Oldal kiválasztása

Asszonykör

 

„Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé.
Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít.”
Péld 31, 25-26

Az Asszonykör a gyülekezet asszonyai számára, kétheti rendszerességgel, hétfői napokon 17-18-ig működő hitmélyítő alkalom, ahol az Ige fölé hajolva, a résztvevők egymás hite által épülnek.

A közös éneklés után az igemagyarázat szolgálatát a gyülekezet lelkipásztora látja el. Ezen az alkalmon az ige üzenetéhez kapcsolódva elhangzanak bizonyságtételek, vagy a tagokat megérintő, szintén igei üzenetű versek. Az Asszonykör egyben imakör is, amely nem szűnik meg a gyülekezet tagjaiért és szolgálataiért imádkozni. Az alkalom minden esetben közös énekléssel zárul.

Az asszonyok egymást számon tartva látogatásokat végeznek, ezen kívül a gyülekezeti tagok látogatásában is részt vesznek. Az Asszonykör tagjai a gyülekezet számos szolgálatában részt vesznek, mint pl. szeretetvendégségekre, karácsonyi gyülekezeti alkalmakra süteménysütés, varró szolgálat, melyet a keresztelős családok számára keresztelő kendő hímzésével szeretnének kibővíteni.

Az Asszonykör szívesen találkozik a gyülekezet más csoportjának tagjaival is, így kerül sor minden év tavaszán a Baba-mama körrel együtt megrendezésre kerülő alkalomra. Itt az idősebb asszonyok bölcsessége, lelkigondozása tud utat mutatni a fiatal anyukák számára, míg a gyermekek és a fiatal édesanyák kedvessége és tisztelete közös hálaadásra indítja a résztvevőket.

A kör minden évben részt vesz az Ökumenikus Női Imanapon, ahol az asszonyok szolgálataikkal hozzájárulnak a más gyülekezet asszonyaival történő találkozás sikeres lebonyolításához.
Az Asszonykör tagjait a kör lelki vezetője személyes látogatások, beszélgetések során kívánja továbbra is pásztorolni.

Szolnok, 2012. január 07.

Stummerné Nagy Ágnes
k.beo.lp.

Szolnoki Református Egyházközség