Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2023. AUGUSZTUS 20.

1. MAGYAR CONTINENTAL SINGERS KONCERT

Isten iránti hálával adom hírül, hogy a Magyar Continental Singers múlt heti koncertje jól sikerült. Több, mint 250-en hallgatták meg az együttes zenés bizonyságtételét, és gyülekezetünk más gyülekezetek segítségével látta vendégül az együttest adományokkal is támogatva szolgálatukat. Köszönjük azoknak, akik segítségükkel, természetbeni vagy pénzadományokkal, illetve imádságukkal segítették az esemény létrejöttét!  

2.Adományok és önkéntes szolgálatok

Köszönöm a gyülekezet nevében az úrasztalát díszítő virág felajánlását, egyben szeretettel köszönünk minden adományt és segítséget, amit az elmúlt időszakban ajánlottak fel a Testvérek! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

3. ALKALMAINK AUGUSZTUS 21 – 27.

Kedd
07.30 Reggeli bibliakör – Szeretetszolgálati központ
18.00 Dömösi kör – Nagyterem
Szerda 
18.00 Bibliakör – Szandaszőlős
Csütörtök
18.00 Bűnbánati istentisztelet – Nagyterem
Péntek
18.00 Bűnbánati istentisztelet – Nagyterem
Vasárnap
09.00 Imaközösség – Szeretetszolgálati Központ
10.00 Úrvacsorás istentisztelet – Templom
10.00 Gyermek istentisztelet – Gyülekezeti ház
15.00 Úrvacsorás istentisztelet – Szandaszőlős

4.HÁLAADÁS AZ ÚJ KENYÉRÉRT ÉS ÚRVACSORAI KÖZÖSSÉG

Gyülekezetünk szokása szerint augusztus utolsó vasárnapján, jövő vasárnap adunk hálát az új kenyérért. Ezen az istentiszteleten úrvacsorai közösséggel várjuk a gyülekezet tagjait. Szeretettel hívjuk az úrvacsorára készülőket az úrvacsorai előkészítő, bűnbánati istentiszteletekre csütörtökön és pénteken este 6 órakor a gyülekezeti ház nagytermébe.   

Isten áldjon meg benneteket és vigyázzon rátok!

Szeretettel:

Végh Miklós, lelkipásztor

Szolnoki Református Egyházközség