Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2022. MÁJUS 22.

1. Adományok és önkéntes szolgálatok

Köszönjük a gyülekezet nevében az úrasztalát díszítő virág felajánlását, egyben szeretettel köszönünk minden adományt és segítséget, amit az elmúlt időszakban ajánlottak fel a Testvérek! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

Molnár Mária Otthon látogatása – köszönjük a segítséget

A múlt vasárnapi találkozó a ceglédi Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló és Gondozó Otthon küldöttségével jól sikerül. Isten különleges ajándékát tapasztaltuk meg mind az igehirdetésen, mind vendégeink rövid műsorán, mind a találkozáson keresztül.

Köszönjük mindenkinek, aki a nap megrendezését adományával vagy segítségével támogatta.    

 

Gyülekezetünk diakóniai pénztárából 250.000,- Forintot utaltunk az otthon szolgálatának támogatására. A kapcsolatot szeretnénk a későbbiekben is fenntartani, az Otthont egy későbbi időpontban gyülekezeti csoporttal meglátogatni, illetve a továbbiakban is támogatni.

2. Alkalmaink május 23 – 29.

Hétfő               18.00 KórusHittanterem
Kedd               07.30 Kedd reggeli bibliakörTanácsterem
                         18.00 Dömösi körNagyterem
Szerda             18.00 Kereszt-kérdések plusz Tanácsterem
                         18.00 Szerdai bibliakörONLINE!
                         18.00 Bibliaóra – Szandaszőlős
Csütörtök       09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
                         18.00 Mennybemenetel ünnepi istentisztelet Nagyterem
Vasárnap        10.00 Konfirmáció ünnepi istentisztelet Templom
                         10.00 Gyermek istentiszteletek – Gyülekezeti ház
                        15.00 Istentisztelet – Szandaszőlős

3. Mennybemenetel ünnepi istentisztelet

Negyven nappal Húsvét után – idén május 26-án, csütörtökön – ünnepeljük Jézus mennybemenetelét. Ezen a napon, este 6 órakor istentiszteletet tartunk a gyülekezeti ház nagytermében, melyre mindenkit szeretettel várunk!

 

4. Ifi és felnőtt konfirmáció

Az egyházi év rendje szerint május 29-én, jövő vasárnap 10 órakor az istentiszteleten tartjuk konfirmációra készülő iskolás korú fiataljaink konfirmációi ünnepét. Ebben az évben 4 fiatal készül konfirmálni ezen az istentiszteleten.

 

Június 2-án, csütörtökön, este 6 órakor, a pünkösdi úrvacsorai előkészítő istentiszteleten lesz a felnőtt keresztség és konfirmáció ünnepi alkalma. Erre a hitvallástételre ebben az évben 6 testvérünk készül.

 

Szeretettel hívjuk a gyülekezetet mindkét ünnepi alkalomra, és kérjük, hogy imádkozzanak konfirmációra készülő testvéreinkért!    

 

5. Iratterjesztés, új református énekeskönyvek

Tájékoztatjuk a gyülekezetet arról, hogy iratterjesztésünkbe új református énekeskönyvek érkeztek sötétkék és világoskék mintás kivitelben. Ezek már szabadon, előrendelés nélkül is megvásárolhatók. Az új énekeskönyvek használatát pünkösd ünnepén szeretnénk elkezdeni gyülekezetünkben kezdetben párhuzamosan a régi énekeskönyvvel.  

6. Segítség az Ukrajnában dúló háború áldozatainak

Tovább folytatjuk az adománygyűjtést az Ukrajnában dúló háború kárvallottjainak megsegítésére. Tartós élelmiszert, illetve tisztálkodási szereket gyűjtünk hivatali időben a Lelkészi Hivatalban. Pénzadományt készpénzben a Lelkészi Hivatalban, átutalással egyházközségünk számláján fogadunk. Az átutalás közleményébe mindenképpen írják be: „háború károsultjai”. Köszönjük az eddigi adományok felajánlását!

A Lelkészi Hivatal félfogadási rendje:

hétfő-szerda-péntek 9-től 12-ig; kedd-csütörtök 13-tól 17-ig

 

Szolnoki Református Egyházközség