Oldal kiválasztása

Hirdetések – 2020. Április 5.

 

  1. Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy továbbra is tartsuk be a járvány idejére érvényes rendszabályokat! Fontos, hogy hívő emberek mutassunk példát abban, hogy felelős józansággal betartjuk az érvényes rendszabályokat odafigyelve és vigyázva ezzel egymásra és támogatva a járvány féken tartásában vezetőinket, az egészségügyi dolgozókat, és mindazokat, akik erőfeszítéseket tesznek ezért.

 

  1. Alkalmaink. A jelen lehetőségei között folytatjuk tovább gyülekezeti életünket. Istentiszteletünk és közösségi életünk nem szűnt meg az óvintézkedések ideje alatt sem, csak más csatornákon folyik tovább. Honlapunkon, e-mailen és facebookon is jelentkezünk istentisztelettel, igehirdetésekkel, lelki üzenetekkel, gyülekezeti hírekkel. A Szolnok Tv is sugároz ökumenikus istentiszteleteket.

 

Húsvét hetében nagypénteken és húsvét vasárnap tartunk online istentiszteletet, mely honlapunkon elérhető. 

Húsvét vasárnap az istentisztelet keretében online úrvacsorai szertartást is tartunk, melybe otthonaikban kapcsolódhatnak be a testvérek. Ennek részleteiről a héten e-mailben és a honlapunkon közzétett hirdetésben nyújtunk tájékoztatást. 

A Szolnok Tv nagypénteken és húsvét vasárnap sugároz ökumenikus istentiszteletet. 

Bíztatunk mindenkit, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel! 

  1. Segítség a szükségben. Szeretnénk a gyülekezet lelki és fizikai segítségét felajánlani azoknak, akiknek szükségük van rá jelen helyzetben. Kérjük, segítsenek ebben!

 Kérjük, hogy: 

  • Küldjék el azoknak az e-mail címét, akik még nem kapnak gyülekezetünk hírleveleiből, lelki üzeneteiből, és szívesen felkerülnének az e-mail listára!
  • Küldjék el azoknak a nevét, címét, telefonszámát, akiknek nincs internetük, de szívesen kapnának postán gyülekezeti hírlevelet, lelki üzeneteket!

 

  • Ha tudnak olyanról, akinek bevásárlásban, gyógyszer kiváltásban, stb. segítségre van szüksége, nem tudja magát ellátni és nincs segítsége, jelezzék! Akinek segítségre van szüksége, maga is bátran jelezze!

 Gyülekezetünk munkatársai, önkéntesei szeretettel ajánlják fel konkrét segítségüket szükséget szenvedő, idős, beteg rászorulóknak.

 Aki bármilyen segítséget tud felajánlani ebben a helyzetben, jelezze!

  1. Lelkészi Hivatalunk telefonos illetve e-mailes ügyeletet tart, a feltétlen személyes találkozást igénylő ügyekben telefonon egyeztetjük a találkozás időpontját.

Holnap: www.szolnokref.hu
E-mail: szolnok.ref@gmail.com
Facebook: facebook.com/szolnokref/

Lelkészi Hivatal
tel: 06 56 376 810 mobil: 06 30 416 5646

Végh Miklós lelkipásztor
06 30 631 4330

Csorba Zsuzsanna irodavezető
06 30 354 3036

 Hívjanak minket bizalommal!

 

Szolnoki Református Egyházközség