Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2022. December 25.

1. Adományok és önkéntes szolgálatok

Köszönjük az úrvacsorai jegyek felajánlását, az úrasztala megterítését. Köszönjük a karácsonyfa felajánlását és feldíszítését is, egyben minden adományt és segítséget, amit az elmúlt időszakban ajánlottak fel a Testvérek! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

2. . Alkalmaink december 26 – Január 1.

Kedd                18.00 Dömösi kör Szer.szolg. Központ Szerda

Szombat           10.00 Óévi hálaadó áhítat – Szandaszőlős

                        17.00 Óévi hálaadó istentisztGyül.ház Nagyterem

 

A korábban hirdetettektől eltérően tartjuk óévi hálaadásunkat gyülekezeti házunk nagytermében a gyülekezet energiabizottságának egyedi döntése alapján, mivel technikai okokból ezt az istentiszteletet nem tarthatjuk az evangélikus templomban. Gyülekezetünkből egy család adományként ajánlotta fel ennek az istentiszteletnek a fűtési költségeit.   

 

Vasárnap          10.00 Újévi úrvacsorás istentiszt Szandaszőlős

                        15.00 Újévi istentisztelet – Evangélikus templom

  

Tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy Karácsony és Újév között

a Lelkészi Hivatalban  nem lesz félfogadás.  

 

3. Református Bibliaolvasó Kalauz 2023.

Iratterjesztésünkben kapható a 2023. évi Bibliaolvasó Kalauz, amely a rendszeres bibliaolvasáshoz nyújt segítséget. Minden napra egy ószövetségi és egy újszövetségi igeszakaszt ajánl elolvasásra az egyikhez rövid magyarázatot is fűzve. Aki a kalauz útmutatása szerint olvassa a Szentírást, 3 év alatt legalább egyszer végig olvassa a Biblia minden könyvét. Emellett, ez a kiadvány egy nagy olvasóközösség részévé is tesz bennünket, hiszen sok ezer testvérünk olvassa minden nap azt az igét, amit ez a vezérfonal ajánl.

4. Visszhang 2023. falinaptár

Az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány a jövő évre is készül színes falinaptárral, amely minden hónapban egy ismert magyar közmondással indított gondolatsorral egy bibliai igéhez érkezik meg. A naptár célja, hogy a Biblia eljusson üzenete azokhoz is, akik még nem gyakorló hívők, de nyitottak az evangéliumra. A naptár ingyenesen elvihető, de készítői kérik, hogy azt mindenki névre szólóan adja tovább, és vállalja azt, hogy az év során imádságban hordozza, akit a naptárral megajándékozott. A naptár megérkezett: megtalálható iratterjesztésünkben, és a Lelkészi Hivatalban.

Szolnoki Református Egyházközség