Oldal kiválasztása

Lelki védőoltás

 „Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól!  Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram! Taníts meg rendelkezéseidre!” Zsolt 119, 9-12.

 Lelki védőoltás. Hogyan óvhatom meg családomat a negatív hatásoktól?

Világunkban ott él a félelem a fertőzésektől. Mennyire lenne felkészült világunk egy világméretű járvány esetén? Fiktív filmek. De vannak már erre nézve komoly kutatások is. A legjobb helyzetben azok a szigetországok vannak, amelyek le tudják zárni a határaikat. és elegendő élelmet tudnak termelni lakóiknak (Ausztrália). Bezárkózás, védőruha, oxigénsátor, a fertőző helyek elkerülése. Mennyire irigyeljük egy ilyen helyzetben azokat, akik könnyen bezárják az ajtót. Mi magyarok nem vagyunk ilyen jó helyzetben: egy átjáró ház az országunk.

Persze mennyire más lenne az, ha valakin egyszerűen nem fogna a betegség. Immunis, védett lenne, mert a szervezetében belül van valami, ami megvédi a fertőzéstől. Mennyivel jobb helyzetben lenne az ilyen ember, akinek nem kell rettegve bezárkóznia, hanem keresztül-kasul járhatja a világot: nem lesz beteg, mert az ellenanyag belülről védi. Tudja intézni az ügyeit járvány idején is, amikor a többiek vagy betegek, vagy rettegve bezárkóznak, sőt tud segíteni is a bajba jutottakon. Nem beszélve arról, hogy a karanténon keresztül bármikor bejuthat észrevétlenül valami kis fertőzés és máris meg van a baj.

Lelkileg is ismerjük ezt a jelenséget. Tele van a világunk olyan lelki hatásokkal, vírusokkal, amelyekkel szemben védekeznünk kell: védeni szeretnénk a gyermekeinket, és saját magunkat is. Minden szülő aggódik gyermekének életéért, lelki fejlődéséért ebben a világban, amikor annyi negatív lelki-erkölcsi hatás árad ránk (internet, tv, nem megfelelő baráti társaság stb.) Hogyan tudnánk vigyázni a fiatalokra, védelmet nyújtani nekik lelkileg? Hogyan tudnánk vigyázni magunkra? A bölcs ember így teszi fel a kérdést: nekem magamnak is védelemre van szükségem, mert ki vagyok téve a lelki vírusfertőzés hatásának.  Hogyan tehetnénk szert lelki védettségre a “lelki fertőzésekkel” szemben?

Lelkileg is igaz az, hogy igazi védettséget a belső immunrendszer ad. Megpróbálhatom elkerülni a negatív hatásokat illetve gyermekemet távol tartani tőlük – jól teszem, válogassam meg, hogy milyen hatásoknak teszem ki magam és családomat, de ez rendkívül kevés. Megpróbálhatom lelki karanténba zárni magamat, ahová semmilyen káros hatás nem jut be, és félelmek között fogok élni, szürke és savanyú életet, ráadásul ez nem jelent igazi védelmet.

“Valaminek” lennie kell bennem, ami betölt és védelmet nyújt. A negatív dolgok tagadása, kerülése, az attól való óvakodás nem elegendő önmagában. Nem tudunk minden “fertőző” helyzetet elkerülni, szükség van a lelki immunrendszerre, valamire, ami belső lelki erőt ad a negatív hatások ellen.

Blaise Pascal mondta azt: a lelkünkben, az életünk közepén űr van. A természet a fizikában is és a lelki életben is fél az ürességtől (horror vacui), a vákuum beszív valamit. Hiába kerülöm: ha vákuum beszívja. Példák: az unatkozás, a semmittevés minden rossz melegágya, mert nincs mit tegyek, viszont valamit tennem kell, hát olyankor kezd eszembe jutni a hülyeség. Valami pozitív kell, hogy kitöltse a lelkemet, ami megvéd a negatívtól.

