Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2022. Szeptember 18.
Egyházmegyei Találkozó jelentkezési SABLON

1. Kereszt-kérdések tanfolyam indul 2022. október 6-án, 18 órakor

Október 6-án, csütörtökön 18 órakor a református gyülekezeti házban (Szolnok Szegedi Kis István köz) újra elindítjuk  a Kereszt-kérdések tanfolyamot, ami lehetőséget ad a keresztyénség lényegével való megismerkedésre. A keresztyén szó krisztusi, krisztuskövető embert jelent, így a sorozat középpontjában Jézus Krisztus személye áll. Három fő kérdésre keressük a választ: Kicsoda Jézus? Miért jött? Mit jelent Jézust követni? Eközben a Bibliával, hittel, élettel kapcsolatban felvetődő egyéb kérdések tisztázására is lehetőséget találunk. 

A tanfolyamot református lelkipásztor vezeti a legrövidebb bibliai Jézus-életrajz, Márk evangéliuma alapján. A tanfolyam során az előadások mellett, a csoportos beszélgetés, és az egyéni (otthoni) bibliatanulmányozás eszközeit vesszük igénybe. Emellett lehetőséget biztosítunk a négyszemközti lelkipásztori beszélgetésre is. A sorozat része egy szombati konferencia nap is novemberben.
A sorozat elvégezhető a felnőtt keresztségre illetve konfirmációra készülés részeként, de attól függetlenül is. 
Szeretettel várjuk gyülekeztünk tagjait, és azokat is, akik nem tartoznak gyülekezethez.  Hívjuk azokat, akik semmilyen vallásos előképzettséggel nem rendelkeznek, és azokat is akik sok mindent tudnak már a hitről, Bibliáról, de szeretnék (újra) tisztázni az alapokat.
Kérjük, lehetőség szerint jelezzétek részvételi szándékotokat e-mail címünkön!

2. Konfirmációi előkészítő fiataloknak

Idén ősszel is elindítjuk a konfirmációi előkészítést a Belvárosban és Szandaszőlősön is az iskolás korú fiataloknak. A konfirmációval kapcsolatos információkat a vonatkozó  mellékletben olvashatjátok. Kérjük, hogy akik be szeretnének kapcsolódni a konfirmációi felkészülésbe szeptember 30-ig jelentkezzenek a Lelkészi Hivatalban személyesen vagy e-mailen az alábbi adatok megadásával: 

Jelentkezési Lap

3. Egyházfenntartói járulék 2022. 

Tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy erre az évre augusztus 31-ig 266 testvérünk fizetett egyházfenntatói járulék címen adományt összesen 8.342.300,- Ft értékben. Az egyházfenntartói járulékok a perselypénzek mellett gyülekezetünk alapvető működési költségeinek elsődleges forrását jelentik. Ennek az adományformának a tudatos elkötelezettséget kifejező jellege miatt egyházközségünk választói névjegyzékén azok a református, konfirmált, felnőtt gyülekezeti tagok szerepelnek, akik egyházfenntartói járulékukat név szerint befizetik gyülekezetünk pénztárába. Kérjük egyházfenntartóinkat, illetve azokat, akik szívesen csatlakoznak az egyházfenntartói járulékfizetők közösségéhez, hogy lehetőség szerint minél hamarabb  juttassák el adományukat gyülekezetünkhöz, hogy kiszámíthatóbb legyen gazdasági működésünk. Az egyházfenntartói járulék presbitérium által idei évre ajánlott mértéke a jövedelem (nyugdíj) 2%-a, de legalább 3.200,- Ft/hó (38.400,- Ft/év) aktív keresőknek, 1.300,- Ft/hó (15.600,- Ft/év) nyugdíjasoknak és gyesen levőknek; 600,- Ft/hó (7.200,- Ft/év) tanulóknak illetve munkanélküli egyháztagjainknak. Kérjük, hogy a pontos nyilvántarthatóság érdekében készpénzes befizetés és átutalás esetén is tüntessék fel a befizető(k) nevét és azt, hogy egyházfenntartói járulékról van szó. Köszönjük az eddig befizetett adományokat! 

4. Közös imára hívás minden vasárnap 8.30-kor

A presbitérium komolyan véve azt, hogy életfontosságú az, hogy gyülekezeti életünkre és szolgálatunkra Szentlélek megújító és Isten szeretetének gondoskodó áldásáért egyénileg és közösségileg is könyörögjünk, az eddigi havi egyszeri, küldetés vasárnapi imaközösségünk mellett minden vasárnap reggel 8.30-tól 9 óráig imaközösséget hirdet.

A közös imádság Isten gyermekeinek fontos szolgálata, amivel gyakoroljuk azt, hogy egy szívvel egy lélekkel állunk Isten elé a hangosan elmondott imádságokra együtt kimondva: Ámen, vagyis „igen, úgy legyen”.
Ezeken az alkalmakon jellemzően nem saját személyes életünk hanem közösségeink örömeit és problémáit visszük Isten elé, ezért az egyes imaalkalmak vezérfonalát gyülekezeti életünk, szolgálatunk területei, aktuális kihívásai, városunk élete és a körülöttünk levő világ eseményei alapján alkalmanként előkészítjük. Emellett újra kihelyezzük a templomban a korábbi gyakorlatnak megfelelően az imakérő dobozt, amelybe mindenkinek lehetősége van imakérését elhelyezni. Ezeket a kéréseket is Isten elé visszük az imaközösség alkalmain.

Szeretettel hívjuk vasárnap 8.30-ra a gyülekezeti ház nagytermébe közös imádságra gyülekezetünk tagjait. Azokat is bátorítjuk az imaközösségen való részvételre, akik nem szeretnének hangosan imádkozni, de jelenlétükkel és testvéreik imádságaira mondott „ámennel” örömmel bekapcsolódnak az imaközösségbe.

5. Vasárnapi istentiszteletek 2022. szeptember 25.

08.30 Imaközösség  – Nagyterem  
10.00 Istentisztelet – Templom
10.00 Gyermek istentiszteletek – Gyülekezeti ház
15.00 Istentisztelet, gyermek istentisztelet – Szandaszőlős
Isten áldjon meg benneteket és vigyázzon rátok!
Szeretettel: Végh Miklós, lelkipásztor
Szolnoki Református Egyházközség