Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2022. Június 06.

1. Adományok és önkéntes szolgálatok

Köszönjük a gyülekezet nevében az úrvacsorai jegyek felajánlását, egyben szeretettel köszönünk minden adományt és segítséget, amit az elmúlt időszakban ajánlottak fel a Testvérek! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

2. Alkalmaink június 6 – 12.

Kedd                07.30 Kedd reggeli bibliakör – Tanácsterem
                         18.00 Dömösi kör – Nagyterem
Szerda             18.00 Kereszt-kérdések bibliakör – Tanácsterem
                         18.00 Szerdai bibliakörök – ONLINE!
                         18.00 Bibliaóra – Szandaszőlős
Csütörtök       09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
                         17.00 Simeon és Anna kör – Hittanterem
Vasárnap        09.00 Gyerekreggeli – Nagyterem
                        10.00 Tanévzáró családi istentisztelet – Templom
                        10.00 Gyermek istentisztelet – Gyülekezeti ház
                        11.00 Beszélgetés kávé és tea mellett – Nagyterem    
                         15.00 Istentisztelet – Szandaszőlős
                          17.00 Úrvacsorás istentisztelet – Nagykörű

 

CSALÁDI VASÁRNAP
2022. június 12-én tanévzáró családi vasárnapot tartunk gyülekezetünkben! A nap programja:
9:00 Zenés gyerekreggeli a gyülekezeti házban
10:00 Istentisztelet a templomban, melyen köszöntjük gyülekezetünk hitoktatóit.
Istentisztelet után beszélgetés kávé és tea mellett a gyülekezeti házban!
Mindenkit szeretettel várunk!

 

3. Új református énekeskönyvek.

Iratterjesztésünkbe új református énekeskönyvek érkeztek sötétkék és világoskék mintás kivitelben. Ezek előrendelés nélkül is megvásárolhatók. Az új énekeskönyvek használatát pünkösd ünnepén kezdjük el gyülekezetünkben eleinte  párhuzamosan a régi énekeskönyvvel.

 

 

4. Parókiafelújítás

Isten iránti hálával számolunk be arról, hogy a múlt héten kivitelezési szinten is megkezdődött a parókia felújítása. A lelkészcsalád a kivitelezés idejére elköltözött a parókiáról. A beruházás várhatóan 2023. január 31-ig tart. A több mint 300 m2 alapterületű, 85 éves házban a lelkészlakás és a beosztott lelkészi lakás található.

Az épület felújítása két nagyon fontos, és szükséges célt szolgál. Kijavítjuk az épület súlyos műszaki problémáit, hogy megőrizzük a házat a következő évtizedekre. Az épület további vizesedésének megakadályozására lecseréljük a leromlott állapotban levő tetőhéjazatot, és falátvágással új vízszigetelést is kap a ház.

A felújítás másik célja az épület energetikai korszerűsítése. Gázfüggetlenné tesszük a házat: nagy felületű fűtést építünk be, hőforrása levegő-vizes hőszivattyú lesz. A parókiaudvarban a garázstető síkját folytatva egy napelemeket hordozó szerkezetet építünk. Ezzel a beruházással a gyülekezet adományokból fedezett rezsiköltségei csökkennek igen jelentősen a jövő évtől kezdődően.

A napelemeket hordozó féltetős terület a napenergia szolgáltatás mellett szabadtéri gyülekezeti alkalmaknak is otthont ad majd.

A műemlékvédelmi előírások és a jelenlegi gazdasági válság jelentősen megemelik a beruházás költségeit. Jelenleg nem tudjuk felújítani az épület külső homlokzatát., amely a műemlékvédelmi előírások miatt kb. 50 millió forintos többlet kiadást jelentene.

A legfontosabb, nem szakaszolható munkák elvégzéséhez az  egyházkerületi támogatáson, a gyülekezet tartalékforrásain és az eddig gyülekezet köréből érkezett felajánlásokon túl legalább 5 millió forintra van még szükség, ezért a presbitérium tagjai elhatározták, hogy névtelen felajánlást tesznek a beruházás támogatására. Eddig 12 presbiter ajánlott fel összesen 1.060.000,- forintot. A presbitérium  szeretettel kéri a gyülekezet tagjait és támogatóit, hogy csatlakozzanak a beruházást támogató adakozáshoz!

 

A Lelkészi Hivatal félfogadási rendje:

hétfő-szerda-péntek 9-től 12-ig; kedd-csütörtök 13-tól 17-ig

 

 

Szolnoki Református Egyházközség