Pascal azt mondja: azt az űrt a szívünkben be kell tölteni valamivel, ami pontosan oda illik, hogy ne szívjon be minden negatív hatást. A Biblia megoldása nem az, hogy zárjuk magunkat karanténba, bújjunk oxigénsátorba, hanem az, hogy találjunk olyan védőoltást a lelkünknek, amelyik ellenállóvá tesz bennünket a tisztátalan, negatív, megbetegítő hatásokkal szemben: megerősíti az immunrendszerünket.

Talán meglepőnek találtuk ezeket a tálakat a tojásokkal, amikor beléptünk a templomba. Mit keres a tojás az istentiszteleten? Még csak húsvét sincs! Reggel a gyerekeknek Zsuzsi ezzel szemléltette a mai üzenetet. A tojás „behatol” a vízbe, elmerül benne. Ha meg akarom akadályozni azt, hogy ez megtörténjen, elvihetem a tálamat olyan helyre, ahol nincsenek tojások. Persze még ott is beletehet a tálamba valaki orvul egy tojást. Ahhoz, hogy hatékonyan megvédjem a vizemet a tojástól védőoltást kell adnom a víznek: valamit bele kell tennem. Sót! A fizika törvénye, hogy a sós víz felhajtóereje nagyobb, jobban ellenáll a gravitációnak. Ha kellő mennyiségű sót szórok a vízbe a tojás egyszerűen képtelen behatolni. A védettséget az adja, hogy hozzá adok valamit! Értjük?

Szabó Imre fasori esperes a Miatyánk c. könyvecskéjében a „ne vígy minket a kísértésbe” kéréshez idézi a görög mitológiából Odüsszeusz és Orfeusz esetét a szirénekkel. Mindketten nagy hajósok voltak, mindketten a szirének szigete mellett hajóztak el. A szirének hírhedtek voltak arról, hogy csábító éneküknek senki nem tud ellenállni. Viszont, aki enged a csábításnak, azt fogságba ejtik és megölik. Odüsszeusz arra hajózva viasszal tömette be hajóstársai fülét, önmagát pedig az árbochoz kötöztette. Mondhatnánk, tökéletes karantént hozott létre a veszélyes csábítással szemben. Mégis, amikor a sziget közelébe értek, könyörgött társainak, hogy oldják el és tépte, szaggatta köteleit, rettenetes vágyat és kínokat élt át.

Orfeusz, amikor arra hajózott más módszerhez folyamodott. Nem kötözte magát az árbochoz, nem öntött viaszt a társai fülébe. Ellenkezőleg: nagyon is szabadon hagyta a kezét és a fülét is, mert szüksége volt rá. Az ő szívében ugyanis egy sokkal szebb dallam futott, mint a szírének csábító éneke, és zenésztársaival ez a szebb dallamot kezdte játszani. Úgy megtöltötték gyönyörű zenéjükkel a levegőt, hogy az teljesen jelentéktelenné tette a szirének énekét. Így énekelve szabad kézzel, szívvel és füllel hajóztak el a veszélyes kísértést jelentő sziget mellett. Szabó Imre ezt a mondatot fűzi ehhez a történethez: “Szebben énekelni, mint a sátán: ez a mi feladtunk a negatívumok világában.”

A védelemhez nem elég kerülni a rosszat! Kell valami, ami betölti, tisztán egészségesen tartja a lelkemet, egyenes úton tart engem. Mi ez? Hogyan óvhatom magamat és családomat a negatív hatásoktól? A kérdést így is feltehetjük: hogyan töltheti be a szívemet olyan dallam, ami megvéd a rossz felé csábító énektől?

