Oldal kiválasztása

A Gyülekezeti Szeretetszolgálat bemutatása

 

A Diakóniai Szolgálat iránya

 1. A gyülekezeten belüli diakóniai szolgálat
 2. A gyülekezet közelében kifejtett szolgálat / megyei szolgálatok /
 3. Országon belüli és kívüli akciókhoz való kapcsolódás

 

 1. A Diakóniai Szolgálat tevékenysége

A szeretetszolgálat közösséget formál Istennel és egymással. A szeretetszolgálat által lesz megtapasztalhatóvá, hogy az egyház Krisztus teste. Innen már leszűrhető a további következtetés: a diakónia az egyház élő közösség voltát bizonyítja meg. A szeretetszolgálat így tulajdonképpen gyakorlati igehirdetés, bizonyságtétel, amely tettekkel hirdeti Isten igéjét, a „ kezek evangéliumát „ valósítjuk meg.

 

A Diakóniai Bizottság a gyülekezettel és a külső munkatársakkal az alábbi feladatokat látja el:

 1. Közösséget teremt, és önkéntes munkát szervez és irányít:

a gyülekezeten belül:

 • szeretetvendégségeket szervez és valósít meg
 • részletes munkarendjében meghatározva segítségre szorulókat fogad és ellátásukról gondoskodik
 • adományokat fogad, tárol és szétoszt
 • gyülekezeti tagok számára személyes segítséget nyújt, szervez

 a gyülekezeten kívül: 

 • Szolnok városából és vonzáskörzetéből segítségre szorulókat

fogad és ellátásukról gondoskodik, munkarendszerűen

 • partner szervezetekkel kapcsolatot tart fenn a rászorulók ellátásának

színvonalát javítva, valamint szociális jelzőrendszert működtet.

 • adományokkal partner szervezetek munkáját segíti.
 • akciókat szervez (karácsonyi idősotthon látogatás, stb.)
 • pénzügyi támogatást kizárólag egyházi szervezeteket támogat
 1. Éves munkaterv, költségvetés készítése:
 • A gyülekezet éves munkarendjének elkészítésében részt vesz, a saját éves munkatervét elkészíti
 1. Beszámol a munkájáról:
 • a presbitérium és a gyülekezet legnagyobb nyilvánossága előtt, legalább évente egy
 • A támogatóknak –kötelezően – visszajelzést biztosít az adományokról
 • partner intézmények felé rendszeres beszámolót készít a munkarendben meghatározottak szerint (élelmiszerbank)
 • a beszámolókat minden évben a bizottság vezetője, írásban, a hivatal vezetőjének köteles elkészíteni a kanonika vizitáció formanyomtatványainak figyelembe vételével, minden év január 15.-ig.

A Diakóniai Bizottság legalább 3 havonta egyszer ülésezik, de szükség szerint bármely tag kezdeményezheti rendkívüli ülés megtartását.

A Szeretetszolgálat

 • működési helye: Szeretetszolgálati Központ irodája
 • adomány tárolás helye: Szeretetszolgálati Központ
 • munkavégzés, félfogadás ideje: hétköznapi napokon az alábbiak szerint

 

Szolnokon: általános félfogadás

Hétfő: 17 – 20 óra között

Élelmiszer banki félfogadás

Kedd-Szerda 16.30.-17.-30

Péntek 14.30.-16.00.

Adományok fogadása: a fenti időpontban hétfőn

Adományok osztása: A fenti időpontban hétfőn

Szandaszőlősön
Csütörtök 13.00-15.00 óra között

Szállítószolgálat:
vasárnaponként Istentiszteletre

Látogató szolgálat

Alkalmi események:

 • borvacsora
 • szeretetvendégségek:
  • gyülekezeti szeretetvendégségek”
  • munkatársi vacsora hajléktalanok megvendégelése
 • cél perselypénzek meghirdetése / iskolakezdési támogatás /
 • diakóniai továbbképző hétvége / könyvtámogatás /
 • karácsonyi élelmiszer gyűjtés, gyülekezeti karácsony, szórvány, idősotthon karácsony

A fenti alkalmak leírása a gyülekezeti munkatervben megtalálható.

Szolnoki Református Egyházközség