Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

Hirdetés a parókiafelújítás befejezésével kapcsolatban

„Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem! – mondja a Seregek Ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok.” Malakiás 3,10.

 

Kedves Testvérek!

Visszatekintő, hálaadó gondolatokkal kezdem a hirdetésem, amely az elmúlt 2 év gyülekezeti erőfeszítéseiről és eredményeiről számol be rövid számadatokkal, bemutatva a parókia rekonstrukció folyamatát és lezárását. Ahogyan korábbi hirdetésekben tájékoztattuk a gyülekezetet, a gyülekezetben szolgáló mindenkori lelkipásztorok lakhatásáért és ezen feltételek biztosításáért a gyülekezet egésze visel felelősséget, ezt a felelősséget a gyülekezet presbitériuma, mint megbízott sáfárok közössége a gyülekezet nevében gyakorolja. A felújítás tervezése 2021 év második felében kezdődött, a kivitelezés 2022. május 1-én, majd a jelenlegi állapotában befejezett rekonstrukció 2023. május 31-én fejeződött be. A több mint 300 négyzetméteren felújított, 85 éves parókiaépületben két lakás: a lelkipásztor család lakása és a beosztott lelkészi lakás található. Az épület felújítása két kiemelt, és szükséges célt szolgál. Ezzel a beruházással kijavítottuk az épület súlyos műszaki – statikai és vizesedési – problémáit, megőrizve a házat a következő generációknak. A másik cél az épület energetikai korszerűsítése volt. A beruházás során gáz függetlenné tettük a lelkészlakást. Megújuló energiaforrással levegő-víz hőszivattyú biztosítja a fűtést, úgy, hogy a parókiaudvarban a garázsok mellett álló elbontott épületrész helyén a garázstető síkját folytatva a templomudvar kerítéséig egy 48 napelemet hordozó szerkezetet építettünk. A már korábban meglévő 20 mellett ez a 48 új napelem szolgáltatja a parókia és az összes többi épületünk számára a villamos energiát jelentősen csökkentve a gyülekezet rezsi költségeit. A napelem tartó szerkezet elkészülésével új közösségi tér nyílt a parókia udvarán, amely alatt a nyári programokban már közösen élvezhették a gyülekezet fiatal és idősebb tagjai a nyitott rész kellemes klímáját a fedett terület védettségével együtt.

 

Az elbontott melléképület, valamint a parókia rekonstrukció kivitelezési munkálataiban felvonulási területként használt parókiakert sérülései okán a lelkészlakások felújítása mellett a kertet is használható, élhető állapotba kellett hozni, részben az új közművek kialakítása, és a csapadékvíz elvezetésének korszerűsítési szüksége miatt. A látható, több mint 300 m2 burkolat, és az ezzel járó tereprendezés esztétikus és korszerű felületeket biztosít a nagy gyülekezeti ház, a garázsok és a napelem tartó új közösségi tér megközelítéséhez.

Tájékoztatni szeretném a gyülekezetet arról, hogy a parókia rekonstrukció teljes tervezése és kivitelezése több, mint 200 millió forintba került. A Dunamelléki Református Egyházkerület pályázati forrásán keresztül 150 millió forintos támogatást kaptunk, amelyet a Délpesti Református egyházmegye 3,5 millió forint építési támogatással egészített ki. Gyülekezetünk a különböző természetbeni felajánlásokon túl több, mint 48 millió forintot adott össze! Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a dicsőség!

 

A befejező szakasz, a parókia udvar rendbetétele, összesen 7 millió forintba került, amelynek a felét már kifizettük, a másik felét, tehát 3,5 millió forintot 2023. december 31-ig kell kiegyenlítenünk. Ennek az összegnek az összegyűjtésére gyülekezeti céladakozást hirdet meg a presbitérium. Ezért közösségünk vezető testülete, a presbitérium szeretettel kéri a gyülekezet tagjait, hogy csatlakozzanak a gyülekezet számára közösségi hitünket próbáló, a beruházást lezáró, támogató adakozáshoz, azért, hogy közösségi tereink rendezettsége is hirdethesse elkötelezett gyülekezeti összefogásunk erejét.

Dr. Szabó Károly főgondnok

Szolnoki Református Egyházközség