Oldal kiválasztása

Hirdetések – 2020. augusztus 9.

  1. 1. Adományok

Köszönjük a gyülekezet nevében az úrasztalát díszítő virág felajánlását, egyben szeretettel köszönünk minden múlt heti adományt és segítséget! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

 

  1. Alkalmaink

Alkalmaink augusztus 10 –16.

 

Kedd                07.30 Reggeli bibliakörTanácsterem

                        18.00 Dömösi körSzeretetszolgálati központ

Szerda              14.30 BibliakörSzandaszőlős

Csütörtök         17.00 Simeon és Anna kör  – Szeretetszolg. Közp.

Vasárnap          10.00 Istentisztelet Templom

                        10.00 Gyermek istentisztelet – Gyülekezeti ház

                        15.00 Istentisztelet – Szandaszőlős

 

 

 

Mi történik alkalmainkon?

A kedd reggeli bibliakörön a vasárnapi igehirdetés által felvetett életkérdésekről beszélgetünk kis csoportban.

A Dömösi kör szenvedélybetegséggel és életvezetési problémákkal küzdőknek nyújt segítséget befogadó légkörével őszinte, nyílt beszélgetéssel. A beszélgetéshez nem csak szenvedélybetegek csatlakozhatnak.

A Simeon és Anna kör a gyülekezet szenior köre. A résztvevők életkérdésekről beszélgetnek egy rövid bibliai bevezető alapján. A nyári időszakban a beszélgetés témája a vasárnapi igehirdetés. A beszélgetésbe fiatalabbak is bátran bekapcsolódhatnak.

Gyermek istentiszteletet vasárnap délelőtt a felnőtt istentisztelettel párhuzamosan nyáron összevont korcsoportban tartunk.

 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!

 

 

 

 

 

  1. Templomkert rendezés

 

Aug. 11-én, kedden 15-től 17 óráig és aug.15-én, szombaton 8-tól 10 óráig  templomkert rendezési munkát szervezünk.

 

Szeretettel várjuk azokat, akik ezekben az időpontokban a templomkert rendezésében segíteni tudnak.

 

Szeretettel várjuk azok jelentkezését is, akik hosszabb távon szívesen bekapcsolódnak a templomkertet rendben tartó, önkéntes munkatársi körbe. 

 

További információ és jelentkezés Csinger János testvérünknél.

Tel: 06 30 353 2500

 

Köszönjük azok szolgálatát, akik az elmúlt hetekben részt vettek a templomkert rendezésében, szépítésében!

 

 

  1. Templomfelújítás

Isten iránti hálával tapasztaltuk, hogy templomunk felújítása közben jóval több feladatot el tudtunk végezni, mint, amit eredetileg terveztünk. A már elvégzett munkák mellett a presbitérium döntése alapján hamarosan elkészül az úrasztala és keretének restaurálása, az úrasztala és a szószék kárpitjainak cseréje, és a templompadok új ülőpárna garnitúrája. Ezekre a feladatokra a templomfelújításra már összegyűlt forrásokból illetve külön céladományból rendelkezésre áll a fedezet. A szőnyeg felújítására illetve cseréjére még keressük a megoldást. 

A templomtoronyban talált értékes dokumentumok restaurálására a  Magyar Nemzeti Levéltár 85.775,- Ft-os árajánlatot adott, melynek támogatására közadakozást hirdet a presbitérium.

Szeretnénk templomkertünk parkosítását is befejezni az eredeti koncepció szerint további növények ültetésével illetve öntözésre alkalmas kút készítésével. Ezek becsült költsége 800 ezer forint. A templomkert helyreállítására, parkosítására is adakozást hirdet a presbitérium.

Szeretettel tájékoztatjuk a gyülekezetet arról, hogy ha Isten engedi és élünk a júniusban elmaradt hálaadó istentiszteletet októberben szeretnénk megtartani. A pontos dátummal kapcsolatban egyházmegyénk esperesével egyeztetünk.

Szeretettel köszönünk minden adományt, segítséget és imádságot!

Szolnoki Református Egyházközség