Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2023. AUGUSZTUS 14.

1. MÁR CSAK EGY NAP! – MAGYAR CONTINENTAL SINGERS KONCERT

Szeretettel várunk mindenkit  a Magyar Continental Singers koncertjére 2023. AUGUSZTUS 15-ÉN, KEDDEN 18 ÓRAKOR A SZOLNOKI REFORMÁTUS TEMPLOMBA. A belépés díjtalan.

Az együttes köszönettel fogad önkéntes adományokat szolgálatának támogatására.

A koncert a házigazdája most a mi gyülekezetünk, de a szolnoki történelmi és szabadkeresztyén gyülekezetek széles ökumenikus összefogása van mögötte. Az együttes maga is felekezetközi. 
 
Hívjátok bátran más felekezetű vagy felkezethez nem tartozó ismerőseiteket, családtagjaitokat is! Osszátok meg a mellékelt elektronikus hirdetőlapot! 

2.Adományok és önkéntes szolgálatok

Köszönöm a gyülekezet nevében az úrasztalát díszítő virág felajánlását, egyben szeretettel köszönünk minden adományt és segítséget, amit az elmúlt időszakban ajánlottak fel a Testvérek! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

3. ALKALMAINK AUGUSZTUS 14 – 20.

Kedd
07.30 Reggeli bibliakör – Szeretetszolgálati központ
09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
18.00 Continental Singers koncert – Templom
Vasárnap
09.00 Imaközösség – Szeretetszolgálati Központ
10.00 Istentisztelet – Templom
10.00 Gyermek istentisztelet – Gyülekezeti ház
15.00 Istentisztelet – Szandaszőlős

Isten áldjon meg benneteket és vigyázzon rátok!

Szeretettel:

Végh Miklós, lelkipásztor

Szolnoki Református Egyházközség