Oldal kiválasztása
  1. Adományok.

Köszönjük a gyülekezet nevében az úrasztalát díszítő virág felajánlását, egyben szeretettel köszönünk minden múlt heti adományt és segítséget! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

 

 

  1. Alkalmaink

Felhívom a Testvérek figyelmét az istentiszteletre készült hirdetőlapokon szereplő alkalmaink rendjére.

 

Alkalmaink február 17 – 23.

Hétfő                       18.00 Kóruspróba – Emeleti terem

Kedd                       07.30 Reggeli bibliakörTanácsterem

18.00 Dömösi körNagyterem

Szerda                    14.00 BibliakörSzandaszőlős

                                16.00 Lelkigondozói órák – Tanácsterem

18.00 Szerdai bibliakörNagyterem

Csütörtök               16.00 Simeon és Anna kör – Tanácsterem

                                18.00 Kereszt-kérdések – Nagyterem

Péntek                    09.30 Baba-mama körEmeleti terem

15.00 IstentiszteletVízpart krt. 3.

                                15.00 Konfirmációs és ifi óraBatthyány u. 8.

Vasárnap               10.00 Istentisztelet Nagyterem

                                10.00 Gyermek istentiszteletek – Beo. lelkész lakás

                                15.00 Istentisztelet – Szandaszőlős

 

  1. Január végi ülésén egyházközségünk presbitériuma a 2020. évi költségvetésünkről tárgyalva határozatokat hozott az egyházfenntartói járulékkal kapcsolatban. A fenntartói járulék ajánlott mértékét a presbitérium nem emelte a tavalyi évhez képest. Így az ajánlás továbbra is a jövedelem (nyugdíj) 2%-a, de legalább 3.000,- Ft/hó (36.000,- Ft/év) aktív keresőknek, 1.200,- Ft/hó (14.400,- Ft/év) nyugdíjasoknak és gyesen levőknek; 500,- Ft/hó (6.000,- Ft/év) diákoknak. Az egyházfenntartói járulék természetesen nem adó, hanem adomány, amellyel mindenki Isten iránti hálását és lelki családja iránti felelős elköteleződését fejezi ki. Így bízzuk kinek-kinek szívbeli döntésére ennek befizetését. Az egyházfenntartói járulékok gyülekezetünk alapvető működési költségeinek – épületeink rezsi költségeinek (fűtés, világítás, víz stb.), az irodai költségeknek, a gyülekezet munkatársaink jövedelmének – elsődleges forrását jelentik.

A presbitérium saját magára nézve azt a határozatot hozta, hogy tagjai az év elején előzetes felajánlást tesznek az éves egyházfenntartói járulékuk befizetésére, hogy ezzel elkötelezzük magunkat a tudatos adakozás mellett és felhívjuk a gyülekezet figyelmét az egyházfenntartói járulék, mint alapvető adomány fontosságára.

A presbitérium tagjainak titkos felajánlása alapján a presbitérium 1.818.200,- Ft egyházfenntartói járulék befizetését vállalja a 2020. évben.

 

A presbitérium szeretettel kéri a gyülekezetet is, hogy lehetőség szerint legalább az ajánlott minimum összegben fizesse be mindenki egyházfenntartói járulékát, amennyiben megtehetik, havi rendszerességgel, mert ez gyülekezetünk gazdasági működését is kiegyensúlyozottabbá teszi, illetve a havi részletek befizetése nem is annyira megterhelő, mint az éves járulék egy összegben való befizetése.

Adó 1% felajánlása

Szolnoki Keresztyén Ifjúsági Egyesület   adószáma: 18821990-2-16
(A gyülekezet gyermek és ifjúsági szolgálatát támogatja)   vagy (!)
„Szolnok-Szandaszőlősi Református Templomért” Alapítvány   adószáma: 18835388-1-16
(A szandaszőlősi gyülekezeti életet és templomépítést támogatja)   vagy (!)
Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület   adószáma: 18276314-2-16
(A Szer-telen Ifjúsági Ház /Talifish/ ifjúsági misszióját támogatja)
Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066

Szolnoki Református Egyházközség