Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2023. AUGUSZTUS 27.

1.Adományok és önkéntes szolgálatok

Köszönöm a gyülekezet nevében az úrasztalát díszítő virág felajánlását, egyben szeretettel köszönünk minden adományt és segítséget, amit az elmúlt időszakban ajánlottak fel a Testvérek! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

2. ALKALMAINK AUGUSZTUS 28 – SZEPTEMBER 3.

Kedd
07.30 Reggeli bibliakör – Szeretetszolgálati központ
09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
18.00 Dömösi kör – Nagyterem
Vasárnap
09.00 Imaközösség – Szeretetszolgálati Központ
10.00 Istentisztelet – Templom
10.00 Gyermek istentisztelet – Gyülekezeti ház
15.00 Istentisztelet – Szandaszőlős
17.00  Istentisztelet – Nagykörű

3.KERESZT-KÉRDÉSEK TANFOLYAM 2023.

Idén októberben újra elindítjuk a Kereszt-kérdések tanfolyamot, ami lehetőséget ad a keresztyénség lényegével való megismerkedésre. A sorozat középpontjában Jézus Krisztus személye áll. Három fő kérdésre keressük a választ: Kicsoda Jézus? Miért jött? Mit jelent Jézust követni? Eközben a Bibliával, hittel, élettel kapcsolatban felvetődő egyéb kérdések tisztázására is lehetőséget találunk.
A tanfolyam vezérfonala Márk evangéliuma az Újszövetségből. Az előadások mellett, a csoportos beszélgetés, és az egyéni (otthoni) bibliatanulmányozás eszközeit vesszük igénybe. Emellett lehetőséget biztosítunk a négyszemközti lelkipásztori beszélgetésre is. A sorozat része egy szombati konferencia nap is.
A tanfolyam elvégezhető a felnőtt keresztségre, illetve konfirmációra készülés részeként, de attól függetlenül is. Szeretettel várjuk gyülekeztünk tagjait, és azokat is, akik nem tartoznak gyülekezethez.  Hívjuk azokat, akik semmilyen vallásos előképzettséggel nem rendelkeznek, és azokat is, akik sok mindent tudnak már a hitről, Bibliáról, de szeretnék (újra) tisztázni az alapokat.

Kérjük, részvételi szándékotokat  jelezzétek e-mail címünkön!

Isten áldjon meg benneteket és vigyázzon rátok!

Szeretettel:

Végh Miklós, lelkipásztor

Szolnoki Református Egyházközség