Oldal kiválasztása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
GONDOZÓ/TERÁPIÁS MUNKATÁRS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda fenntartásában működő Nehémiás
Református Támogató Szolgálat pályázatot hirdet 1 fő gondozó/terápiás munkatárs munkakör
betöltésére, fogyatékos személyek célcsoportja körében személyi segítői feladatok ellátására.

Munkáltató neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
Munkáltató székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 200.
Munkavégzés helye: Nehémiás Református Támogató Szolgálat
Munkavégzés székhelye: 5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 1.
Feladatellátás helye: A Nehémiás Református Támogató Szolgálat ellátási területe,
különösen Szolnok, Tiszajenő települések közigazgatási területe.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony
Munkarend és munkaidő: Háromhavi munkaidőkeret, egyenlőtlen munkaidőbeosztás,
osztott napi munkaidő, heti 40 óra
A szociális ellátás formája: Alapszolgáltatás
A szociális ellátás típusa: Támogató szolgáltatás
A szociális ellátás célcsoportja: Fogyatékos személyek
Feladatok: A támogató szolgáltatást igénybe vevő személyek elérhető legmagasabb fokú
önálló életvitelének támogatása a saját lakókörnyezeten belül és kívül nyújtott
tevékenységekkel, a lakókörnyezeten kívüli szolgáltatásokkal való kapcsolat megteremtése
által, igazodva az igénybe vevők egyéni, speciális szükségleteihez, így különösen:
gondozási feladatok ellátása,
háztartási és háztartást pótló segítségnyújtás,
felügyelet biztosítása lakókörnyezeten belül és kívül,
információnyújtás és tanácsadás.

A terápiás munkatárs további feladatai:
egyéni és társas készségek fejlesztése,
egyéni állapotnak megfelelő gyógypedagógiai segítségnyújtás.

A munkakör megnevezése és a feladatok meghatározása az irányadó szakmai rendelet szerinti
szakképesítés alapján kerül megállapításra.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Az ideális munkatárs: Felelősségteljes és megbízható, a problémákat időben felismeri és
képes önállóan kezelni. Társas készségei és kompetenciái magas szintűek, kiváló
kommunikációs készséggel rendelkezik, empatikus és elfogadó szemléletű, a szolgáltatást
igénybe vevőkkel és munkatársaival gördülékenyen együtt tud működni.
Adminisztratív feladatait pontosan és határidőben elvégzi, a szolgáltatásnyújtással összefüggő
célokat és feladatokat pontosan és világosan képes megfogalmazni az igénybe vevők és
érdeklődők számára.
A munkakör betöltésének feltétele: Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete
szerinti szakképesítés.

További feltétel:
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal igazolva).

A munkakör betöltéshez előnyt jelent:
elvégzett támogató szolgálattal kapcsolatos gondozó/terápiás munkatárs (korábbi
megnevezés: személyi segítő) képzés,
„B” kategóriás jogosítvány,
hasonló munkakörben/fogyatékos személyek ellátása területén szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk: Bejelentett, határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaviszony, stabil,
barátságos és támogató légkörű munkahelyen.
A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását
követően azonnal betölthető.
Bővebb információ a munkakörrel kapcsolatban: Amennyiben felhívásunk felkeltette
érdeklődését és bővebb információhoz szeretne jutni, kérjük hétköznapokon 08:00-16:00 óra
között keresse Hegedűs Ilona intézményvezető asszonyt a +36-30-678-7352 telefonszámon.
Jelentkezés módja: Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését, kérjük, elektronikus
úton küldje meg bemutatkozó levelét és a felhívásban szereplő feltételeket is tükröző
szakmai önéletrajzát Hegedűs Ilona intézményvezető asszony részére a
nehemias.tamszolg@diakonia.hu e-mail címre.
Jelentkezés határideje: 2021. november 05.
A pályázatok elbírálásának időpontja: 2021. november 12.

Jelentkezés elbírálásának rendje: Minden jelentkezővel felvesszük a kapcsolatot, azonban
kizárólag a jelentkezési határidőn belül, a pályázati felhívásban megadott feltételeknek és a
„Jelentkezés módja” bekezdésben leírtaknak maradéktalanul megfelelő pályázatok kerülnek
elbírálásra. A kiválasztott pályázók egykörös személyes beszélgetésen vesznek részt.
A pályázat eredményéről az interjúra behívott pályázókat tájékoztatjuk.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy kellő számú, vagy a meghatározott feltételeknek
mindenben megfelelő jelentkező hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati anyag megküldésével Ön ráutaló magatartással
kifejezett hozzájárulását adja pályázati anyagában feltüntetett személyes adatainak
kezeléséhez. A személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglalt
rendelkezések betartásával a meghirdetett munkakör betöltésére irányuló kiválasztás céljából,
a munkakör betöltéséig kezeljük, ezt követően személyes adatai külön hozzájárulás hiányában
törlésre kerülnek.

Szolnoki Református Egyházközség