Persze szép lenne azt mondani, hogy lelkünkben eleve szép dallamok futnak, elég csak arra figyelnünk és minden rendben lesz. Ha azonban egészen őszinték vagyunk magunkhoz, akkor tudjuk, hogy mi minden jön elő onnan. Nem éppen szép, nem éppen építő vagy gyógyító dolgok. Aggodalmak, félelmek, önzés, bántó szavak, romboló indulat, tisztátalan vágyak. Mondhatnánk: a helyzet hozza ki belőlünk. Lehet, de az elgondolkoztató kérdés azt, hogy honnan hozza ki? Belőlünk… Jézus egyenesen azt mondja, hogy nem az teszi tisztátalanná az ember szívét, ami oda bemegy, hanem az, ami onnan kijön. Bármennyire is nem szeretünk erre gondolni, de igaz az, hogy a kisgyermeket egy valamire nem kell tanítani: a rosszaságra, az engedetlenségre. Az akkor is megy, ha senki nem mutatja neki a környezetében. A mai biblia mondatot így is fordíthatjuk: Hogyan tisztíthatja meg életét az ember? És persze utána hogyan tarthatja tisztán? Mit kell ehhez magunkba fogadnunk?

 

  1. Úgy, hogy megtartja igédet.” A “vakcina”, ami lelkünket gyógyítja és ellenállóvá teszi annak az Istennek az útmutatása, beszéde, aki teremtette az életemet, aki tudja, hogy hogyan működik az rendeltetésszerűen és életszerűen. Isten Igéje. A lelki egészség, gyógyulás és védelem kérdése az igazság, a valóság illetve a csúsztatás, a valótlanság kérdése. Ha tisztán látjuk, hogy mi a jó és mi nem az, és világosan igent tudunk mondani a jóra és nemet a rosszra, az építi az életünket. A baj az, hogy belülről és kívülről is rengeteg zavaró információ érkezik hozzánk. Emberek véleménye, a csoportnyomás, saját érzéseink, félelmeink és vágyaink zavarják a tisztánlátásunkat. Képesek velünk elhitetni, hogy valami jó, ami nem az, vagy valami nem is annyira rossza, ami pedig árt nekünk, esetleg azt, hogy valami rossz, ami pedig jó. Egy egyszerű példa: hány gyermek meggyőződése, hogy a tanulás rossz dolog. Mennyit küzdünk szülők ez ellen a hamis látás ellen. Miért érzik így? Mert a tanulás erőfeszítéssel jár, az erőfeszítés kényelmetlen, s mert a kényelmetlenséget rossznak tartjuk. Ez egy alapvető csúsztatás, ami nem csak gyerekeket érint, hanem mindannyiunkat: ami kényelmetlen, kellemetlen, esetleg fáj, az rossz, ami kellemes, könnyű és élvezetet, jó érzést okoz az jó. Ez a vírus teszi beteggé egész kultúránkat. Ez a nem igaz gondolat tönkre tesz bennünket, mert gyakran megyünk a kellemes és halálos dolgok felé és igyekszünk elkerülni mindent, ami egy kicsit is fájdalmas vagy kényelmetlen, még ha az életünket mentené is meg.

 

Ki az, aki meg tudja mondani a valóságot arról, hogy mi a jó és mi nem az? Manapság sokan jelentkeznek be azzal az igénnyel, hogy ők meg tudják mondani. A baj az, hogy ugyanabban a kérdésben ellentétes vélemények hangzanak el párhuzamosan, vagy évenként változik az éppen aktuális valóság.

A Biblia azt mondja, hogy jó és rossz kérdésében az egyedül illetékes tekintély az, aki az életet alkotta. Ő tudja, hogyan működik az élet. A mi legnagyobb problémánk éppen az, hogy ezt a kérdést kivettük az ő kezéből, és a magunk kezébe vettük. Isten tudja mi a jó és mi nem az. És a Biblia nagy örömhíre, hogy ő ezt meg is osztja velünk. Isten igéje: ez a két szó azt jelenti, hogy Isten szól hozzánk, elmondja nekünk az élet alaprendjét, útbaigazít, nem rejti el előlünk a valóságot. Mi figyelhetünk rá, kereshetjük, megérthetjük, hozzá igazodhatunk, tanulhatjuk, gyakorolhatjuk az Isten szerinti gondolkodást. Ez az igazi védőoltás a lelkünknek. Isten igéje a valóság. Az élet dallama. Ha azzal töltöd be a szívedet, akkor gyanús lesz a hamis hang, akkor lelepleződik a valótlan, a virtuális. Amikor a tiszta forrásból iszol, érzed a tisztátalanságot a másik forrásban. Érzékeny leszel.

