Oldal kiválasztása

.
1. ADOMÁNYOK.
Köszönjük a gyülekezet nevében az úrasztalát díszítő virág
felajánlását, egyben szeretettel köszönünk minden adományt, szolgálatot
és segítséget, amellyel az elmúlt héten a gyülekezetet építették a Testvérek.
Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a
gyülekezet épülését!
4. ALKALMAINK.
Felhívom a Testvérek figyelmét az istentiszteletre készült hirdetőlapokon
szereplő alkalmaink rendjére.
„Élő kövek”
– megújul a szolnoki református templom
„…ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki
házzá…Jézus Krisztus által” 1Péter 2, 5-6.
Isten iránti hálával adunk hírt arról, hogy a múlt héten 31.500,-
Ft adomány érkezett a templomfelújításra a gyülekezet pénztárába. Köszönjük az adakozók áldozatvállalását!
A templombelső és a torony felújítására továbbra is
adományokat gyűjtünk.
Templomfelújításra elkülönített számlaszámunk:
10404993-00026897-00000004
ALKALMAINK MÁJUS 13 – 19.
Hétfő 18.00 Presbiteri gyűlés – Tanácsterem
Kedd 07.30 Reggeli bibliakör – Tanácsterem
18.00 Dömösi kör – Nagyterem
Szerda 09.30 Bibliakör – Szandaszőlős
15.00 – 18.00 Lelkigondozói órák – Tanácsterem
18.00 Szerdai bibliakör – Nagyterem
Csütörtök 09.30 Baba-mama kör – Emeleti terem
16.00 Simeon és Anna kör – Tanácsterem
18.00 Felnőtt konfirmációi előkészítő – Tanácsterem
Péntek 15.00 Konfirmációs és ifi óra – Batthyány u. 8.
15.00 Istentisztelet – Vízpart krt. 3.
Vasárnap 10.00 Istentisztelet – Templom
10.00 Gyermek istentiszteletek – Beo. lelkészi lakás
15.00 Istentisztelet – Szandaszőlős
15.00 Gyermek istentisztelet – Szandaszőlős
17.00 Istentisztelet – Nagykörű
Gyülekezeti kirándulás 17.00 Gyermek istentisztelet – Nagykörű
A Felső-Tisza-vidéki református templomokhoz
Időpont: 2019. május 25.
Részvételi hozzájárulás: 2.000,- Ft/fő
Bővebb információ és jelentkezés
a lelkészi hivatal elérhetőségein

Szolnoki Református Egyházközség