Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2023. Április 9.

1. Adományok és önkéntes szolgálatok

Köszönöm a gyülekezet nevében az úrvacsorai jegyek felajánlását, egyben szeretettel köszönünk minden adományt és segítséget, amit az elmúlt időszakban ajánlottak fel a Testvérek! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

2. Alkalmaink április 10 – 16.

Hétfő                10.00 Úrvacsorás istentiszteletTEMPLOM!
Kedd                07.30 Reggeli bibliakör Szeretetszolgálati Központ
                          09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
                          18.00 Dömösi körSzeretetszolgálati Központ
Szerda              18.00 Kegyelemtől megragadvaSzer.szolg.Központ
                           18.00 Bibliakör – Szandaszőlős
Csütörtök         16.00 Simeon és Anna körSzer.szolg.Központ
                           18.00 Kereszt-kérdések pluszSzer.szolg.Központ
Vasárnap          08.30 ImaközösségSzeretetszolgálati Központ
                           10.00 IstentiszteletTEMPLOM!
                           10.00 Gyermek istentisztelet Gyülekezeti ház
                         15.00 Istentisztelet – SZANDASZŐLŐS!

Újra indul a vasárnapi imaközösség

Istentiszteleti közösségünk hazaköltözött a református templomba, az istentiszteletet újra délelőtt 10 órakor tartjuk. Így újra megtarthatjuk vasárnap reggeli imaközösségünket.  Jövő vasárnap tehát szeretettel hívjuk a testvéreket közös imádságra reggel 8.30-tól 9 óráig a Szeretetszolgálati Központba.

A közös imádság Isten gyermekeinek fontos gyakorlata, amikor gyakoroljuk azt, hogy egy szívvel egy lélekkel állunk Isten elé a hangosan elmondott imádságokra együtt kimondva: Ámen, vagyis úgy legyen. Ezeken az alkalmakon jellemzően nem saját személyes életünk hanem közösségeink örömeit és problémáit visszük Isten elé, ezért az egyes imaalkalmak vezérfonalát gyülekezeti életünk, szolgálatunk területei, aktuális kihívásai, városunk élete és a körülöttünk levő világ eseményei alapján alkalmanként előkészített tematika jelenti. Emellett újra kihelyeztük a templomban a korábbi gyakorlatnak megfelelően az imakérő dobozt, amelybe mindenkinek lehetősége van imakérését elhelyezni. Ezeket a kéréseket is Isten elé visszük az imaközösség alkalmain.

Szeretettel hívjuk az imaközösségre azokat is, akik (még) nem szeretnének hangosan imádkozni, de jelenlétükkel és testvéreik imádságaira mondott „ámen”-nel bekapcsolódnak az imaközösségbe.

3.Gyermek táboraink 2023. nyarán

  1. július 3-tól 7-ig az 5-9 éves korosztályt itt helyben napközis táborba (minden nap 8-tól 16 óráig), a 10-14 éves korosztályt pedig a Jászboldogházán szervezett táborunkba várjuk. A táborokról és a jelentkezés módjáról részletes információt a hirdetőlapon olvashatnak.

4. Adó 1% felajánlása

Személyi jövedelemadó 1% felajánlás lehetőségeivel kapcsolatban a kijáratnál helyeztünk el információs lapokat. Kérjük, hogy akit érint ez a kérdés keresse az információs lapot a kijáratnál!

Szolnoki Református Egyházközség