Oldal kiválasztása

Hirdetések – 2020. július 12.

  1. Adományok

Köszönjük a gyülekezet nevében az úrasztalát díszítő virág felajánlását, egyben szeretettel köszönünk minden múlt heti adományt és segítséget! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

 

  1. Alkalmaink

Alkalmaink július 13 – 19.

Kedd                07.30 Reggeli bibliakörTanácsterem

                        18.00 Dömösi körSzeretetszolgálati központ

Csütörtök         17.00 Simeon és Anna kör  – Szeretetszolg. Közp.

Vasárnap          10.00 Istentisztelet Templom

                        10.00 Gyermek istentisztelet – Gyülekezeti ház

                        15.00 Istentisztelet – Szandaszőlős

 

Július – augusztus hónapokban a gyülekezet kiscsoportjai az alábbi rend szerint várják az érdeklődőket:

Heti rendszerességgel:

  • A kedd reggeli bibliakörön a vasárnapi igehirdetés által felvetett életkérdésekről beszélgetünk kis csoportban.
  • A Dömösi kör szenvedélybetegséggel és életvezetési problémákkal küzdőknek nyújt segítséget befogadó légkörével őszinte, nyílt beszélgetéseivel. A beszélgetéshez nem csak szenvedélybetegek csatlakozhatnak.
  • A Simeon és Anna kör a gyülekezet szenior köre. A résztvevők életkérdéseikről beszélgetnek egy rövid bibliai bevezető alapján. A beszélgetésbe fiatalabbak is bátran bekapcsolódhatnak.
  • Gyermek istentiszteletet vasárnap délelőtt a felnőtt istentisztelettel párhuzamosan nyáron összevont korcsoportban tartunk.

Havonta egyszer:

  • Szandaszőlősi bibliakör. A résztvevők életkérdéseikről beszélgetnek egy rövid bibliai bevezető előadás alapján Szandaszőlősön, a közösségi házban.
  • Cursillo csoport.  A református cursillo  4 napos lelki elcsendesedést biztosító keresztyén tanfolyam változó helyszíneken és időpontokban. A cursillo csoport kapcsolattartó, hitmélyítő alkalom a tanfolyamon már részt vettek számára.

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!

  1. Templomfelújítás

Isten iránti hálával tapasztaltuk, hogy templomunk felújítása közben jóval több feladatot el tudtunk végezni, mint, amit eredetileg terveztünk.

A már elvégzett munkák mellett a presbitérium döntése alapján hamarosan elkészül az úrasztala és keretének restaurálása, az úrasztala és a szószék kárpitjainak cseréje, és a templompadok új ülőpárna garnitúrája. Ezekre a feladatokra a templomfelújításra már összegyűlt forrásokból illetve külön céladományból rendelkezésre áll a fedezet.

A szőnyeg felújítására illetve cseréjére még keressük a megoldást. 

 

A templomtoronyban talált értékes dokumentumok restaurálására  a  Magyar Nemzeti Levéltár 85.775,- Ft-os árajánlatot adott, melynek támogatására közadakozást hirdet a presbitérium.

 

Szeretnénk templomkertünk parkosítását is befejezni az eredeti koncepció szerint további növények ültetésével illetve öntözésre alkalmas kút készítésével. Ezek becsült költsége 800 ezer forint. A templomkert helyreállítására, parkosítására is adakozást hirdet a presbitérium.

 

Szeretettel tájékoztatjuk a gyülekezetet arról, hogy ha Isten engedi és élünk a júniusban elmaradt hálaadó istentiszteletet októberben szeretnénk megtartani. A pontos dátummal kapcsolatban egyházmegyénk esperesével egyeztetünk.

 

Szeretettel köszönünk minden adományt, segítséget és imádságot!

 

 

 

 

 

 

Szolnoki Református Egyházközség