Oldal kiválasztása

2022. október 30.

GYÜLEKEZETI ÉLETRENDÜNK VÁLTOZÁSAI AZ IDEI FŰTÉSI IDÉNYBEN
Egyházmegyei Találkozó jelentkezési SABLON

Kedves Testvérek!

 

Október 24-én a presbitérium tanácskozott az energia válság gyülekezetet érintő hatásairól és a megoldási javaslatokról egyhangú döntést hozott. Gyülekezetünk legszélesebb közössége elé kívánjuk terjeszteni határozatainkat, remélve a Testvérek támogató megértését, egyben kérve közösségünk minden tagjának elkötelezett segítségét. Mire tanít bennünket az Úristen ezen a helyzeten keresztül? – tette fel a kérdést a Magyarországi Református Egyház vezető püspöke. „Abban biztos vagyok, hogy több szolidaritásra, szerénységre, imádságra, teherbíró közösségek kialakítására, erősebb összetartásra. Az észszerű takarékossági intézkedéseket meghoztuk, és a továbbiakban is meg fogjuk hozni.”

Kedves Testvérek! A gyülekezet épületeinek fenntartása, így a rezsi számlák fizetése kizárólag gyülekezeti adományokból történik. Tehát sem állami, sem önkormányzati, sem egyházkerületi támogatást nem kaptunk és nem kapunk erre a célra! Világosan látnunk kell azt is, hogy az egyházak kizárólag az életvitelszerű lakhatás céljára szolgáló ingatlanokat (parókia) ellátó mérési pontokon fizethetnek lakossági árat, míg a közösségi célokat ellátó mérési pontokon (templom, gyülekezeti ház stb.) versenypiaci árat kell fizetniük a gázért és az áramért. Ezen az októberi kormányrendelet sem változtatott. Templomunk és gyülekezeti házunk fűtési rendszere nagy fogyasztással működik, ezért a jelenlegi gázárak mellett nem tudjuk finanszírozni e két épület a fűtését.

Rövidtávon, a következő 5 hónapra a presbitérium átmeneti válságintézkedésként valamennyi épületünkben szigorú takarékossági intézkedéseket vezet be az alábbiak szerint:

  1. A jelenlegi energia válság hatásainak kezelésére külön presbiteri csoportot jelölt ki a presbitérium, melynek feladata a gyülekezet költségvetésének egyensúlyára figyelni, valamint a gyülekezeti épületek fenntartható működésével kapcsolatban szükséges intézkedéseket koordinálni.
  2. November 13-tól a fűtési időszak végéig a felnőtt és gyermek istentiszteletet evangélikus testvéreink felajánlását elfogadva a gázfüggetlen, hőszivattyús fűtésű evangélikus templomban és Adapterházban tartjuk délután 3 órakor. Ebben az időszakban Szandaszőlősön a közösségi házban délelőtt 10 órakor lesz az istentisztelet. Kivételt képeznek a karácsonyi (december 24, 25, 26.) istentiszteletek, amelyeket a megszokott időben és helyszínen tartunk.
  3. A hétközi alkalmakat a Szeretetszolgálati Központban, illetve házaknál tartjuk. Az alkalmak helyszínéről, időpontjáról a megszokott csatornákon informáljuk az érintetteket.
  4. Alkalmainkon fokozottan figyelünk az energiatakarékosságra.
  5. Külső rendezvényekre (koncert stb.) az idei fűtési szezonban nem adjuk ki épületeinket.

 

Hosszútávon olyan alternatív fűtési megoldást keresünk, amellyel legalább a gyülekezeti ház gazdaságosan üzemelhet és otthont adhat az istentiszteleteknek és hétközi alkalmaknak a téli időszakban. Az ezzel kapcsolatos beruházásokra várhatóan a parókiafelújítás befejeztével kerülhet sor, így reméljük, hogy a gyülekezeti ház a következő fűtési szezonban már használható lesz.

 

Szeretettel kérjük Testvéreinket, hogy fogadják megértéssel a megszokott rendünkben jelentős változásokat hozó átmeneti intézkedéseket. Kérjük, hogy jelenlétükkel, imádságaikkal és adományaikkal támogassák ebben a nehéz helyzetben is gyülekezetünket! Adja Isten, hogy az együtt hordozott terhek alatt megerősödjön közösségünk a válság idején!

 

Szolnok, 2022. október 30.

 

Végh Miklós                                                     Dr. Szabó Károly

     lelkipásztor                                                             gondnok

Szolnoki Református Egyházközség