Oldal kiválasztása
  1. Adományok.

Köszönjük a gyülekezet nevében az úrasztalát díszítő virág felajánlását, egyben szeretettel köszönünk minden múlt heti adományt és segítséget! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

„…ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá…Jézus Krisztus által”  1Péter 2, 5-6.

Isten iránti hálával adunk hírt arról, hogy a templomtorony felújítására Szolnok Város Önkormányzata 5 millió forint támogatást ajánlott fel gyülekezetünknek. A templom belső felújítására továbbra is adományokat gyűjtünk. Köszönünk minden eddigi adományt!

Október 7-én megkezdődnek a belső munkák, ezért a következő hetekben a gyülekezeti házban tartjuk az istentiszteleteket.
Templomfelújításra elkülönített számlaszámunk:
10404993-00026897-00000004

„Több, mint 500” címmel az MRE Szeretetszolgálata októberben, a reformáció hónapjában segélyakciót szervez, melynek keretében négy magyarországi és egy kárpátaljai rászoruló református gyülekezetet  támogat egyenként 500 ezer forinttal. Az akcióhoz a 10702019-85008898-51100005 számlaszámra történő átutalással (közlemény: „ötszáz”) illetve a 1358-as adományvonal tárcsázásával (hívásonként 500 forint) csatlakozhatunk.

  1. Alkalmaink

A 72 óra kompromisszum nélkül című ökumenikus ifjúsági rendezvény keretében október 11-től 13-ig fiatalok csoportjai ismét önkéntes feladatokat vállalnak városunkban. Kérjük, hogy akik szívesen segítenének a fiatalok kísérésében, feladatok felügyelésében jelentkezzenek Kozák Csabánál és Kozákné Ildikónál (mobil: 06 20 348 0246)!

A Presbiteri Szövetség 2019. október 26-án 9 órától megyei konferenciát szervez gyülekezetünkben „A gyülekezet missziója a lakókörnyezetében” címmel. Lovas András – lelkipásztor, egyházkerületi missziói referens “Érted, amit olvasol?” – hogyan formálódik a gazdagréti presbiter teológiai szemlélete? címmel és Győri Péter Benjámin – evangélikus esperes “Tegyetek tanítvánnyá minden népet”, még Szolnokon is lehetséges?(!) címmel tartanak előadást, melyeket kis csoportokban beszélünk meg. Nem csak presbitereket, hanem minden a közösség iránt felelősséget érző testvért várunk szeretettel.

Alkalmaink október 7 – 13.   

Hétfő                       17.00 CursilloNagyterem
Kedd                       07.30 Reggeli bibliakörTanácsterem
                               18.00 Dömösi körNagyterem
Szerda                   14.00 BibliakörSzandaszőlős
                               15.00 – 18.00 Lelkigondozói órák – Tanácsterem
                               18.00 Szerdai bibliakörNagyterem
Csütörtök               16.00 Simeon és Anna kör – Tanácsterem
                               18.00 Kereszt-kérdések – Nagyterem
Péntek                   14.00 72 óra kompromisszum nélkül – Batthyány u. 8.
                               15.00 Konfi kompromisszum nélkül – Batthyány u. 8.
                               15.00 IstentiszteletVízpart krt. 3.
Vasárnap               09.00 ImaközösségLelkészi Hivatal
                               10.00 Istentisztelet Nagyterem
                               10.00 Gyermek istentiszteletek – Beo. lelkész lakás
                               11.30 Presbiter-munkatársi kör – Lelkészlakás
                               12.30 72 óra kompromisszum nélkül – Batthyány u. 8.
                               15.00 Istentisztelet – Szandaszőlős

A kedd reggeli és szerda esti bibliakörökön a mai igehirdetésről beszélgetünk kis csoportokban. Ezen a héten nyílt napot tartanak ezek a bibliaköreink, amikor különös szeretettel is készülünk arra, hogy érdeklődő testvéreink ellátogatnak hozzánk.

 

Szolnoki Református Egyházközség