Oldal kiválasztása

Hirdetések – 2019. január 19.

  1. Adományok.

Köszönjük a gyülekezet nevében az úrasztalát díszítő virág felajánlását, egyben szeretettel köszönünk minden múlt heti adományt és segítséget! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

 

  1. Alkalmaink

Felhívom a Testvérek figyelmét az istentiszteletre készült hirdetőlapokon szereplő alkalmaink rendjére.

 

Alkalmaink január 19 – 26.
Szerda                   15.00-18.00 Lelkigondozói órák – Tanácsterem
Péntek                   09.30 Baba-mama körEmeleti terem
                               15.00 IstentiszteletVízpart krt. 3.
Vasárnap               10.00 Istentisztelet Nagyterem
                               10.00 Gyermek istentiszteletek – Beo. lelkész lakás
                               15.00 Istentisztelet – Szandaszőlős
                               17.00 Ökumenikus istentisztelet – Nagyterem 

 

Ökumenikus imahét 2020.

Január 19. vasárnap, 17 óra – Vártemplom
Igét hirdet: Végh Miklós református lelkipásztor

Január 20. hétfő, 18 óra – metodista gyülekezeti ház
Igét hirdet: Lédeczi Dénes római katolikus plébános

Január 21. kedd, 18 óra – református gyülekezeti ház
Igét hirdet: Szkiba Tibor görög katolikus parókus

Január 22. szerda, 18 óra – Eötvös téri római kat. templom
Igét hirdet: Sztojka János pünkösdi lelkész

Január 23. csütörtök, 18 óra – görög katolikus templom
Igét hirdet: Kómár István római katolikus plébános

Január 24. péntek, 18 óra – evangélikus templom
Igét hirdet: Győri Péter Benjámin evangélikus lelkész

Január 25. szombat, 18 óra – Szandaszőlős/római kat. templom
Igét hirdet: Szuhánszky István metodista lelkész

Január 26. vasárnap, 17 óra – református gyülekezeti ház
Igét hirdet: Máthé György római katolikus plébános 

 

  1. Adjuk tovább az evangéliumot! Az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány „Visszhang” címmel naptárt adott ki a 2020. évre, mellyel megajándékozhatjuk a hit iránt érdeklődő ismerőseinket. A naptár minden lapján rövid üzenet olvasható, amely egy magyar közmondással indul, és egy bibliai igéhez érkezik meg. A naptár készítői kérik, hogy mindenki, aki ilyen naptárt ad ajándékba valakinek, legalább egy évig imádkozzon azért, akit megajándékozott.

 

A naptár korlátozott példányszámban ismét rendelkezésre áll és ingyenesen elvihető a Lelkészi Hivatalból.

Mindemellett önkéntes adományokkal támogathatjuk az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány munkáját. (Egy naptár önköltsége kb. 100,- Ft)

  1. Választói névjegyzék

Január 13-án egyházközségünk presbitériuma összeállította a gyülekezet 2020. évi választói névjegyzékét, mely a választójoggal rendelkező egyháztagjaink névsorát tartalmazza. A választói névjegyzéken azoknak a konfirmált, református, felnőtt egyháztagjainknak a neve szerepel, akik a gyülekezet terheinek hordozásában egyházfenntartói járulékuk befizetésével részt vesznek. Az adatvédelmi szabályozásokhoz igazodva a Lelkészi Hivatalban január 27-ig nyitvatartási időben (és január 26-án vasárnap az istentisztelet után is) ellenőrizhetik az érdeklődők saját adataikat, illetve azt, hogy szerepelnek-e a névjegyzéken. Kérjük, hogy adataik ellenőrzése után esetleges észrevételeiket, kiigazításaikat, kérdéseiket jelezzék a Lelkészi Hivatalban. A presbitérium január 27-i gyűlésén zárja majd le a névjegyzéket, amely 2021. január 31-ig lesz érvényes.

Szolnoki Református Egyházközség