Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2021. December 12.

1. Alkalmaink December 13 – 19.

Hétfő                      18.00 KórusHittanterem

Kedd                      07.30 Kedd reggeli bibliakörONLINE!

                                18.00 Dömösi körONLINE!

Szerda                   18.00 Szerdai bibliakörONLINE!

                                18.00 Kereszt-kérdések 9. – ONLINE!

Csütörtök              09.00 Bibliakör – Szandaszőlős

Péntek                   09.00 Simeon és Anna kör – ONLINE!

Vasárnap              10.00 Adventi  istentisztelet Templom

                                10.00 Gyermek istentiszteletek – Gyülekezeti ház

15.00 Adventi istentisztelet – Szanda 

Online alkalmainkba való bekapcsolódásról érdeklődjenek a Lelkészi Hivatalban!

2. A járványhelyzettel kapcsolatos óvintézkedések a gyülekezetben

A koronavírus fertőzés 4. hulláma jelenleg érte el csúcsát, Jász-Nagykun-Szolnok megyében országosan a legrosszabbak között van az átoltottság aránya, és a legmagasabbak között a megbetegedések száma. Gyülekezetünk presbitériuma november 29-i gyűlésén megvitatta a helyzetet, és a következő döntéseket hozta: 

 

Istenbe vetve bizalmunkat fontos, hogy józanul éljünk azokkal az eszközökkel, amelyeket Isten az ő gondviselésének eszközeiül adott. A statisztikák alapján ma már bebizonyosodott, hogy a védőoltás valóban segít megelőzni a súlyos tünetek kialakulását, ezért biztatjuk testvéreinket az oltás felvételére, és az orvosok által javasolt idő eltelte után a harmadik oltás felvételére.

Isten előtti felelősségünknek látjuk egyrészt azt, hogy Isten igéjének hirdetését biztosítsuk, másrészt, hogy keresztyén szeretettel és felelősséggel vigyázzunk egymásra. 

Ezért a jelenléti istentiszteletek lehetőségét mindenképpen fenntartjuk, amíg csak lehet, hangsúlyozottan kérve a gyülekezetet, hogy vegyük komolyan a helyzetet, és felelősen tartsuk be az előírt óvintézkedéseket!

Karácsonyi alkalmainkat a megszokottól eltérő rendben tartjuk meg:
– A közös étkezést nem tartunk a gyülekezetben további rendelkezésig.
– Mivel a gyermekek és felnőttek nagy létszámú együttléte egy helységben különösen erős fertőzésveszéllyel jár a járvány jelenlegi szakaszában, ezért idén nem lesz advent 4. vasárnapján Szandaszőlősön, és 24-én a templomban sem családi karácsony gyermekműsorral. Kérjük a családokat, hogy otthon, a családi áhítaton imádkozzanak a gyülekezetért is! A családi áhitathoz szeretnénk hamarosan egyszerű segítséget is küldeni.

 

December 24-én 16 órakor a templomban a családi karácsony helyett szentesti áhítatot tartunk, amelyre elsősorban azokat hívjuk, akik az egyedüllét terhét hordozzák karácsonykor. 

 

December 25-én és 26-án délelőtt ugyanaz az  igehirdetés szól majdés mindkét alkalommal lesz úrvacsorai közösség is. Ünnep mindkét napján délelőtt lesz gyermek istentisztelet is. Kérjük, hogy mindenki csak az egyik nap jöjjön istentiszteletre, és aki teheti ünnep másnapján jöjjön, hogy lehetőleg a távolságtartással járó létszámkorláttal együtt is beférjünk a templomba mindkét napon.

Amennyiben a templom befogadóképességénél nagyobb létszámban vagyunk jelen, a gyülekezeti ház nagytermében tudja a gyülekezet egy része figyelemmel kísérni az istentiszteletet.

Előre is köszönjük a gyülekezet megértését és együttműködését!

 

A Lelkészi Hivatalban a következők betartását kérjük:

– lehetőleg válasszuk a telefonos vagy e-mailes ügyintézést!

– A Lelkészi Hivatal jelenleg betegség miatt ügyeleti rendben működik, telefonon is csak hivatali időben elérhető  (hétfő-szerda-péntek 9-től 12-ig; kedd-csütörtök 13-tól 17-ig)

– kérjük, hogy a Lelkészi Hivatalban viseljenek szájmaszkot!

 

3. Iratterjesztés

Iratterjesztésünkben már kapható 2022. évi Kálvin Kalendárium, a református falinaptár és a Bibliaolvasó Kalauz, amely a rendszeres bibliaolvasáshoz nyújt segítséget. Minden napra egy ószövetségi és egy újszövetségi igeszakaszt ajánl elolvasásra az egyik szakaszhoz rövid magyarázatot is fűzve. Aki a kalauz útmutatása szerint olvassa a Szentírást, 3 év alatt legalább egyszer végig olvassa a Biblia minden könyvét. Az igeolvasás rendszeressé tételében nyújtott segítsége mellett, ez a kiadvány egy nagy olvasóközösség részévé is tesz bennünket, hiszen sok ezer testvérünk olvassa minden nap azt az igét, amit ez a vezérfonal ajánl.

Az új református énekeskönyv reménység szerint hamarosan kapható lesz.

4. Visszhang 2022. falinaptár

Az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány színes falinaptára minden hónapban egy ismert magyar közmondással indított gondolatsorral egy bibliai igéhez érkezik meg. A naptár készítőinek célja, hogy ezzel a naptárral eljusson a Biblia üzenete azokhoz is, akik még nem gyakorló hívők, de nem zárkóznak el az evangélium elől. A naptár ingyenesen elvihető, de készítői kérik, hogy azt mindenki névre szólóan adja tovább, és a naptár oda ajándékozásával vállalja azt, hogy a következő év során imádságban hordozza azt, akit a naptárral megajándékozott.  

A naptár átvételével kapcsolatban érdeklődjenek hivatali időben a Lelkészi Hivatalban!

5. E-mail lista.

Kérjük, hogy akik még nem kapják meg e-mailes heti körlevelünket, de szeretnék megkapni ebben a formában is az igehirdetést és gyülekezetünk híreit, gyülekezetünk e-mail címére küldjék el e-mail elérhetőségüket!

 

MAI ISTENTISZTELETÜNKET FELVÉTELRŐL MEGTEKINTHETIK A SZOLNOK TELEVÍZIÓBAN JÖVŐ VASÁRNAP.

Szolnoki Református Egyházközség