Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2022. Június 12.

1. Adományok és önkéntes szolgálatok

Köszönjük a gyülekezet nevében az úrasztali virág felajánlását, egyben szeretettel köszönünk minden adományt és segítséget, amit az elmúlt időszakban ajánlottak fel a Testvérek! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

2. Alkalmaink június 13 – 19.

Hétfő                17.00 CursilloNagyterem 
                         18.00 KórusHittanterem
Kedd                07.30 Kedd reggeli bibliakörTanácsterem
                          18.00 Dömösi körNagyterem
Szerda              18.00 Kereszt-kérdések bibliakör Tanácsterem
                          18.00 Szerdai bibliakörökONLINE!
                          18.00 Bibliaóra – Szandaszőlős
Csütörtök         09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
                           17.00 Simeon és Anna kör Hittanterem
                           18.00 Nyitott templom – Templom
Péntek              18.00 Nyitott templom – Templom
Vasárnap          09.00 Imaközösség Tanácsterem
                           10.00 Istentisztelet Templom
                          10.00 Gyermek istentisztelet – Gyülekezeti ház
                         11.30 Évadzáró presbiteri kör Nagyterem
                        15.00 Istentisztelet Szandaszőlős

3. Nyitott templom június 16-17.

Június 14-től 18-ig újra megrendezik az elmúlt két évben járvány miatt elmaradt Tiszavirág Fesztivált. A fesztivál idején korábbi gyakorlatunkat felelevenítve ezúttal korlátozott időkeretben csütörtökön és pénteken este 6-tól 10-ig megnyitjuk a templomot az érdeklődők előtt. Jó ilyenkor a fesztivál zajából egy kicsit belépni a templom csendjébe: körbesétálni, csendben leülni, imádkozni, beszélgetni. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! Hívják meg barátaikat, ismerőseiket is!

 

4. Új református énekeskönyvek.

Iratterjesztésünkbe új református énekeskönyvek érkeztek sötétkék és világoskék mintás kivitelben. Ezek előrendelés nélkül is megvásárolhatók. Az új énekeskönyvek használatát pünkösd ünnepén kezdjük el gyülekezetünkben eleinte  párhuzamosan a régi énekeskönyvvel.

5. Parókiafelújítás

Isten iránti hálával számolunk be arról, hogy a múlt héten kivitelezési szinten is megkezdődött a parókia felújítása. A lelkészcsalád a kivitelezés idejére elköltözött a parókiáról. A beruházás várhatóan 2023. január 31-ig tart. A több mint 300 m2 alapterületű, 85 éves házban a lelkészlakás és a beosztott lelkészi lakás található.

Az épület felújítása két nagyon fontos, és szükséges célt szolgál. Kijavítjuk az épület súlyos műszaki problémáit, hogy megőrizzük a házat a következő évtizedekre. Az épület további vizesedésének megakadályozására lecseréljük a leromlott állapotban levő tetőhéjazatot, és falátvágással új vízszigetelést is kap a ház.

A felújítás másik célja az épület energetikai korszerűsítése. Gázfüggetlenné tesszük a házat: nagy felületű fűtést építünk be, hőforrása levegő-vizes hőszivattyú lesz. A parókiaudvarban a garázstető síkját folytatva egy napelemeket hordozó szerkezetet építünk. Ezzel a beruházással a gyülekezet adományokból fedezett rezsiköltségei csökkennek igen jelentősen a jövő évtől kezdődően.

A napelemeket hordozó féltetős terület a napenergia szolgáltatás mellett szabadtéri gyülekezeti alkalmaknak is otthont ad majd.

A műemlékvédelmi előírások és a jelenlegi gazdasági válság jelentősen megemelik a beruházás költségeit. Jelenleg nem tudjuk felújítani az épület külső homlokzatát., amely a műemlékvédelmi előírások miatt kb. 50 millió forintos többlet kiadást jelentene.

A legfontosabb, nem szakaszolható munkák elvégzéséhez az egyházkerületi támogatáson, a gyülekezet tartalékforrásain és az eddig gyülekezet köréből érkezett felajánlásokon túl legalább 5 millió forintra van még szükség, ezért a presbitérium tagjai elhatározták, hogy névtelen felajánlást tesznek a beruházás támogatására. Eddig 12 presbiter ajánlott fel összesen 1.060.000,- forintot. A presbitérium szeretettel kéri a gyülekezet tagjait és támogatóit, hogy csatlakozzanak a beruházást támogató adakozáshoz!

 

A Lelkészi Hivatal félfogadási rendje:

hétfő-szerda-péntek 9-től 12-ig; kedd-csütörtök 13-tól 17-ig

Szolnoki Református Egyházközség