Oldal kiválasztása

Kedves Barátom!

Szolnokon a gyülekezeti házunkban 3 estén át tartó előadás sorozatot hirdetünk.

Az előadó lelkipásztor Meleg Attila, Bódvaszilasi lelkipásztor, aki a testi-lelki életmentés fontosságáról szóló előadás sorozatot tart.

A három este témája: Mentsd az életed!

  1. Lehetsz e élő Sodomában? 1 Móz. 19, 1-11
  2. Menekülő élet Sodomából! 1 Móz. 19, 12-29
  3. Ki él benned, Jézus vagy Sodoma? 1 Móz 19, 30-38

Lelkipásztor rövid önéletrajza:

Meleg Attila vagyok. A hepe-hupás vén Szilágyságban láttam meg a napvilágot 1979 májusában, Szilágysomlyón. Párcium egyik szép községében Kémeren neveltek szüleim, Isten félelemre, hitre, szeretetre és magyarságra. Konfirmálásom és a Zilahi Református Wesselényi Gimnáziumba való felvételem alkalmával, mind élőbbé és közelebbé vált Istennel a kapcsolatom. Már hittem, tudtam és éreztem, hogy sorsommá vált a kereszt, és boldogsággal töltött el az az érzés, hogy Isten megváltott gyermeke vagyok én is sok más emberhez hasonlóan. Bár édesapám elvesztése 14 évesen nagy fájdalom volt számomra mégis, Isten kegyelme és édesanyám áldozatos szeretete segített abban, hogy a gyász elviselhető az élet pedig tartalmas és értékes legyen számomra. Érettségi után, áttelepültünk Magyarországra. Itt, előbb munkát keresve dolgoztam, az OTP- Garanciánál mint üzletkötő. Majd 2000-ben felvételt nyertem a Sárospataki Református Teológiai Akadémiára. Teológus éveim alatt, hitben és tudásban megerősödve vártam, hogy Urunk használjon az Ő aratásában. Kápláni vizsga után, a gönci református egyházközségben végeztem a szolgálataimat és töltöttem a segédlelkészi évemet. A nagypapi vizsga és lelkésszé szentelésem után 2006. augusztus 01-től a Bódvaszilasi, Hidvégardói és Tornaszentjakabi gyülekezetekben végzem a szolgálataimat. Hálás vagyok az Úrnak, a családomért, barátaimért és hogy a gyülekezeteimben kedves hívő emberek vesznek körül. 2007-ben megválasztott a gyülekezet, majd beiktatott lelkipásztorának. Következő esztendőben, 2008-ban felújítottuk Isten segítségével a templomot. Épül bennünk és általunk Isten országa.

SOLI DEO GLORIA

 

 

Szolnoki Református Egyházközség