Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2022. Február 6.

1. Adományok és önkéntes szolgálatok

Köszönjük a gyülekezet nevében az úrasztalát díszítő virág felajánlását, egyben szeretettel köszönünk minden adományt és segítséget, amit az elmúlt időszakban ajánlottak fel a Testvérek! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

2. Egyházfenntartói járulék 2022.

Január végi ülésén egyházközségünk presbitériuma a 2022. évi költségvetésünkről tárgyalva határozatokat hozott az egyházfenntartói járulékkal kapcsolatban. A fenntartói járulék ajánlott mértékét a presbitérium nem emelte a tavalyi évhez képest. Így a presbitérium ajánlása továbbra is mindenkinek a jövedelmének (nyugdíjának) 2%-a, de legalább 3.200,- Ft/hó (38.400,- Ft/év) aktív keresőknek, 1.300,- Ft/hó (15.600,- Ft/év) nyugdíjasoknak és gyesen levőknek; 600,- Ft/hó (7.200,- Ft/év) tanulóknak illetve munkanélküli egyháztagjainknak. Az egyházfenntartói járulékok gyülekezetünk alapvető működési költségeinek – épületeink rezsi költségeinek elsődleges forrását jelentik. Az egyházfenntartói járulék természetesen nem adó, hanem adomány, amellyel mindenki Isten iránti háláját és lelki családja iránti felelős elköteleződését fejezi ki. Így bízzuk kinek-kinek szívbeli döntésére ennek befizetését.

Ennek az adományformának a tudatos elkötelezettséget kifejező jellege miatt egyházközségünk választói névjegyzékén azok a református, konfirmált, felnőtt gyülekezeti tagok szerepelnek, akik egyházfenntartói járulékukat név szerint befizetik gyülekezetünk pénztárába. 

A presbitérium saját magára nézve azt a határozatot hozta, hogy tagjai az év elején előzetes felajánlást tesznek az éves egyházfenntartói járulékuk befizetésére, hogy ezzel elkötelezzük magunkat a tudatos adakozás mellett és felhívjuk a gyülekezet figyelmét az egyházfenntartói járulék, mint alapvető adomány fontosságára. A presbitérium tagjainak titkos felajánlása alapján a presbitérium 1.545.000,- Ft egyházfenntartói járulék befizetését vállalja a 2022. évben.

 

A presbitérium szeretettel kéri a gyülekezetet is, hogy lehetőség szerint legalább az ajánlott minimum összegben fizesse be mindenki egyházfenntartói járulékát, amennyiben megtehetik, havi rendszerességgel, mert ez gyülekezetünk gazdasági működését is kiegyensúlyozottabbá teszi, illetve a havi részletek befizetése nem is annyira megterhelő, mint az éves járulék egy összegben való befizetése.

 

Az egyházfenntartói járulék befizetését nem családonként, hanem személyenként tartjuk nyilván. Kérjük, hogy a pontos nyilvántarthatóság érdekében készpénzes befizetés és átutalás esetén is tüntessék fel, hogy kinek a nevére történt a befizetés és azt, hogy egyházfenntartói járulékról van szó.

3. Alkalmaink február 14 – 20.

Hétfő                18.00 KórusHittanterem
Kedd                07.30 Kedd reggeli bibliakörONLINE!
                         18.00 Dömösi körONLINE!
Szerda             18.00 Szerdai bibliakörONLINE!
                         18.00 Kereszt-kérdések plusz – ONLINE!
Csütörtök      09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
                        16.00 Simeon és Anna kör – ONLINE!
Vasárnap       10.00 Istentisztelet Templom
                        10.00 Gyermek istentiszteletek – Gyülekezeti ház
                        15.00 Istentisztelet – Szandaszőlős        

 

Tartsuk be a járványhelyzetben szükséges óvintézkedéseket!

3. Partitúra tábor 2022. jelentkezés

Idén is bekapcsolódunk az evangélikus gyülekezet által szervezett Partitúra keresz-tyén zenei táborba. A tábor 2022. július 31-től augusztus 6-ig tart. Részvételi díj:

– Február 28-ig jelentkezők esetén 34.000,- Ft

– Március 1-től 15-ig jelentkezők esetén 38.000,- Ft 

 

Jelentkezési lap és részvételi feltételek a Szolnoki Evangélikus Egyházközség honlapján (szolnok.lutheran.hu) a Táborok menüpontban a Partitúra zenei tábor linkre kattintva érhető el. 

4. A Lelkészi Hivatal

betegség miatt továbbra is ügyeleti rendben működik, telefonon is csak hivatali időben elérhető (hétfő-szerda-péntek 9-től 12-ig; kedd-csütörtök 13-tól 17-ig)

5. Gyülekezetünk szeretetszolgálatának felhívása.

Szeretetszolgálat vasárnapján ismét hirdetjük, hogy gyülekezetünk szeretetszolgálati csoportja Isten iránti hálából szolgáló munkatársakat keres az élelmiszerosztás szolgálatában való részvételre.  Kérjük, hogy aki szeretne gyülekezetünknek erről a szolgálatáról többet megtudni, vagy bekapcsolódni a szolgálat végzésébe, érdeklődjön Hegedűs Ilona presbiternél, gyülekezetünk szeretetszolgálatának vezetőjénél! Telefonszáma: 06 30 678 7352.

7. E-mail lista

Kérjük, hogy akik még nem kapják meg e-mailes heti körlevelünket, de szeretnék megkapni ebben a formában is az igehirdetést és gyülekezetünk híreit, gyülekezetünk e-mail címére küldjék el e-mail elérhetőségüket!

 

Szolnoki Református Egyházközség