Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2022. Szeptember 25.
Egyházmegyei Találkozó jelentkezési SABLON

1. Családi vasárnap 2022. október 2.

Szeretettel hívunk ismét mindenkit jövő vasárnap, október 2-án családi vasárnapunkra!
9 órakor a gyermekes családokat zenés reggelire várjuk a gyülekezeti ház nagytermébe.
10 órakor istentiszteletet tartunk a templomban, ahol a gyerekekkel énekelni fogunk. A gyermekek az első 20 perc után átmennek a gyermek istentiszteletre.
Az istentisztelet után szeretettel hívunk mindenkit a nagyterembe tea és kávé melletti kötetlen beszélgetésre.

2. Újra indul a reggeli és esti kiscsoportos bibliakör

Felhívjuk figyelmeteket, hogy a reggeli bibliakör a megszokott keddi időpont helyett ezen a héten szerda reggel 7.30-kor lesz a gyülekezeti ház tanácstermében gyülekezeti életrendünk változása miatt. Ezen az alkalmon megbeszélés szerint tovább igazíthatunk a  bibliakör időpontján.
Az esti csoportok szerda este 6 órakor találkoznak a nagyteremben.
Mindkét alklamon a vasárnapi igehirdetés által felvetett kérdésekről beszélgetünk majd, illetve beszélgetni fogunk a bibliakörök jövőbeni tematikájáról is. 

3. Kereszt-kérdések tanfolyam indul 2022. október 6-án, 18 órakor 

Október 6-án, csütörtökön 18 órakor a református gyülekezeti házban (Szolnok Szegedi Kis István köz) újra elindítjuk  a Kereszt-kérdések tanfolyamot, ami lehetőséget ad a keresztyénség lényegével való megismerkedésre. A keresztyén szó krisztusi, krisztuskövető embert jelent, így a sorozat középpontjában Jézus Krisztus személye áll. Három fő kérdésre keressük a választ: Kicsoda Jézus? Miért jött? Mit jelent Jézust követni? Eközben a Bibliával, hittel, élettel kapcsolatban felvetődő egyéb kérdések tisztázására is lehetőséget találunk. 

A tanfolyamot református lelkipásztor vezeti a legrövidebb bibliai Jézus-életrajz, Márk evangéliuma alapján. A tanfolyam során az előadások mellett, a csoportos beszélgetés, és az egyéni (otthoni) bibliatanulmányozás eszközeit vesszük igénybe. Emellett lehetőséget biztosítunk a négyszemközti lelkipásztori beszélgetésre is. A sorozat része egy szombati konferencia nap is novemberben.
A sorozat elvégezhető a felnőtt keresztségre illetve konfirmációra készülés részeként, de attól függetlenül is. 
Szeretettel várjuk gyülekeztünk tagjait, és azokat is, akik nem tartoznak gyülekezethez.  Hívjuk azokat, akik semmilyen vallásos előképzettséggel nem rendelkeznek, és azokat is akik sok mindent tudnak már a hitről, Bibliáról, de szeretnék (újra) tisztázni az alapokat.
Kérjük, lehetőség szerint jelezzétek részvételi szándékotokat e-mail címünkön!

4. Konfirmációi előkészítő fiataloknak

Idén ősszel is elindítjuk a konfirmációi előkészítést a Belvárosban és Szandaszőlősön is az iskolás korú fiataloknak. A konfirmációval kapcsolatos információkat a vonatkozó  mellékletben olvashatjátok. Kérjük, hogy akik be szeretnének kapcsolódni a konfirmációi felkészülésbe szeptember 30-ig jelentkezzenek a Lelkészi Hivatalban személyesen vagy e-mailen az alábbi adatok megadásával: 

Jelentkezési Lap

5. Alkalmaink szeptember 26 – október 2. 

Hétfő        18.00 Kórus – Hittanterem
Kedd        18.00 Dömösi kör – Nagyterem
Szerda     07.30 Reggeli bibliakör – Tanácsterem
                18.00 Szerda esti bibliakör – Nagyterem
                18.00 Bibliakör – Szandaszőlős
Csütörtök 09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
                 16.00 Simeon és Anna kör – Hittanterem
Vasárnap  08.30 Imaközösség  – Szeretetszolgálati Központ
                 09.00 Gyerekreggeli – Nagyterem
                 10.00 Családi istentisztelet – Templom
                 10.20 Gyermek istentiszteletek – Gyülekezeti ház
                 11.15 Beszélgetés tea és kávé mellett – Nagyterem
                 15.00 Istentisztelet – Szandaszőlős
                 17.00 Istentisztelet – Nagykörű

6. Imaközösség 

Jövő vasárnap is szeretettel hívjuk a testvéreket közös imádságra reggel 8.30-tól 9 óráig ezúttal a Szeretetszolgálati Központba.
A közös imádság Isten gyermekeinek fontos gyakorlata, amikor gyakoroljuk azt, hogy egy szívvel egy lélekkel állunk Isten elé a hangosan elmondott imádságokra együtt kimondva: Ámen, vagyis úgy legyen. Ezeken az alkalmakon jellemzően nem saját személyes életünk hanem közösségeink örömeit és problémáit visszük Isten elé, ezért az egyes imaalkalmak vezérfonalát gyülekezeti életünk, szolgálatunk területei, aktuális kihívásai, városunk élete és a körülöttünk levő világ eseményei alapján alkalmanként előkészített tematika jelenti. Emellett újra kihelyeztük a templomban a korábbi gyakorlatnak megfelelően az imakérő dobozt, amelybe mindenkinek lehetősége van imakérését elhelyezni. Ezeket a kéréseket is Isten elé visszük az imaközösség alkalmain.

7.Népszámlálás 2022. 

Október 1-től van lehetőségünk a 2022. évi népszámlálás kérdőívének online kitöltésére. Szeretettel kérjük református kötődésű testvéreinket, hogy mindenképpen jelöljék meg református felekezeti hovatartozásukat a kérdőíven. A felekezeti arányok adatai egyházunk és a gyülekezetek számára is fontosak lesznek.

További információk református egyházunk honlapján: https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/kerdesek-es-valaszok-a-nepszamlalasrol/

Isten áldjon meg benneteket és vigyázzon rátok!
Szeretettel: Végh Miklós, lelkipásztor
Szolnoki Református Egyházközség