Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2023. Április 16.

1. Adományok és önkéntes szolgálatok

Köszönöm a gyülekezet nevében az úrasztalát díszítő virág felajánlását, egyben szeretettel köszönünk minden adományt és segítséget, amit az elmúlt időszakban ajánlottak fel a Testvérek! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

2. Alkalmaink április 17 – 23.

Hétfő                18.00 KórusHittanterem
Kedd                07.30 Reggeli bibliakör Szeretetszolgálati Központ
                          09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
                           18.00 Dömösi körSzeretetszolgálati Központ
Szerda               18.00 Kegyelemtől megragadvaSzer.szolg.Központ
                           18.00 Bibliakör – Szandaszőlős
Csütörtök         16.00 Simeon és Anna körSzer.szolg.Központ
                           18.00 Kereszt-kérdések pluszSzer.szolg.Központ
Vasárnap          08.30 ImaközösségSzeretetszolgálati Központ
                           10.00 IstentiszteletTEMPLOM!
                           10.00 Gyermek istentisztelet Gyülekezeti ház
                         15.00 Istentisztelet – SZANDASZŐLŐS!

Újra indult a vasárnapi imaközösség!

Istentiszteleti közösségünk hazaköltözött a református templomba, az istentiszteletet újra délelőtt 10 órakor tartjuk. Így újra megtarthatjuk vasárnap reggeli imaközösségünket.  Jövő vasárnap tehát szeretettel hívjuk a testvéreket közös imádságra reggel 8.30-tól 9 óráig a Szeretetszolgálati Központba.

A közös imádság Isten gyermekeinek fontos gyakorlata, amikor gyakoroljuk azt, hogy egy szívvel egy lélekkel állunk Isten elé a hangosan elmondott imádságokra együtt kimondva: Ámen, vagyis úgy legyen. Ezeken az alkalmakon jellemzően nem saját személyes életünk hanem közösségeink örömeit és problémáit visszük Isten elé, ezért az egyes imaalkalmak vezérfonalát gyülekezeti életünk, szolgálatunk területei, aktuális kihívásai, városunk élete és a körülöttünk levő világ eseményei alapján alkalmanként előkészített tematika jelenti. Emellett újra kihelyeztük a templomban a korábbi gyakorlatnak megfelelően az imakérő dobozt, amelybe mindenkinek lehetősége van imakérését elhelyezni. Ezeket a kéréseket is Isten elé visszük az imaközösség alkalmain.

Szeretettel hívjuk az imaközösségre azokat is, akik (még) nem szeretnének hangosan imádkozni, de jelenlétükkel és testvéreik imádságaira mondott „ámen”-nel bekapcsolódnak az imaközösségbe.

3. Református Cursillo országos találkozó – Szolnok

  1. április 29-én, szombaton 10 órától gyülekezetünk lesz házigazdája a Magyar Református Cursillo országos találkozójának, az Ultreyának. Szeretettel várjuk gyülekezetünkből azokat az érdeklődőket is, akik még nem voltak Cursillon, de szívesen részt vennének ezen az országos eseményen. Kérjük, hogy a szervezést segítve regisztráljanak honlapunkon (szolnokref.hu), illetve internet hiányában jelentkezzenek a Lelkészi Hivatalban. Aki nem vett még rész Cursillo hétvégén, az erre vonatkozó kérdésre a „nem vettem még részt” választ adja meg a jelentkezéskor.

4. Újra gyülekezeti tábor – 2023. augusztus 7 – 11!

A gyülekezet közösségének erősítésére augusztus 7. hétfőtől 11. péntekig újra gyülekezeti tábort szervezünk. A táborba szeretettel várjuk minden korosztály jelentkezését.  Mivel ez gyülekezeti tábor ezért a gyermektáborainktól eltérően, kérjük, hogy a gyermekeket, illetve unokákat ne küldjék, hanem hozzák magukkal a táborba.  A táborral kapcsolatos részletes információkat jövő vasárnaptól hirdetjük majd.

 

Szolnoki Református Egyházközség