Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2021. December 19.

1. Adományok és önkéntes szolgálatok

Köszönjük a gyülekezet nevében az adventi koszorú felajánlását, egyben szeretettel köszönünk minden adományt és segítséget, amit az elmúlt időszakban ajánlottak fel a Testvérek! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

2.Istentiszteleteink ünnepi rendje a járványhelyzetben:

Gyülekezetünk presbitériumának a járványhelyzet aktuális állapotára tekintettel hozott döntései alapján a jelenléti istentiszteletek lehetőségét mindenképpen fenntartjuk, amíg csak lehet, hangsúlyozottan kérve a gyülekezetet, hogy vegyük komolyan a helyzetet, és felelősen tartsuk be az előírt óvintézkedéseket!

 

Karácsonyi alkalmaink megszokottól eltérő rendje:

Mivel a gyermekek és felnőttek nagy létszámú együttléte egy helységben különösen erős fertőzésveszéllyel jár a járvány jelenlegi szakaszában, ezért nem tartjuk meg az adventi játszóházat, és idén nem tartjuk meg szenteste a templomban a megszokott családi karácsonyt. Kérjük a családokat, hogy otthon a családi áhítaton imádkozzanak a gyülekezetért is! Az otthoni áhítathoz hamarosan egyszerű segítséget küldünk e-mailen illetve helyezünk el honlapunkon.

 

December 24-én 16 órakor „Nem vagy egyedül!” címmel szentesti áhítatot tartunk a templomban, melyre elsősorban azokat várjuk, akik karácsonykor az egyedüllét terhét hordozzák

A templomban létszámkorláttal tudunk istentiszteletet tartani. Amennyiben a templom befogadóképességénél nagyobb létszámban vagyunk jelen, a gyülekezeti ház nagytermében tudja a gyülekezet egy része figyelemmel kísérni az istentiszteletet.

Annak érdekében, hogy december 25-én a délelőtt beférjünk az istentiszteletre, december 25-én és 26-án délelőtt ugyanazt az istentiszteletet tartjuk meg (ugyanaz lesz az igehirdető, az igehirdetés és mindkét alkalommal lesz úrvacsorai közösség és gyermek istentisztelet is), és kérjük, hogy mindenki csak az egyik nap jöjjön istentiszteletre!

 

A szentesti áhítatot és a délelőtti karácsonyi istentiszteleteket online is közvetítjük gyülekezetünk facebook oldalán!

 

Alkalmaink December 20 – 26.

Hétfő                      18.00 KórusHittanterem
Kedd                       07.30 Kedd reggeli bibliakörONLINE!
                                18.00 Dömösi körONLINE!
Szerda                    18.00 Szerdai bibliakörONLINE!
Csütörtök              09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
Péntek                    16.00 Szentesti áhítat – Templom
Szombat                 10.00 Karácsonyi úrvacsorás istentiszteletTemplom
                                 10.00 Gyermek istentisztelet – Gyülekezeti ház
                                15.00 Karácsonyi úrvacsorás istentiszteletSzandaszőlős
                                17.00 Karácsonyi úrvacsorás istentiszteletNagykörű
Vasárnap               10.00 Karácsonyi úrvacsorás istentiszteletTemplom
                               10.00 Gyermek istentisztelet – Gyülekezeti ház

 

A Lelkészi Hivatalban a következők betartását kérjük:

– lehetőleg válasszuk a telefonos vagy e-mailes ügyintézést!

– A Lelkészi Hivatal jelenleg betegség miatt ügyeleti rendben működik, telefonon is csak hivatali időben elérhető  (hétfő-szerda-péntek 9-től 12-ig; kedd-csütörtök 13-tól 17-ig)

– kérjük, hogy a Lelkészi Hivatalban viseljenek szájmaszkot!

 

Karácsony és Újév között a Lelkészi Hivatalban nem lesz félfogadás. Hivatali időben telefonügyeletet tartunk.

3. Iratterjesztés

Iratterjesztésünkben már kapható 2022. évi Kálvin Kalendárium – református egyházunk évkönyve -, a Bibliaolvasó Kalauz – amely egész évre szóló vezérfonal a rendszeres bibliaolvasáshoz -, és a református falinaptár.

 

Új énekeskönyvek. A világoskék sima és mintás, illetve a sötétkék sima előrendelt új református énekeskönyvek megérkeztek iratterjesztésünkbe. Azok, akik ezekből a fajtákból rendeltek előre, név szerint megvehetik a rendelt példányszámban az iratterjesztésben, vagy hivatali időben a Lelkészi Hivatalban. A sötétkék mintás énekeskönyvek sajnos előre láthatólag csak január végére érkeznek meg. Akik ilyet rendeltek, csak ez után juthatnak hozzá. Előrendelés nélkül csak később lesz lehetőség énekeskönyvet vásárolni.

 

Jövő évre is ajándékozhatunk Visszhang falinaptárt. Az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány színes falinaptára minden hónapban egy ismert magyar közmondással indított gondolatsorral egy bibliai igéhez érkezik meg. A naptár készítőinek célja, hogy ezzel a naptárral eljusson a Biblia üzenete azokhoz is, akik még nem gyakorló hívők, de nem zárkóznak el az evangélium elől. A naptár ingyenesen elvihető, de készítői kérik, hogy azt mindenki névre szólóan adja tovább, és a naptár oda ajándékozásával vállalja azt, hogy a következő év során imádságban hordozza azt, akit a naptárral megajándékozott.  

A naptár átvételével kapcsolatban érdeklődjenek hivatali időben a Lelkészi Hivatalban!

 

Karakter. Szeretettel ajánljuk a gyülekezet figyelmébe egyházkerületünk Karakter című magazinját, ami ingyenes elvihető istentiszteletek után az iratmissziós asztalról.

4. E-mail lista.

Kérjük, hogy akik még nem kapják meg e-mailes heti körlevelünket, de szeretnék megkapni ebben a formában is az igehirdetést és gyülekezetünk híreit, gyülekezetünk e-mail címére küldjék el e-mail elérhetőségüket!

 

MAI ISTENTISZTELETÜNKET FELVÉTELRŐL MEGTEKINTHETIK A SZOLNOK TELEVÍZIÓBAN JÖVŐ VASÁRNAP.

Szolnoki Református Egyházközség