Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2022. Szeptember 11.
Egyházmegyei Találkozó jelentkezési SABLON

1. Tankönyvosztás hittanosoknak

Ebben a tanévben is szeretettel hívjuk és várjuk az állami iskolákban Szolnokon református hitoktatásban részesülő gyermekek szüleit a hittankönyvek átvételére a gyülekezetbe. Ez az alkalom lehetőséget jelent a szülőknek arra, hogy a hitoktatókkal és a lekipásztorral találkozzanak, kérdéseiket feltegyék.
A tankönyvosztás időpontjai a szolnoki református gyülekezeti házban (Szolnok Szegedi Kis István köz):
Szeptember 16. péntek 15-től 17 óráig
Szeptember 17. szombat 9-től 12 óráig
Szandaszőlősön a gyülekezeti házban (Munkácsy Mihály u. 26/A.):
Szeptember 18. vasárnap 14-tól 15 óráig és 16-tól 17 óráig a családi délután keretében

Szeretettel hívunk mindenkit Szandaszőlősre a 15 órakor kezdődő istentiszteletre, és az azt követő vendégségre is! 

Kérjük, hogy a Szandaszőlősi Általános Iskolába járó gyerekek szülei Szandaszőlősre jöjjenek a tankönyvekért!

A Tiszaparti Római Katolikus Iskolába járóknak az iskola adja majd ki a hittankönyveket.

2. Parókiafelújítás

Isten iránti hálával számolunk be arról, hogy hétről hétre halad  a parókia felújítása, ami két nagyon fontos, és szükséges célt szolgál: kijavítjuk az épület súlyos műszaki problémáit, hogy megőrizzük a házat a következő évtizedekre, másrészt elvégezzük az épület energetikai korszerűsítését, ezzel a gyülekezet adományokból fedezett rezsiköltségei csökkennek jelentősen a jövőben.

A műemlékvédelmi előírások és a jelenlegi gazdasági válság jelentősen megemelik a beruházás költségeit. Az már biztosan látszik, hogy a ház külső homlokzati felújítására nem lesz lehetőségünk, de belül mindenképpen lakhatóvá szeretnénk tenni az épületben található mindkét lakást. Ehhez  az  egyházkerületi támogatáson, a gyülekezet tartalékforrásain túl közadakozásra is szükség van. Eddig a 41 gyülekezeti tagunk fizetett erre a célra összesen 3.238.400,- Forintot, ebből a presbiterek az előzetesen tett  1.390.000,- Forint adományvállalásukból eddig 790.000,- Forint adományt fizettek be. Gyülekezeten kívülről 180.000,- Forint adomány érkezett.

Továbbra is kérjük szeretettel, hogy aki teheti adományával támogassa gyülekezetünket ebben a  nagy feladatban.

Gyülekezeti tagoktól érkezett javaslat alapján a presbitérium úgy döntött, hogy mostantól a bizonylatra befizetett és átutalással elküldött adományok mellett a templomban kihelyezett „Parókiára” feliratú adománygyűjtő dobozba is lehet adományokat elhelyezni.

Kérjük, hogy átutalás esetén a gyülekezet erre a célra elkülönített bankszámlájára juttassák el adományukat:  K&H – 10404993-00026897-00000004

Köszönjük az eddig befizetett adományokat!

3. Közös imára hívás minden vasárnap 8.30-kor

A presbitérium komolyan véve azt, hogy életfontosságú az, hogy gyülekezeti életünkre és szolgálatunkra Szentlélek megújító és Isten szeretetének gondoskodó áldásáért egyénileg és közösségileg is könyörögjünk, az eddigi havi egyszeri, küldetés vasárnapi imaközösségünk mellett minden vasárnap reggel 8.30-tól 9 óráig imaközösséget hirdet.

A közös imádság Isten gyermekeinek fontos szolgálata, amivel gyakoroljuk azt, hogy egy szívvel egy lélekkel állunk Isten elé a hangosan elmondott imádságokra együtt kimondva: Ámen, vagyis „igen, úgy legyen”.
Ezeken az alkalmakon jellemzően nem saját személyes életünk hanem közösségeink örömeit és problémáit visszük Isten elé, ezért az egyes imaalkalmak vezérfonalát gyülekezeti életünk, szolgálatunk területei, aktuális kihívásai, városunk élete és a körülöttünk levő világ eseményei alapján alkalmanként előkészítjük. Emellett újra kihelyezzük a templomban a korábbi gyakorlatnak megfelelően az imakérő dobozt, amelybe mindenkinek lehetősége van imakérését elhelyezni. Ezeket a kéréseket is Isten elé visszük az imaközösség alkalmain.

Szeretettel hívjuk jövő vasárnap 8.30-ra a gyülekezeti ház nagytermébe közös imádságra gyülekezetünk tagjait. Azokat is bátorítjuk az imaközösségen való részvételre, akik nem szeretnének hangosan imádkozni, de jelenlétükkel és testvéreik imádságaira mondott „ámennel” örömmel bekapcsolódnak az imaközösségbe.

 4. Alkalmaink szeptember 12-18.

Hétfő        18.00 Kórus – Hittanterem
Kedd         18.00 Dömösi kör – Nagyterem
Szerda      18.00 Bibliakör – Szandaszőlős
Csütörtök 09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
Péntek      15.00 – 17.00 Hittanos könyvosztás – Nagyterem
Szombat   09.00 – 12.00 Hittanos könyvosztás – Nagyterem
Vasárnap     08.30 Imaközösség  – Szeretetszolgálati Központ
                    10.00 Istentisztelet – Templom
                   10.00 Gyermek istentiszteletek – Gyülekezeti ház
                   15.00 Istentisztelet, gyülekezeti délután, hittanos könyvosztás – Szandaszőlős
   
Isten áldjon és őrizzen meg benneteket!
Szeretettel: Végh Miklós, lelkipásztor
Szolnoki Református Egyházközség