Oldal kiválasztása

“A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.” Péter apostol 2. levele 1, 5-8

konfirmacio

Konfirmáció gyülekezetünkben

A konfirmáció jelentősége: a konfirmációra jelentkező személyes döntése Krisztus és az Ő egyháza mellett. A konfirmáció értelme az, hogy a megkeresztelt személy, mint aki elnyerte a hit ajándékát, a gyülekezet nyilvánossága előtt tesz bizonyságot Krisztus mellett hozott személyes döntéséről. A döntés magába foglalja a bűnbánat, a megtérés Lélek által munkált eseményét és a bűnbocsánat evangéliumának meghallását. E döntés kifejezésével a hivő betagolódik Krisztus testébe, szolgáló közösségébe.

Tizenéves fiatalok konfirmációja:

A szülők és a keresztszülők fogadalmat tettek a kereszteléskor, hogy úgy nevelik gyermekeiket, hogy ha majd felnőnek, ők maguk önként tegyenek vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet színe előtt. Ez az alkalom a konfirmáció.


A szülők hitbeli nevelését kiegészíti a hitoktatás, majd a konfirmációi előkészítő. Az előkészítőn a gyülekezet lelkipásztora református hitünk alapigazságaival, egyházunk felépítésével, a gyülekezeti élet alapjaival ismerteti meg a konfirmandusokat. E tudásukról a konfirmációt megelőző kikérdezés során adnak számot a gyülekezet Presbitériuma előtt.

Felnőttek számára is indul konfirmációi előkészítő évente.
Az előkészítőn a gyülekezet lelkipásztora református hitünk alapigazságaival, egyházunk felépítésével, a gyülekezeti élet alapjaival ismerteti meg a konfirmandusokat. E tudásukról a konfirmációt megelőző kikérdezés során adnak számot a gyülekezet Presbitériuma előtt.
Más keresztény-keresztyén egyház keretein belül megkereszteltek is jelentkezhetnek konfirmációra, ha elfogadják a református hitvallásunkat, és személyes döntésük alapján református keresztyénként kívánnak Jézus Krisztus szolgáló közösségébe tartozni.
Amennyiben még nincs megkeresztelve, konfirmációja előtt, személyes hitvallása után megkereszteljük.

A konfirmáció alkalmával Isten és a gyülekezet színe előtt a konfirmandus megvallja személyes döntését Krisztus és az Ő egyháza mellett. Ezzel válik teljes jogú egyháztaggá, aki élhet az úrvacsora sákramentumával is és kérheti majd Isten színe előtt házasságkötése egyházi megáldását.

Konfirmációra jelentkezni gyülekezetünk elérhetőségein lehet.

 

Szolnoki Református Egyházközség