Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2022. Október 16.
Egyházmegyei Találkozó jelentkezési SABLON

1. Alkalmaink október 17-23.

Hétfő                 18.00 Kórus – Hittanterem
Kedd                 07.30 Reggeli bibliakör – Szeretetszolgálati Központ
09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
18.00 Dömösi kör – Nagyterem
Szerda              18.00 Mi tesz igazán boldoggá? – Szer.szolg. Központ
18.00 Bibliakör – Szandaszőlős
Csütörtök        18.00 Kereszt-kérdések – Szeretetszolgálati Központ
Vasárnap         08.30 Imaközösség  – Szeretetszolgálati Központ
10.00 Istentisztelet – Templom
10.00 Gyermek istentiszteletek – Gyülekezeti ház

2. Imaközösség

Jövő vasárnap is szeretettel hívjuk a testvéreket közös imádságra reggel 8.30-tól 9 óráig ezúttal a Szeretetszolgálati Központba. A közös imádság Isten gyermekeinek fontos gyakorlata, amikor gyakoroljuk azt, hogy egy szívvel egy lélekkel állunk Isten elé a hangosan elmondott imádságokra együtt kimondva: Ámen, vagyis úgy legyen. Ezeken az alkalmakon jellemzően nem saját személyes életünk hanem közösségeink örömeit és problémáit visszük Isten elé, ezért az egyes imaalkalmak vezérfonalát gyülekezeti életünk, szolgálatunk területei, aktuális kihívásai, városunk élete és a körülöttünk levő világ eseményei alapján alkalmanként előkészített tematika jelenti. Emellett újra kihelyeztük a templomban a korábbi gyakorlatnak megfelelően az imakérő dobozt, amelybe mindenkinek lehetősége van imakérését elhelyezni. Ezeket a kéréseket is Isten elé visszük az imaközösség alkalmain. Szeretettel hívjuk az imaközösségre azokat is, akik nem szeretnének hangosan imádkozni, de jelenlétükkel és testvéreik imádságaira mondott „ámen”-nel bekapcsolódnak az imaközösségbe.

3. Reformáció ünnepi közös protestáns istentisztelet

Ebben az évben is együtt ünnepeljük a reformációt a város protestáns felekezeteivel az egyház megújulásának  1517. október 31-én kezdődött történelmi eseményeire emlékezve. Az istentiszteletet október 31-én, hétfőn este 6 órakor tartjuk a metodista közösségi házban  (Kassai utca 15.)
Igét hirdet: Győri Péter Benjámin evangélikus esperes. Mindenkit szeretettel várunk!

4. Népszámlálás 2022.

Október 1-től van lehetőségünk a 2022. évi népszámlálás kérdőívének online kitöltésére. Szeretettel kérjük református kötődésű testvéreinket, hogy mindenképpen jelöljék meg református felekezeti hovatartozásukat a kérdőíven. A felekezeti arányok adatai egyházunk és a gyülekezetek számára is fontosak lesznek.

További információk református egyházunk honlapján: https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/kerdesek-es-valaszok-a-nepszamlalasrol/

6. Kérdőív a Szolnoki Református Egyházközség online szolgálatairól

Gyülekezetünk online istentiszteleti közvetítéseivel és egyéb online szolgálataival kapcsolatban készítettünk kérdőívet, amelyben az online lehetőségekkel kapcsolatos szokásokról szeretnénk visszajelzést kapni. A kérdőív megtalálható és név nélkül kitölthető egyházközségünk honlapján az alábbi linkre kattintva:
Kérjük, hogy a kérdőívet lehetőleg október 16-ig kitöltve segítsétek Missziói Bizottságunk munkáját!
Szolnoki Református Egyházközség