Oldal kiválasztása

Kedves Testvérek! „Online csoportbeszélgetésre” hívtunk meg benneteket az április 19-i igehirdetés kérdései alapján. A kérdésekre beérkezett bizonyságtételeket név nélkül, több részletben közzé tesszük e-mail körünkben. Szolgáljanak ezek az életpéldák, bizonyságtételek lelki épülésünkre!

 

1. Gondold végig: melyek a legfontosabb értékek életedben? Nagyon őszintén mire mondanád azt, hogy ez az életed sarokpontja, értelme?

Immár kilenc esztendeje, hogy átléptem szeretett templomunk küszöbét. Egy teljesen más világból érkeztem: onnan, ahol az ego, önzés és az előmenetel a domináns. Aztán, ahogy ez lenni szokott, megkaptam Istentől azt a figyelmeztetést, amelynek üzenetét, akkor még nem értettem. Egy lelki összeomlás kellős közepén, félelemből kerültem a gyülekezetünkbe. Féltem, mert nem tudtam, hogy hová jövök, de azt is tudtam, hogy ha nem változtatok, akkor nem igen kapok még egy figyelmeztetést. Ennyit talán félelemből, ösztönösen megértettem akkor Isten elhívásából. A tanulás soha nem okozott gondot, mégis ez a „vallás és hitélet” gyakorlása kezdetben görcsösen ment. Majd egyre jobban bekapcsolódtam a gyülekezet életébe. Éreztem, hogy valami elindult bennem. Négy évre megszületett bennem a döntés, hogy konfirmálok. Azóta is aktívan részt veszek a kiscsoportos foglalkozásokon, így egyre több lehetőségem van a vasárnapi igehirdetéssel foglalkozni. Valahogy nem tűnt már olyan „bonyolultnak” az igei üzenet megértése. A félelmem egyre inkább átalakult Istenhez való ragaszkodássá, iránta érzett szeretetté. Rájöttem, hogy jó helyen vagyok, a testvérek is befogadtak, őszintén érzem a szeretetüket. Az életem, így lett teljes, hogy Jézust befogadtam a szívembe. Nyugalmat kaptam és szeretet. Tudom, hogy Ő vezet engem. Utólag azt tudnám mondani, hogy az embereknek talán legnehezebb döntése az, hogy átadják életüknek vezetését, irányítását Jézusnak, mert az ember gyarló, és azt hiszi, hogy Ő majd megoldja, és saját maga rendezi életét. Aztán sokaknál alakulhat úgy az élethelyzet, hogy rájön, semmire nem megy önmaga erejéből, mert az eleve kudarcra van késztetve. A Teremtő kezében van minden. Az én életem sarokpontja Jézus Krisztus, mert neki köszönhetek mindent, mindenkit és mindenemet! Örök hálával és hűséggel és engedelmességgel tartozom neki.

 

Az igehirdetéshez kapcsolódóan. /Pál: Filippi/ Az erőtlen életérzést erősítette meg bennünk. Jóra fordítani a rosszat címszó alatt.   Pál rámutat, hogy Isten a történelem legsötétebb pillanataiból is képes a jót kihozni. A kereszt, majd pedig Jézus halál felett aratott győzelme azt bizonyítja, hogy nincs olyan hatalmas erő, amely elpusztíthatná az örömre való okot, az örömet. Írás közben még a börtön nyomasztó körülményei is elviselhetőbbé váltak számára. Jóllehet életének hosszú szakaszait töltötte börtönbe zárva, Isten ezt is fel tudta használni az evangélium érdekében. Miközben a levelet írta, néhány római katona megtért. Az apostol levele elején tömören összegezi életfilozófiáját, amely a „Nekem az élet Krisztus, és meghalás nyereség” vallomásában éri el tetőpontját. Isten erősebb a halálnál is, és ez teszi a keresztény örömet elpusztíthatatlanná.

 

  1. Mi az, ami a legnehezebb számodra ebben a mostani járványhelyzetben?

Nagyon hiányoznak a lelki testvéreim, valamint a megszokott szerdai alkalmaink is. Ezzel kapcsolatban írtam is Nekik több emailt is, ahol egyrészt megpróbáltam elmondani saját gondolataimat a kialakult járványhelyzettel kapcsolatban, illetve bátorítottam Őket és érdeklődtem, hogylétük felől.

 

Most úgy néz ki, hogy valami teljesen új világ kezd kibontakozni. Mi emberek talán túlontúl is magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést. Azt gondoltuk. hogy tudjuk mi az életünket vezetni, irányítani magunktól is. Pedig a bibliaórákon megtanulhattuk, hogy ez nekünk nem megy egyedül, magunktól embereknek. Ezért kell szívünkből átadni Urunknak az életünk vezetését és irányítását. Hiszem és vallom, hogyha így lett volna akkor nem lett volna ennyi galiba és probléma jelen helyzetünkben. Gondolatom szerint most Isten üzent nekünk embereknek, hogy itt a Földön nem jó irányban haladunk. Figyelmeztet arra is, hogy térjünk vissza arra az útra, amit Ő nekünk kitűzött földi életünkre vonatkoztatva. Milyen érdekes és valóban nem lehet véletlen, hogy Isten nagy üzenetének a dinamikája éppen a Böjt időszakában csúcsosodik ki a világ legtöbb országában. Nem tudom, hogy volt -e lehetőségetek meghallgatni a Pápa imáját az emberiségért. Rám nagyon nagy hatást gyakorolt, amit nemcsak a hívőkért, hanem mindenkiért imádkozott. Emlékeztek „Jézus lecsendesíti a tengert”, aminek gondolataim szerint az volt az üzente, hogy Jézus közelében nincs ok a félelemre. Ebben higgyünk, ebben reménykedjünk, ez adjon nekünk lelki támaszt, ezekben a hitre felfokozottan szükséges időkben.

 

  1. Gondold végig: mi az, amit Isten éppen ezen a helyzeten keresztül tanít neked, úgy ahogy eddig még sohasem?

Még nagyobb felelősséggel tartozom Isten felé, hogy közvetlen környezetem, családom minden egyes tagja vegye komolyan Isten elhívását, fogadja szívébe Urunkat.  Nagy szükség van arra. hogy ezekben a nehéz időkben se szakadjunk el egymástól. Főleg Istentől. Szerintem minden rosszban van valami jó is, mégpedig az, hogy reményeim szerint az online igehirdetésekbe olyanok is bekapcsolódnak, akik nem, vagy csak nagy ritkán térnek be templomunkba, Mivel a tartós és kényszerű otthonlét és a bezártság miatt a családok együtt ülnek a tv, vagy a számítógép monitorja elé és nézik, hallgatják a vasárnapi Istentiszteletet, Hátha valakit ép ez az online módszer érint meg, ki tudja? Mindenesetre én ebben reménykedem. Ne feledjük, hogy egy éven át tartó fogadalmat tettünk Isten felé, hogy imádkozunk azon személyekért, akiknek átadtuk a Visszhang 2020.  református kiadványt, azzal a céllal, hogy jusson el az Evangélium minden családba. Én rajta vagyok ennek az ígéretnek a teljesítésén.”

Szolnoki Református Egyházközség