mit gondolsz erről a mondatról: szabad kezet kell adnod Istennek életed minden területe fölött? Milyen érzést kelt benned kimondani Istennek feltétel nélkül: „Legyen meg a te akaratod”? Miért?
  3. Idézz fel egy esetet, amikor újat tanultál Isten országa rendjéről! Könnyű volt hozzáigazítanod az életedet?
  4. Most mi az, amiben Isten változásra hív téged?
Szolnoki Református Egyházközség