Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2022. December 18.

1. Adományok és önkéntes szolgálatok

Szeretettel köszönünk minden adományt és segítséget, amit az elmúlt időszakban ajánlottak fel a Testvérek! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

2. Alkalmaink 

Az előttünk álló héten hétközi alkalmainkat a hirdetőlapon olvasható rend szerint tartjuk. Felhívom a gyülekezet figyelmét arra, hogy csütörtökön és pénteken este 6 órakor a Szeretetszolgálati központban úrvacsorai előkészítő, bűnbánati istentiszteleteket tartunk. Csütörtökön a Simeon és Anna kör és a Kereszt-kérdések kör tagjait is a bűnbánati istentiszteletre hívjuk szeretettel.

 

Karácsonyi ünnepi istentiszteleteinket a belvárosban a korábbi hirdetésekhez híven a megszokott helyszínen – református templomunkban – és a megszokott időpontokban tartjuk az alábbi rend szerint:

 

Szombat           16.00 Családi karácsony – Református templom

Vasárnap          10.00 Úrvacsorás istentisztelet – Református templom

                        10.00 Gyermek istentisztelet Szeretetszolgálati Központ

Hétfő                10.00 Úrvacsorás istentisztelet – Református templom

 

Szandaszőlősön a gyülekezeti házban – a korábban hirdetetteket helyesbítve – december 25-én, vasárnap délelőtt 10 órakor lesz úrvacsorás istentisztelet.

 

Nagykörűben december 25-én, vasárnap délután 5 órakor tartunk úrvacsorás istentiszteletet.

 

Tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy Karácsony és Újév között a Lelkészi Hivatalban nem tartunk félfogadást.

 

Óévi és újévi alkalmaink:

Dec 31. szombat          10.00 Óévi hálaadó áhítat – Szandaszőlős

17.00 Óévi hálaadó istentiszteletHelyszín egyeztetés alatt!

Jan. 1. vasárnap          10.00 Újévi úrvacsorás istentisztelet Szandaszőlős

                                    15.00 Újévi istentisztelet – Evangélikus templom

 

3. Adventi adománygyűjtés

Gyülekezetünk szeretetszolgálata természetbeni adománygyűjtést folytat az advent idején. Tartós élelmiszereket – cukrot, lisztet, tésztát, rizst, konzerveket – gyűjtünk, hogy segíteni tudjunk a válságos időszakban a gyülekezet látókörében élő szükséget szenvedőknek.

Emellett a Varga Katalin Gimnázium gyűjtéséhez csatlakozva működőképes zseblámpákat gyűjtünk elemmel együtt (lehetőség szerint plusz tartalék elemmel), amelyekkel a kárpátaljai Munkács környékén élőknek szeretnénk segíteni az áramhiány okozta nehézségeik között. (Ha esetleg valaki használható aggregátort tud felajánlani, az is nagy segítséget jelent ebben a helyzetben Kárpátalján).  Kérjük, hogy felajánlásaikat hivatali időben (hétfő-szerda-péntek 9–12 óra, kedd-csütörtök 13-17 óra) juttassák el a Lelkészi Hivatalba.

4. Református Bibliaolvasó Kalauz 2023.

Iratterjesztésünkben kapható a 2023. évi Bibliaolvasó Kalauz, amely a rendszeres bibliaolvasáshoz nyújt segítséget. Minden napra egy ószövetségi és egy újszövetségi igeszakaszt ajánl elolvasásra az egyikhez rövid magyarázatot is fűzve. Aki a kalauz útmutatása szerint olvassa a Szentírást, 3 év alatt legalább egyszer végig olvassa a Biblia minden könyvét. Emellett, ez a kiadvány egy nagy olvasóközösség részévé is tesz bennünket, hiszen sok ezer testvérünk olvassa minden nap azt az igét, amit ez a vezérfonal ajánl.

5. Visszhang 2023. falinaptár

Az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány a jövő évre is készül színes falinaptárral, amely minden hónapban egy ismert magyar közmondással indított gondolatsorral egy bibliai igéhez érkezik meg. A naptár célja, hogy a Biblia eljusson üzenete azokhoz is, akik még nem gyakorló hívők, de nyitottak az evangéliumra. A naptár ingyenesen elvihető, de készítői kérik, hogy azt mindenki névre szólóan adja tovább, és vállalja azt, hogy az év során imádságban hordozza, akit a naptárral megajándékozott. A naptár megérkezett: megtalálható iratterjesztésünkben, és a Lelkészi Hivatalban.

Szolnoki Református Egyházközség