Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2023. DECEMBER 10.

1. GYÜLEKEZETI HÁLAADÓ VACSORA 2023. DECEMBER 16.

Kedves Testvérünk! 
Szeretettel meghívunk a 2023. december 16-án, szombaton 18 órakor kezdődő gyülekezeti hálaadó vacsorára, a gyülekezeti ház nagytermébe.

Ezen az alkalmon szeretnénk hálát adni Istennek azért, hogy kegyelmében hordozta gyülekezetünket, vezetett bennünket, erőt adott szolgálataink elvégzéséhez az elmúlt években. Szeretnénk Istennek hálát adni egymásért is: megköszönni azt, hogy együtt kereshetjük, követhetjük és szolgálhatjuk őt, mint az ő családja.

Kérünk, ha szeretnél részt venni ezen a vacsorán, mindenképpen jelezd azt a Lelkészi Hivatal valamelyik elérhetőségén (szolnok.ref@gmail.com, 06 30 416 5646) december 14-ig! (Akár a mellékelt visszajelző lapot visszajuttatva, akár egy egyszerű válasz emailben, vagy telefonon)

2. KARÁCSONYI SZERETETCSOMAG AKCIÓ

“Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal.” Jn3, 18. 
Gyülekezetünk Diakóniai szolgálatata 48 háztartásnak (1 főtől 9 főig) segít hétről hétre. A karácsony közeledtével hívunk titeket, hogy egy-egy szeretetcsomaggal szépítsük meg az ünnepeket számukra. Még mindig várnak borítékok az ellátottak adataival azokra, aki nyitott szívvel jelentkeznek érte. Az abban írottak alapján várunk csomagokat, most elsősorban nem tartós élelmiszert, hanem személyes, ünnepi ajándékot. A csomagokat terv szerint december 22-én délután osztjuk ki. A leadásukra a Lelkészi Hivatalban Csorba Zsuzsannánál van lehetőség december 20-án 16 óráig. Kérdés esetén keressétek Ignácz Zsolt testvérünket (06 30 606 3593)

3. REFORMÁTUS BIBLIAOLVASÓ KALAUZ 2024.

Iratterjesztésünkben kapható a 2024. évi Bibliaolvasó Kalauz, amely a rendszeres bibliaolvasáshoz nyújt segítséget. Minden napra egy ószövetségi és egy újszövetségi igeszakaszt ajánl elolvasásra az egyikhez rövid magyarázatot is fűzve. Aki a kalauz útmutatása szerint olvassa a Szentírást, 3 év alatt legalább egyszer végig olvassa a Biblia minden könyvét. Emellett, ez a kiadvány egy nagy olvasóközösség részévé is tesz bennünket, hiszen sok ezer testvérünk olvassa minden nap azt az igét, amit ez a vezérfonal ajánl. A Kalauz mellett Kálvin Kalendárium és Falinaptár is kapható.

4. VISSZHANG 2024. FALINAPTÁR.

Az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány a jövő évre is készül színes falinaptárral, amely minden hónapban egy ismert magyar közmondással indított gondolatsorral egy bibliai igéhez érkezik meg. A naptár célja, hogy a Biblia  eljusson üzenete azokhoz is, akik még nem gyakorló hívők, de nyitottak az evangéliumra. A naptár ingyenesen elvihető, de készítői kérik, hogy azt mindenki névre szólóan adja tovább, és vállalja azt, hogy az év során imádságban hordozza, akit a naptárral megajándékozott.  A naptár várhatóan a héten érkezik meg. Átvételével kapcsolatban érdeklődjenek a Lelkészi Hivatalban!

5. REFORMÁTUS JÓTÉKONYSÁGI BORVACSORA

Örömmel és hálaadással hirdetem a gyülekezetnek, hogy pénteken a református jótékonysági borvacsora Isten áldásával megtörtént. 84-en vettek részt az esten. A befolyt adománybevétel 1.755.050 Ft. Köszönjük mindenkinek, aki tombolatárgyak felajánlásával, szervezési segítséggel, imádsággal támogatta ezt az eseményt!   

6. ALKALMAINK DECEMBER 11 – 17.

Hétfő
18.00 Kórus – Beosztott lelkészlakás
Kedd
07.30 Reggeli bibliakör – Szeretetszolgálati Központ  
09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
18.00 Dömösi kör – Szeretetszolgálati Központ
Szerda
18.00 Szerdai bibliakör – Szeretetszolgálati Központ  
18.00 Bibliakör – Szandaszőlős
18.00 Kereszt-kérdések – Beosztott lelkészlakás
Péntek
15.30 Konfi + ifi – Beosztott lelkészlakás  
Szombat
15.30 Nagyifi, karácsonyi ifi vacsora – Beosztott lelkészlakás
18.00 Gyülekezeti hálaadó vacsora – Nagyterem
Vasárnap
09.00 Imaközösség  – Beosztott lelkészlakás
10.00 Adventi istentisztelet -Nagyterem
10.00 Gyermek istentiszteletek-Beosztott lelkészi lakás
15.00 Adventi istentisztelet, családi karácsony – Szandaszőlős
Tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy energiatakarékossági okokból november 26-tól a fűtési szezon végéig a vasárnap délelőtti istentiszteleteket a gyülekezeti ház nagytermében tartjuk. Kivételt képeznek a karácsonyi istentiszteleteink (dec 24. 16 óra, dec 25. és 26. 10 óra), amelyek a templomban lesznek.  
Isten áldjon meg benneteket és vigyázzon rátok!
Szeretettel: 
Végh Miklós, lelkipásztor
Szolnoki Református Egyházközség