„Szívembe zártam beszédedet…” A szívünk az életünk vezérlőterme. Ott dől el, hogy valójában mi tartunk fontosnak és mit nem, hogy mit teszünk és mit nem, hogy mit engedünk meg magunknak és mit nem, hogy mit mondunk, és mit gondolunk. A szívünk állapota határozza meg az életünket. Ami megtölti a szívedet, ami befolyásolja a szívedet – vagyis életed vezérlőteremét -, az határozza meg az értékrendemet, a szavaimat, a döntéseimet. Ha ez Isten Igéje, akkor az élet útján tart, és megőriz a tévutaktól.

Ezért hallgatjuk, olvassuk az igét, kitesszük magunkat a hatásának, „hagyjuk, hogy hasson”. Törekszünk rá, hogy megértsük, és nem csupán az eszünkkel, hanem a szívünkkel is. Hogy ott a szívünkben adjon védelmet, tegye világossá, hogy mi a jó és mi nem az, és segítsen a jót választani.

Mert ez a lényeg. Nem elég csupán tudni. Az igében ezt olvastuk: „megtartom” igédet. A vitamint be kell vennem ahhoz, hogy védelmet adjon. Nos, lelkileg „bevenni” azt jelenti, hogy olvasom, hallgatom, megértem, és bizalmat szavazok neki: ezt veszem komolyan, e mellett döntök, ezt veszem figyelembe minden mással szemben. Szót fogadok neki. Akkor is, amikor az érzéseim, a vágyaim, a félelmeim, vagy a többiek mást mondanak jónak, mint amit Isten igéje, én akkor is az Igét veszem komolyan. Ezt jelenti hittel élni.

A zsoltár szavaiból érzékeljük, hogy itt jóval többről van szó annál, hogy kaptunk egy használati utasítást az élethez, és azt jól tesszük, ha minél többet böngésszük. Isten Igéje nem csupán bölcsességgyűjtemény, hanem az életemben jelen levő Isten szeretetteljes, személyes, aktuális beszéde üzenete, amire rá bízhatom magam. Tulajdonképpen egy személyes kapcsolatról van szó Istennel, amiben figyelek rá, ő véd meg engem. Ezt a kapcsolatot az Úr Jézus tette és teszi lehetővé nekünk, bűnös embereknek. Ő hozta el számunkra Isten szeretetét és bocsánatát, kegyelmét, az újra kezdés lehetőségét. Pascal szerint a lelkünkben levő űrnek Isten alakja van: azt csak az Isten szeretete tölti ki hézagmentesen. Erre van szükségünk. Hogy Istentétel nélküli, elfogadó, értékelő szeretetét befogadjuk. A mi szívünk olyan, hogy igazi védelmet a feltétel nélküli szeretet jelent számára. Szót fogadni is annak tudunk igazán, akinek szeretettel törődik velünk. Isten igéje sokunk életében vált már megszólító, személyes üzenetté, amely Isten szeretetéről győzött meg bennünket. Megváltoztatta az életünket. Az ő szeretete ad igazi védelmet és vezet az élet útján. Ezek a szavak ma is azért szóltak, mert ő akar megszólítani, hogy keresd őt és bízd rá az életedet.

 

Kérdések az igehirdetéshez:

  1. „Szebben énekelni, mint a sátán” – ez a feladatunk. Mit jelent ez hétköznapi életünkben konkrét példákkal?
  2. Milyen konkrét helyzetekben fejti ki pusztító hatását a „kényelmeset, kellemeset, könnyűt válaszd, az erőfeszítést, kellemetlent, fájdalmasat mindenképpen kerüld” vírus? Milyen egyéb lelki „vírusokat” fedezel fel magad körül illetve saját gondolkodásodban?
  3. Hogyan tapasztaltad meg Isten igéjének védő hatását? Milyen helyzetekben nyújtott számodra lelki védelmet?
  4. Milyen személyes üzenetet kell „megtartanod” ebből a mai igehirdetésből? Miben fogja ez megváltoztatni életgyakorlatodat?
Szolnoki Református Egyházközség