Oldal kiválasztása
  1. Adományok.

Köszönjük a gyülekezet nevében az úrasztalát díszítő virág felajánlását, egyben szeretettel köszönünk minden múlt heti adományt és segítséget! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

– Múlt vasárnap Isten áldásával ünnepelhettük a Dömösi Kör 20. születésnapját. Ma ismét szeretnék megköszönni minden adományt és segítséget, ami az évforduló méltó megünneplését támogatta!

– A múlt héten 50 gyermek részvételével tartottuk meg hagyományos napközis táborunkat ezúttal „Nomád tábor” néven Ábrahám történetét feldolgozva sok-sok izgalmas programmal. Isten iránti hálával számolok be a gyülekezetnek arról, hogy jól sikerült a tábor, pénteken 4 órától a záró áhítaton ízelítőt kaphattak a tábor hangulatából a szülők is. Istennek hála gondoskodó szeretetéért, védelméért és köszönöm mindazoknak, akik adományaikkal, felajánlásaikkal illetve idejük odaszánásával, szolgálattal álltak oda a tábor mellé.

 

„Élő kövek” – megújul a  szolnoki református templom
 „…ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá…Jézus Krisztus által”  1Péter 2, 5-6.

Isten iránti hálával adunk hírt arról, hogy a múlt héten     162.600,- Ft adomány érkezett a templomfelújításra a gyülekezet pénztárába. Köszönjük az adakozók áldozatvállalását!

 A templombelső és a torony felújítására továbbra is adományokat gyűjtünk.

Templomfelújításra elkülönített számlaszámunk:
10404993-00026897-00000004 

  1. Alkalmaink.

Felhívom a Testvérek figyelmét az istentiszteletre készült hirdetőlapokon szereplő alkalmaink rendjére.

Alkalmaink július 8 – 14. 

Hétfő                      17.00 Cursillo Nagyterem
Kedd                       18.00 Dömösi körNagyterem
Szerda                   09.30 BibliakörSzandaszőlős
Csütörtök               17.00 Simeon és Anna kör Tanácsterem
Péntek                    15.00 Istentisztelet Vízpart krt. 3.
Vasárnap               09.00 Imaközösség Tanácsterem
                               10.00 Istentisztelet Templom
                               10.00 Gyermek istentisztelet – Beo. lelkész lakás
                               15.00 Istentisztelet – Szandaszőlős                 

                              

Szolnoki Református Egyházközség